Bãi bỏ và bổ sung trường hợp nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định với cán bộ, công chức

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (Điều 73), người lao động sẽ được hưởng lương hưu khi có đủ tuổi (60 đối với nam, 55 đối với nữ) và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên. Tuy nhiên, đối với cán bộ, công chức, một số chức vụ, chức danh được hưu trí ở độ tuổi cao hơn.

Tại Nghị định 53/2015/NĐ-CP, các trường hợp đó được quy định cụ thể như sau:

 1. Cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh dưới đây được áp dụng quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn:
 • Phó Trưởng Ban các Ban Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
 • Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
 • Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm chuyên trách các Ủy ban của Quốc hội;
 • Thứ trưởng Bộ; cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang Bộ; người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ;
 • Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cấp phó các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương;
 • Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật;
 • Sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng;
 • Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
 • Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng các ban đảng của Thành ủy thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

2. Những người (cả nam và nữ) được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

>> Bảo hiểm thất nghiệp với người lao động lớn tuổi

Hai điều kiện khi nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn:

1. Có đủ sức khỏe để thực hiện chức trách, nhiệm vụ;

2. Không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền.

Về thời gian công tác khi nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn:

 • Đối với các trường hợp là cán bộ, công chức nữ nêu trên, tối đa là 05 năm nhưng không quá 60 tuổi.
 • Đối với những người (cả nam và nữ) được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tối đa là 05 năm, nhưng không quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ.

Ngày 04/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 104/2020/NĐ-CP sửa đổi Điểm a, Điều 1 Nghị định số 53/2015/NĐ-CP. Giữ lại quy định: “Phó Trưởng ban các Ban Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng”. Bãi bỏ quy định với các chức danh: “Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ” do các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đã giải thể, chấm dứt hoạt động. Như vậy, Điểm a mới sẽ là: “Phó Trưởng Ban các Ban Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng;” Nghị định 104/2020/NĐ-CP cũng bổ sung vào Điểm i, Khoản 1 Điều 2, Nghị định số 53/2015/NĐ-CP nội dung: “Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số”. Như vậy, Điểm i mới sẽ là: “Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số”.