Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập phần mềm

– Chọn mã đơn vị cần kê khai

Bước 2: Chọn mục Người lao động và thêm thông tin của lao động cần báo tăng

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin của người tham gia

Chọn tiếp theo để hoàn thành thông tin các tab và lưu

* Lưu ý:

– Nếu lao động đã có Mã số BHXH có thể nhập vào mục Mã số BHXH và Tra cứu thông tin, không cần điền thành viên hộ gia đình

– Trường hợp chưa có mã số BHXH hoặc đã có mã số mà khác với số ghi trên sổ BHXH cần điền thành viên hộ gia đình

– Tại tab Thành viên hộ gia đình: nếu đã có mã hộ nhập vào Mã hộ gia đình và chọn lấy thông tin, phần mềm sẽ trả về danh sách thành viên đã được đồng bộ dữ liệu.

Bước 4: Đơn vị bấm vào dấu + thêm thủ tục ở góc trái màn hình

Chọn thủ tục 600: Báo tăng, báo giảm, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Bước 5: Thêm lao động vào tờ khai D02-LT

– Sau khi chọn thủ tục 600, hệ thống hiển thị kê khai mẫu tờ khai D02-LT

Nhấn “Thêm lao động” ở loại khai báo Tăng lao động

– Hệ thống hiển thị popup gồm danh sách người lao động đã được thêm vào hệ thống

– Tích chọn vào lao động cần báo tăng => nhấn “Lưu”

Bước 6: Thông tin người lao động sẽ chuyển sang mẫu kê khai D02-LT

– Đơn vị điền các thông tin bắt buộc còn thiếu, chọn tiếp theo để hoàn thành các tab thông tin.

  • Điền tháng năm bắt đầu đóng BHXH cho người lao động
  • Phương án: Lựa chọn phương án đóng tùy theo trường hợp đóng tăng tại đơn vị

Lưu ý:

+ TM: Tăng mới chưa có sổ BHXH

+ TD: Tăng đã có sổ BHXH, di chuyển trong địa bàn tỉnh (trước đó đơn vị đóng BHXH cho NLĐ cùng tỉnh với đơn vị mình đang đóng)

+ TC: Tăng đã có sổ BHXH, di chuyển từ tỉnh khác đến (trước đó đơn vị đóng BHXH cho NLĐ khác tỉnh với đơn vị mình đang đóng)

+ AD: Tăng nguyên lương (báo tăng bổ sung quãng thời gian đóng trong quá khứ)

Bước 7: Sau khi nhập hết các thông tin bắt buộc 

– Nhấn “Xem tờ khai” để xem lại mẫu tờ khai D02-LT vừa lập

– Nhấn “Tiếp theo” => hệ thống chuyển sang màn hình mẫu tờ khai TK1-TS => Nhấn “Tiếp theo”

  • Lưu ý: Trường hợp đơn vị làm hồ sơ báo tăng muộn từ 1 tháng trở lên sẽ phải làm tờ khai D01-TS

Bước 8: Kê khai tờ khai D01-TS (nếu có)

Bước 8.1: Tại màn hình tờ khai D01-TS -> nhấn nút “Thêm lao động” => hệ thống hiển thị popup chọn người lao động (chỉ hiển thị người lao động đã được thêm vào mẫu D02-LT)

Đơn vị tích chọn người lao động => nhấn “Lưu”

Bước 8.2: Nhập các thông tin bắt buộc (dấu * đỏ)

Bước 9: Hoàn thành kê khai chọn Trình ký trường hợp người kê khai không có thiết bị token

Nếu cắm token trực tiếp trên máy chọn Ký và gửi BH

Bước 10: Đơn vị theo dõi và tra cứu kết quả nộp hồ sơ tại màn hình danh sách đơn vị như sau:

  • Nhấn đúp vào hồ sơ đã gửi cơ quan BHXH (trạng thái là Gửi BHXH thành công) => hệ thống hiển thị popup thông tin kết quả hồ sơ
  • Đơn vị nhấn icon  để tra cứu kết quả hồ sơ