Đối tượng có quyền yêu cầu hưởng BHXH một lần

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề phải ngừng kinh doanh, người lao động tạm thời mất việc, không có nguồn thu để trang trải cuộc sống và quyết định rút BHXH một lần.

Sau đây là những đối tượng được rút BHXH một lần theo quy định của pháp luật:

  • Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc đủ 55 tuổi mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.
  • Người lao động ra nước ngoài để định cư.
  • Người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân và Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
  • NLĐ tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

>> Hướng dẫn nộp BHXH điện tử cho doanh nghiệp theo đúng quy định

  • NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam được hưởng chế độ BHXH một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;
  • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ y tế.
  • NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định theo pháp luật nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam;
  • NLĐ khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.