Hướng dẫn đăng ký nộp hồ sơ BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử BHXH VN

Theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp có thể lựa chọn đăng ký nộp hồ sơ BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc thông qua tổ chức I-VAN. Nếu đăng ký nộp hồ sơ BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam thì cần thực hiện những thủ tục nào? Bài viết dưới đây hướng dẫn cách đăng ký nộp hồ sơ BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam cùng với những lưu ý khi doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin trong tờ khai.

Hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử là gì?

Điều 3 Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp có giải thích rõ ràng khái niệm hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử. Theo đó, hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử là hồ sơ đăng ký tham gia, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật bằng phương tiện điện tử.

Để kê khai và nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử, doanh nghiệp cần đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, đồng thời đáp ứng đủ những điều kiện khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH. Cụ thể, căn cứ theo Điều 5 Nghị định 166/2016/NĐ-CP, điều kiện để doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội bao gồm:

  • Có chứng thư số còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp theo quy định của pháp luật.
  • Có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet, có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thủ tục đăng ký nộp hồ sơ BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Thủ tục đăng ký nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử hay đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam được hướng dẫn chi tiết tại Điều 7 Quyết định 838/QĐ-BHXH được ban hành ngày 29 tháng 5 năm 2017.

Cụ thể, doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH (mẫu số 01/ĐK-GD ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP) hoặc gửi bản giấy tới cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trường hợp tờ khai của doanh nghiệp được chấp nhận, trong thời hạn 03 ngày, cơ quan Bảo hiểm xã hội, Hệ thống quản lý thông tin sẽ cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử của doanh nghiệp và gửi thông báo qua địa chỉ thư điện tử. Ngược lại, doanh nghiệp sẽ nhận được “Thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử” kèm lý do rõ ràng từ Cơ quan BHXH, Hệ thống quản lý thông tin nếu không đủ điều kiện.

>> Hướng dẫn cách kê khai bảo hiểm xã hội qua mạng nhanh chóng

Lưu ý khi thay đổi thông tin Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

Những thiếu sót và nhầm lẫn trong kê khai thông tin Tờ khai cũng có thể khiến doanh nghiệp đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH không thành công. Do đó, doanh nghiệp cần thay đổi hoặc bổ sung ngay những thông tin này.

Để thay đổi, bổ sung thông tin về chứng thư số hoặc địa chỉ thư điện tử, điện thoại và người liên hệ, doanh nghiệp truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH (mẫu số 02/SĐ-GD ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP). Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai, Hệ thống quản lý thông tin sẽ gửi Thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin cho doanh nghiệp. 

Trường hợp doanh nghiệp không thay đổi thông tin Tờ khai mà cần ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Sau đó lập và gửi Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử (mẫu số 03/NG-GD ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP). Kể từ thời điểm nhận được thông báo xác nhận ngừng giao dịch điện tử do cơ quan Bảo hiểm xã hội gửi đến, doanh nghiệp thực hiện giao dịch bằng hồ sơ giấy theo quy định.

Đăng ký nộp hồ sơ BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hay đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH là bước đầu tiên doanh nghiệp cần thực hiện khi áp dụng hình thức kê khai BHXH trực tuyến. Hy vọng những thông tin trong bài viết trên đây hữu ích cho những doanh nghiệp còn lúng túng trong lần đầu đăng ký nộp hồ sơ BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.