07 quy định mới về hợp đồng lao động áp dụng từ 01/01/2021

07 quy định mới về hợp đồng lao động áp dụng từ 01/01/2021

Bắt đầu từ ngày 01/01/2021, Bộ Luật Lao Động 2019 chính thức có hiệu lực thi hành, kéo nhiều sự thay đổi  về các chế độ cũng như mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Một trong những sự thay đổi được nhiều người quan tâm nhất chính các nội dung về hợp đồng lao động. Sau đây Bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare sẽ chỉ ra 7 quy định mới về hợp đồng lao động áp dụng từ 01/01/2021 để doanh nghiệp và người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

hợp đồng lao động

1. Chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động.

Khoản 1 Điều 20 Bộ Luật Lao động 2019 chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động (HĐLĐ): Hợp đồng không xác định thời hạnHợp đồng xác định thời hạn.

Bộ Luật Lao động 2019 đã bãi bỏ quy định về HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng

2. Có thể ký hợp đồng lao động điện tử hoặc văn bản giấy, lời nói.

Hợp đồng lao động (HĐLĐ) được giao kết bằng văn bản. Đối với HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng thì hai bên có thể giao kết bằng lời nói.

Hợp đồng lao động điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản (Điều 14 Bộ Luật Lao động 2019).

3. Hai điều kiện xác định hợp đồng lao động.

Văn bản thỏa thuận giữa các bên sẽ được xác định là hợp đồng lao động nếu đáp ứng 02 điều kiện sau (Điều 13, Bộ Luật Lao động 2019):

  • Có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương.
  • Có sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

4. Không áp dụng thử việc đối với Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

“Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng” (Khoản 3 Điều 24)

5. Thỏa thuận về nội dung thử việc trong Hợp đồng lao động.

Từ 01/01/2021, có thể thỏa thuận về nội dung thử việc trong Hợp đồng lao động (Điều 24, Bộ Luật Lao động 2019) và người sử dụng lao động phải đóng BHXH cho thời gian thử việc của người lao động.

6. Người lao động có thể đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động không cần lý do và không cần báo trước(Điều 35 Bộ Luật Lao động 2019). Nhưng vẫn phải đảm bảo thời gian báo trước (Khoản 1, Điều 35)..

7. Người sử dụng lao động có quyền chấm dứt Hợp đồng lao động.

Bộ Luật Lao động 2019 bổ sung 03 trường hợp người sử dụng lao động có quyền chấm dứt HĐLĐ:

  • Người lao động tự ý bỏ việc từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên mà không có lý do chính đáng.
  • Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
  • Người lao động cung cấp không trung thực thông tin cá nhân, trình độ kỹ năng nghề, tình trạng sức khỏe và các vấn đề khác liên quan khi giao kết HĐLĐ làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

Trên đây là 07 quy định mới về hợp đồng lao động áp dụng từ 01/01/2021, doanh nghiệp cũng như người lao động cần lưu ý để đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của mình được thực hiện đầy đủ trong suốt thời gian thực hiện giao kết hợp đồng.

Phần mềm kê khai bảo hiểm điện tử CyberCare

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 19002038
  • Websitehttps://cybertax.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com