Ban hành mới mẫu thẻ BHYT

Mới đây, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 về việc ban hành mẫu thẻ BHYT mới, được sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước từ ngày 01/4/2021. Quyết định số 1666/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021, thay thế Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT.

Mẫu thẻ BHYT mới mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia và các cơ sở KCB

Mẫu thẻ BHYT mới có nhiều tiện ích cho người tham gia và các cơ sở khám chữa bệnh: Nhỏ gọn (kích thước khoảng 5,4 x 8,5 cm); được ép plastic ngay sau khi in; sử dụng font chữ Tohoma; phần lớn nội dung ở mặt sau của thẻ BHYT đã thay đổi để hướng dẫn người tham gia BHYT tra cứu thông tin sử dụng thẻ…

Mã số thẻ BHYT mới là 10 ký tự mã số BHXH của người tham gia BHYT, được sử dụng để tra cứu thông tin về thẻ BHYT (thay thế 15 ký tự mã số thẻ BHYT hiện nay). Mã số BHXH là dãy số tự nhiên bao gồm 10 chữ số (gồm 02 số đầu là mã tỉnh, 08 số tiếp theo là số tự nhiên), chính là 10 số cuối trong mã số của thẻ BHYT, cũng chính là số Sổ BHXH.

Đối với cơ sở KCB BHYT, thẻ BHYT được sử dụng chất liệu giấy tốt hơn và được ép plastic sẽ khắc phục được tình trạng mã vạch in trên thẻ bị mờ, nhòe giúp cơ sở KCB BHYT thực hiện việc sử dụng máy đọc mã vạch rõ ràng, chính xác và làm thủ tục KCB nhanh hơn.

Từ ngày 01/4/2021, cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc sẽ điều chỉnh kết nối với Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam theo 10 ký tự mã số BHXH duy nhất in trên thẻ BHYT (thay thế 15 ký tự mã số thẻ BHYT luôn biến động như trước đây). Do đó, giúp cơ sở KCB quản lý hồ sơ bệnh nhân KCB BHYT chặt chẽ hơn, thuận tiện hơn đối với công tác theo dõi tiền sử bệnh, sử dụng thuốc… trong quá trình điều trị của người có thẻ BHYT.

>> Thủ tục giải quyết hưởng BHXH một lần

Đối với cơ quan BHXH, thẻ BHYT mới có độ bền cao, ít hư hỏng tiết kiệm được chi phí in cấp lại thẻ (như: phôi thẻ, máy in, mực in…). Với phôi thẻ BHYT đã in trước đó theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH mà chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng cấp cho các đối tượng tham gia BHYT. Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT mới, thẻ đã cấp còn hạn được tiếp tục dùng để khám chữa bệnh.