Quyết định số 2268/QĐ-BHXH công bố danh mục 33 thủ tục hành chính bản điện tử ngành bảo hiểm xã hội

Công bố danh mục 33 thủ tục hành chính bản điện tử ngành bảo hiểm xã hội

Quyết định số 2268/QĐ-BHXH công bố danh mục 33 thủ tục hành chính bản điện tử của ngành bảo hiểm xã hội và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 9 năm 2022. Bên cạnh việc công bố danh mục 33 thủ tục hành chính, bảo hiểm xã hội Việt Nam còn đề cập đến các đơn vị chịu trách nhiệm thực thi quyết định này. CyberCare đã tổng hợp theo hai đầu mục sau:

Đơn vị chịu trách nhiệm thực thi thuộc bảo hiểm xã hội Việt Nam và BHXH các tỉnh thành phố

Căn cứ vào quyết định số 2268/QĐ-BHXH quy định chi tiết về đơn vị chịu trách nhiệm thực thi thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và BHXH các tỉnh thành phố như sau:

 • Giám đốc trung tâm công nghệ thông tin: phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cấp, điều chỉnh phần mềm nghiệp vụ, hướng dẫn về mặt kỹ thuật để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện ký số trên Hệ thống phần mềm và thực hiện trả kết quả bản điện tử.
 • Chánh văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam: chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan trong quá trình nâng cấp, điều chỉnh phần mềm nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quy định.
 • Giám đốc Bảo hiểm xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: tiến hành triển khai thực hiện ký số và phát hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử theo Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

Danh mục 33 thủ tục hành chính bản điện tử của ngành bảo hiểm xã hội

CyberCare cập nhật đầy đủ danh mục 33 thủ tục hành chính bản điện tử ngành bảo hiểm xã hội chi tiết như sau: 

 1. KQ.G24.000003: Quyết định về việc hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (mẫu C16 – TS).
 2. KQ.G24.000005: Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (mẫu C70a-HD).
 3. KQ.G24.000006: Danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi (mẫu C70b – HD).
 4. KQ.G24.000007: Quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng (mẫu 03A-HSB).
 5. KQ.G24.000008: Quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ một lần (mẫu 03-HSB).
 6. KQ.G24.000009: Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng (mẫu 03C-HSB).
 7. KQ.G24.000010: Quyết định về việc hưởng lương trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần (mẫu 03D-HSB).
 8. KQ.G24.000011: Quyết định cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (mẫu 03P-HSB).
 9. KQ.G24.000012: Bản quá trình đóng BHXH (mẫu 04-HSB).
 10. KQ.G24.000013: Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động (TNLĐ) hàng tháng do vết thương tái phát (mẫu 03E-HSB).
 11. KQ.G24.000014: Quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ một lần do vết thương tái phát (mẫu 03G-HSB).
 12. KQ.G24.000015: Quyết định hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng do vết thương tái phát (mẫu 03H-HSB).
 13. KQ.G24.000016: Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần do bệnh tật tái phát (mẫu 03K-HSB).
 14. KQ.G24.000018: Quyết định về việc hưởng lương trợ cấp TNLĐ/bệnh nghề nghiệp hàng tháng do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động (mẫu 03M-HSB).
 15. KQ.G24.000019: Quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN một lần do giá định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động (mẫu 03N-HSB).
 16. KQ.G24.000020: Quyết định về việc hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ (mẫu trợ cấp NĐ14).
 17. KQ.G24.000021: Quyết định về việc điều chỉnh chế độ BHXH (mẫu 06A-HSB).
 18. KQ.G24.000022: Quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ BHXH (mẫu 06B-HSB).
 19. KQ.G24.000023: Quyết định về việc chấm dứt hưởng chế độ BHXH (mẫu 06C-HSB).
 20. KQ.G24. 000024: Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH (mẫu 23-HSB).
 21. KQ.G24.000025: Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu/trợ cấp hàng tháng (mẫu 15B-HSB).
 22. KQ.G24.000026: Quyết định về việc hưởng tiếp chế độ BHXH hàng tháng (mẫu 11-HSB).
 23. KQ.G24.000027: Quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần (mẫu 07D-HSB).
 24. KQ.G24.000028: Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng (mẫu 07A-HSB).
 25. KQ.G24.000029: Quyết định về việc hưởng trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn (mẫu 07C-HSB).
 26. KQ.G24.000030: Quyết định về việc hưởng BHXH một lần (mẫu 07B-HSB).
 27. KQ.G24.000031: Quyết định về việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ (mẫu số 02-613/QĐ-TTg).
 28. KQ.G24.000032: Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng theo quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ (mẫu số 04-613/QĐ-TTg đối với trường hợp người hưởng bị chết)
 29. KQ.G24.000033: Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (mẫu số 08A-HSB đối với thân nhân người đang tham gia hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bị chết).
 30. KQ.G24.000034: Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (mẫu số 08B-HSB đối với nhân thân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết).
 31. KQ.G24.000035: Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (Mẫu số 08C-HSB).
 32. KQ.G24.000036: Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần (mẫu số 08D-HSB đối với thân nhân người đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH bị chết).
 33. KQ.G24.000037: Quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất một lần (mẫu số 08E-HSB đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết).

Đọc thêm bài viết liên quan tại: https://cybercare.vn/ma-so-bhxh-se-duoc-su-dung-lam-ma-dinh-danh-y-te/

Lời kết

CyberCare đã cập nhật đầy đủ về quyết định số 2268/QĐ-BHXH công bố danh mục 33 thủ tục hành chính bản điện tử ngành bảo hiểm xã hội. Hy vọng đem đến những thông tin hữu ích về bảo hiểm cho quý khách hàng. Mọi thông tin thắc mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ 1900 2038.