Đăng ký nộp hồ sơ BHXH điện tử qua tổ chức I-VAN như thế nào?

Ngoài đăng ký nộp hồ sơ BHXH điện tử trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam thì doanh nghiệp có thể lựa chọn đăng ký thông qua tổ chức I-VAN. Tổ chức I-VAN sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký cũng như nộp hồ sơ BHXH điện tử một cách nhanh chóng. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách đăng ký nộp hồ sơ BHXH điện tử qua tổ chức I-VAN theo đúng quy định cho doanh nghiệp.

Những thông tin chung về tổ chức I-VAN và dịch vụ I-VAN

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 166/2016/NĐ-CP ban hành ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp:

  • Tổ chức I-VAN (hay còn gọi là Tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN) là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
  • Dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (dịch vụ I-VAN) là dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử.

Hiện có 10 tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN được thống kê chi tiết trên website Cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bao gồm: CMC Telecom, VNPT, Efy, Thái Sơn, TS24Corp, Vietnam Post, Viettel-Ca, BkavCA, Misa và Cyber Lotus. 

Hướng dẫn đăng ký nộp hồ sơ BHXH điện tử thông qua tổ chức I-VAN

Nộp hồ sơ BHXH điện tử là một trong những giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Do đó, doanh nghiệp đăng ký nộp hồ sơ BHXH điện tử qua tổ chức I-VAN chính là đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH qua tổ chức I-VAN được quy định, hướng dẫn tại Điều 8 Quyết định 838/QĐ-BHXH.

Để đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN, doanh nghiệp có chữ ký số truy cập hệ thống giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN để lập và gửi Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN (mẫu số 04/ĐK-IVAN ban hành kèm Nghị định 166/2016/NĐ-CP). 

Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai đăng ký của doanh nghiệp, Tổ chức I-VAN gửi Tờ khai đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Và cũng trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của cơ quan BHXH, Tổ chức I-VAN gửi lại thông báo cho doanh nghiệp.

Trong quá trình này, tổ chức I-VAN đóng vai trò trung gian, nhận dữ liệu đăng ký từ doanh nghiệp truyền đến Hệ thống quản lý thông tin, cơ quan BHXH. Hệ thống quản lý thông tin sẽ tiếp nhận Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN của doanh nghiệp, tự động kiểm tra các thông tin kê khai và các thông tin của Tổ chức I-VAN:

  • Trường hợp đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN và gửi thông tin tài khoản giao dịch BHXH điện tử đến doanh nghiệp qua địa chỉ thư điện tử.
  • Trường hợp không đủ điều kiện, gửi Thông báo không chấp thuận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch BHXH điện tử cho Tổ chức I-VAN.

Lưu ý khi thay đổi thông tin Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Doanh nghiệp có thể thay đổi hoặc bổ sung thông tin bị thiếu hoặc có sai sót trên Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN bằng cách truy cập vào tài khoản giao dịch BHXH điện tử để lập và gửi Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN (mẫu số 05/SĐ-IVAN ban hành kèm Nghị định 166/2016/NĐ-CP) tại hệ thống giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN.

Đặc biệt, trường hợp thay đổi Tổ chức I-VAN khác, doanh nghiệp phải đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN và thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo đúng quy định. 

Thời gian để Tổ chức I-VAN gửi Tờ khai thay đổi thông tin của doanh nghiệp đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam cũng như trả kết quả thông báo xác nhận của cơ quan BHXH đến doanh nghiệp là trong vòng 02 giờ (tính từ khi Tổ chức I-VAN nhận được thông tin).

Hệ thống quản lý thông tin, cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin của doanh nghiệp, tự động kiểm tra các thông tin kê khai của doanh nghiệp, thông tin của Tổ chức I-VAN; cập nhật thông tin thay đổi, bổ sung. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN, Hệ thống quản lý thông tin gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN.

Trên đây là hướng dẫn đăng ký nộp hồ sơ BHXH điện tử qua tổ chức I-VAN cho doanh nghiệp theo đúng quy định. Hy vọng thông qua bài viết này, doanh nghiệp đã giải đáp được những thắc mắc liên quan đến tổ chức I-VAN và dịch vụ I-VAN trong kê khai BHXH điện tử cũng như cách để đăng ký nộp hồ sơ BHXH điện tử thông qua tổ chức I-VAN.