Hà Nội hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với người nghèo

Hà Nội hỗ trợ thêm 30% mức đóng Bảo hiểm xã hội

Theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND quy định về việc UBND Hà Nội hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với người nghèo giai đoạn 2022 – 2025. Cùng CyberCare tìm hiểu chi tiết!

Mức hỗ trợ bảo hiểm xã hội đối với người nghèo

Căn cứ vào nghị quyết của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH (bảo hiểm xã hội) tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng hỗ trợ thêm 25% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo.

Hỗ trợ thêm 10% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với các đối tượng khác (mức hỗ trợ này ngoài mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ).

Thời gian thực hiện chính sách này kể từ ngày 1/8/2022 đến ngày 31/12/2015. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ ngân sách của quận, huyện và thị xã.

Mức hỗ trợ bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Đối với năm 2022, các huyện, thị xã khó khăn chưa tự cân đối ngân sách, UBND các huyện, thị xã tổng hợp kinh phí hỗ trợ gửi cho BHXH thành phố Hà Nội tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố bổ sung kinh phí cho huyện, thị xã thực hiện các chính sách.

Đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội này bao gồm gồm: 

  • Người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn dưới 3 tháng trước ngày 1/1/2018.
  • Với người lao động làm việc theo hợp đồng dưới 1 tháng từ ngày 1/1/2018 trở đi.
  • Người lao động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, người lao động giúp việc gia đình.
  • Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không được hưởng tiền lương.
  • Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
  • Nông dân, người lao động tự tạo ra việc làm, gồm những người tự tổ chức hoạt động để có thu nhập cho bản thân và gia đình.

Ngoài ra, người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Những người tham gia khác gồm người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ thêm mức đóng BHXH.

Các đơn vị chú trọng việc mở rộng hệ thống tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội ở các xã, phường, thị trấn. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đơn giản hóa quy trình nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia BHXH tự nguyện. Khi hỗ trợ các đơn vị, cơ quan liên quan cần phải tiến hành hỗ trợ công khai, minh bạch và đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ.

Đọc thêm bài viết liên quan tại: https://cybercare.vn/33-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-ban-dien-tu-nganh-bhxh/

Lời kết

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về việc Hà Nội hỗ trợ thêm 30% mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện với người nghèo. CyberCare hy vọng đem đến nguồn thông tin hữu ích cho quý khách hàng. Mọi thắc mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ hotline :1900 2038