Có thể sử dụng cùng lúc 2 phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử được không?

Các doanh nghiệp hiện nay có thể thực hiện việc kê khai, nộp hồ sơ BHXH và nhận kết quả qua mạng Internet một cách nhanh chóng và dễ dàng thông qua tổ chức I-VAN thay vì phải nộp và nhận hồ sơ giấy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan BHXH như trước đây. Vậy, doanh nghiệp có thể cùng lúc đăng ký sử dụng 2 phần mềm khai bảo hiểm xã hội điện tử của 2 nhà I-VAN khác nhau được không?

Trong cùng một thời điểm chỉ được chọn 1 nhà cung cấp BHXH điện tử duy nhất

Theo quy định, đối với giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN, trong một thời điểm chỉ có thể chọn 1 nhà cung cấp duy nhất (bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN và Cổng giao dịch điện tử).

Tại điểm a, Khoản 2, Điều 8 Quyết định 838/QĐ-BHXH quy định rõ: “Trường hợp thay đổi Tổ chức I-VAN: tổ chức, cá nhân phải đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN theo quy định tại khoản 3 Điều này và thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

>> Thẻ bảo hiểm y tế điện tử 2020 có gì đặc biệt?

Các bước đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN đối với các doanh nghiệp sẽ được thực hiện như sau:

– Truy cập hệ thống giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN để lập và gửi Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN (mẫu số 06/NG-IVAN).

– Kể từ thời điểm nhận được thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN do cơ quan BHXH gửi đến thông qua Tổ chức I-VAN, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch BHXH bằng hồ sơ giấy.

Sau khi đã được thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN do cơ quan BHXH gửi đến thông qua Tổ chức I-VAN, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN của nhà cung cấp mới như sau:

– Truy cập hệ thống giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN để lập và gửi Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN (mẫu số 04/ĐK-IVAN).

– Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai của tổ chức, cá nhân (mẫu số 04/ĐK-IVAN), Tổ chức I-VAN gửi Tờ khai đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam;

– Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của cơ quan BHXH, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân.