BHXH và tiền lương khi người lao động làm việc tại nhà mùa Covid

BHXH và tiền lương khi người lao động làm việc tại nhà mùa Covid

Dịch bệnh Covid kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp, công ty phải cho nhân viên làm việc tại nhà. Điều này đã trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập hàng tháng cũng như mức đóng BHXH của người lao động. Vậy BHXH và tiền lương khi người lao động làm việc tại nhà mùa Covid sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Hãy cùng Bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare tìm hiểu qua bài viết sau.

BHXH và tiền lương
Bài viết giải đáp thắc mắc của người lao động về BHXH và tiền lương khi làm việc tại nhà

1. Làm việc tại nhà có được đóng BHXH không?

Về việc đóng BHXH của người lao động khi làm việc tại nhà, tại Khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn: 

“Tiền lương tháng căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.”

Do đó, nếu người lao động vẫn làm việc online và vẫn hưởng lương thì vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH.

2. Có được đóng BHXH khi làm việc tại nhà nhưng giảm thời gian làm việc

Trường hợp, người lao động làm việc và nhà nhưng giảm thời gian làm việc thì việc đóng BHXH theo Khoản 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH hướng dẫn:

“Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.”

Như vậy, sẽ có những trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Người lao động vừa làm vừa nghỉ mà số ngày nghỉ từ 13 ngày trở xuống trong tháng thì vẫn phải tham gia đóng BHXH tháng đó.

Trường hợp 2: Người lao động vừa làm vừa nghỉ mà số ngày nghỉ từ 14 ngày trở lên trong tháng nhưng vẫn hưởng lương do người sử dụng lao động chi trả thì người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH theo quy định.

Trường hợp 3: Người lao động vừa làm vừa nghỉ mà số ngày nghỉ từ 14 ngày trở lên trong tháng nhưng không hưởng lương do người sử dụng lao động chi trả thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH theo quy định.

3. Doanh nghiệp có được giảm lương khi người lao động làm việc tại nhà?

Điều 95 Bộ luật Lao động 2019 về việc trả lương cho người lao động:

“Điều 95. Trả lương

1. Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.”

Như vậy, việc trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất và chất lượng thực hiện công việc chứ không căn cứ vào địa điểm làm việc. Do đó, nếu người lao động có năng suất và chất lượng công việc bằng hoặc tốt hơn so với năng suất và chất lượng khi làm tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp không được giảm lương của người lao động mà phải trả đầy đủ lương cho người lao động theo thỏa thuận.

4. Người lao động làm thêm giờ tại nhà có được tính lương làm thêm giờ không?

Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Như vậy, nếu người lao động làm việc ngoài khoảng thời gian trong nội quy lao động của doanh nghiệp thì được tính là tiền lương làm thêm giờ.

Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

“Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.”

Phần mềm kê khai bảo hiểm điện tử CyberCare

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 19002038
  • Websitehttps://cybertax.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com