Bảo hiểm thất nghiệp với người lao động lớn tuổi

Theo Bộ Luật Lao động (số 10/2012/QH13 và số 45/2019/QH14), độ tuổi tối thiểu của người lao động là 15 tuổi (lao động chưa thành niên) và không có quy định về độ tuổi lao động tối đa. Hiện tại có khá nhiều doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người cao tuổi. Để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, Chính phủ cũng khuyến khích sử dụng người lao động cao tuổi làm các công việc phù hợp với sức khỏe. Đối với người lao động cao tuổi, các chế độ bảo hiểm cũng có những điểm khác biệt so với người lao động trong độ tuổi.

Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động lớn tuổi

Có hai trường hợp xử lý khác nhau về các chế độ bảo hiểm đối với người lao động cao tuổi:

Đối với người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu trí

Do có quy định người đang hưởng lương hưu trí hàng tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp nên người lao động cao tuổi có lương hưu không phải tham gia các chế độ bảo hiểm xã hội nói trên. Ngoài lương hưu hàng tháng (đương nhiên được nhận), khi có giao kết hợp đồng lao động mới, thì ngoài việc được nhận lương theo công việc, người lao động cao tuổi sẽ được người sử dụng lao động chi trả thêm một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định (Điều 186, Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 và Điều 168 (Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp), Bộ luật lao động số 45/2019/QH14).

>> Những quy định mới về Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 61/2020

Đối với người lao động cao tuổi không hưởng lương hưu trí.

Người lao động cao tuổi không hưởng lương hưu (tức là người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đã tham gia nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ), nếu ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên thì sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014). Theo đó người sử dụng lao động và người lao động đều có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.