Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với NLĐ đang đóng BHXH

Để được hưởng chế độ thai sản, người lao động đang đóng BHXH và người sử dụng lao động cần chuẩn bị hồ sơ để nộp cho Cơ quan bảo hiểm xã hội như sau:

Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với NLĐ đang đóng BHXH

1.   Hồ sơ cần chuẩn bị đối với người lao động

Lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; NLĐ thực hiện biện pháp tránh thai

– Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao Giấy ra viện của NLĐ; trường hợp chuyển tuyến KCB trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao Giấy chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện.

– Trường hợp điều trị ngoại trú: Bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; hoặc bản sao giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

>> 5 vấn đề cần lưu ý khi doanh nghiệp điều chuyển lao động

Lao động nữ sinh con

– Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con.

– Trường hợp con chết sau khi sinh: Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy báo tử của con; trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp Giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc Giấy ra viện của người lao động nữ sinh con hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

– Trường hợp lao động nữ hoặc lao động nữ mang thai hộ chết sau khi sinh con thì có thêm bản sao Giấy chứng tử hoặc Trích lục khai tử của người lao động nữ hoặc của lao động nữ mang thai hộ.Trường hợp lao động nữ sau khi sinh hoặc lao động nữ nhờ mang thai hộ sau khi nhận con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con thì có thêm bản chính Biên bản GĐYK của lao động nữ sinh con, lao động nữ nhờ mang thai hộ.

– Trường hợp lao động nữ khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì có thêm một trong các giấy tờ sau:

+ Trường hợp điều trị nội trú: bản sao Giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.

+ Trường hợp điều trị ngoại trú: Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.

+ Trường hợp phải GĐYK: bản chính Biên bản BĐYK.

– Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con hoặc lao động nữ nhờ mang thai hộ nhận con thì có thêm bản sao bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định tại Điều 96 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

>> 4 điểm mới về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

Bản sao giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

Lao động nam hoặc người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con

Bản sao Giấy chứng sinh hoặc Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con; trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà giấy chứng sinh không thể hiện thì có thêm giấy tờ của cơ sở KCB thể hiện việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. Trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp Giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của lao động nữ sinh con hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

Lao động nam hoặc người chồng của lao động nữ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con

Bản sao Giấy chứng sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con. Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp Giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc bản sao Giấy ra viện của lao động nữ sinh con hoặc lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

Trường hợp lao động nam đồng thời hưởng chế độ do nghỉ việc khi vợ sinh con và hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con thì thực hiện hồ sơ giống với “lao động nam hoặc người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con”.

2.   Hồ sơ cần chuẩn bị đối với đơn vị SDLĐ

Bản chính Danh sách 01B-HSB

3.   Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị

01 bộ.