Điều kiện để khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính được thanh toán BHYT

Có khi vì lịch làm việc dày đặc mà khó thu xếp thời gian, có khi vì đau bệnh bất ngờ mà người lao động phải đi khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính. Trong những trường hợp nào thì người lao động sẽ được thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) khi khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính?

Trường hợp cơ sở y tế có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ  hành chính

Trước hết, cần phải xác định: Cơ sở y tế mà người lao động đến khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT ngoài giờ hành chính. Bởi vì không phải cơ sở y tế nào cũng tổ chức khám ngoài giờ hành chính.

Thứ hai: Việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT ngoài giờ hành chính phải được ghi nhận tại hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH).  

Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định :

“1. Nội dung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được lập theo Mẫu số 7 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Tùy theo điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thống nhất bổ sung nội dung trong hợp đồng nhưng không trái quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế”.

Điểm a khoản 10 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định:

“Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ:

a) Người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế;”

Như vậy, khi đi khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám ngoài giờ hành chính thì người tham gia BHYT vẫn sẽ được Quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng tương ứng của đối tượng mà mình tham gia.

>> Tuổi nghỉ hưu và số năm tham gia bảo hiểm xã hội

Trường hợp cơ sở y tế không tổ chức khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính

Nếu bị bệnh nặng thuộc trường hợp phải cấp cứu, dù cơ sở khám bệnh, chữa bệnh định đến (gồm cả cơ sở y tế công lập và cơ sở y tế tư nhân) không tổ chức khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính thì người bệnh vẫn có thể được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHYT. 

Khoản 2 Điều 28 Luật BHYT 2008 (sửa đổi năm 2014) quy định: “Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này trước khi ra viện.”

Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT hướng dẫn: Bác sĩ , y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án. Trường hợp cấp cứu được xác định là khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến.

Như vậy, với trường hợp người bệnh phải cấp cứu, để được hưởng quyền lợi BHYT thì trước khi ra viện, người bệnh phải xuất trình thẻ BHYT và giấy Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân).