Hồ sơ hưởng chế độ thai sản với NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH

Trường hợp người lao động sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời gian bảo lưu thời gian thời gian đóng BHXH do đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi (áp dụng cho cả trường hợp sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời gian đang đóng BHXH kể từ ngày 01/01/2018 trở đi nhưng đã thôi việc tại đơn vị SDLĐ và nộp hồ sơ hưởng chế độ tại cơ quan BHXH) thì cần chuẩn bị những hồ sơ sau để được hưởng chế độ thai sản.

Thành phần hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH

Hồ sơ cần chuẩn bị đối với trường hợp sinh con, nhận con

–  Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc Bản sao Giấy chứng sinh của con.

–  Trường hợp con chết sau khi sinh: bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con, bản sao Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao Giấy báo tử của con; trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hồ sơ bệnh án hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc bản sao Giấy ra viện của lao động nữ sinh con hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

– Trường hợp lao động nữ hoặc lao động nữ mang thai hộ chết sau khi sinh con: bản sao Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của lao động nữ hoặc của lao động nữ mang thai hộ.

– Trường hợp lao động nữ sau khi sinh hoặc lao động nữ nhờ mang thai hộ sau khi nhận con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con thì có thêm bản chính biên bản Giám định y khoa của lao động nữ, lao động nữ nhờ mang thai hộ.

>> Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với NLĐ đang đóng BHXH

–  Trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo quy định tại khoản 3 Điều 31 luật BHXH số 58/2014/QH13 thì có thêm một trong các giấy tờ sau:

+ Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao Giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.

+ Trường hợp điều trị ngoại trú: Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.

+ Trường hợp phải GĐYK: Bản chính Biên bản GĐYK

+ Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai.

– Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con hoặc người lao động nữ nhờ mang thai hộ nhận con thì có thêm bản sao bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định tại Điều 96 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; văn bản xác nhân thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

– Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm bản chính hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

Trường hợp nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

Bản sao Giấy chứng nhận con nuôi.

Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị

01 bộ.