Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đơn vị đăng nhập vào phần mềm => nhấn vào dấu + thêm thủ tục ở góc trái màn hình

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình tạo hồ sơ, chọn thủ tục 600: Báo tăng, báo giảm, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

 • Hệ thống hiển thị dạng lưới kê khai mẫu tờ khai D02-LT

Bước 3: Tại tab tờ khai D02-LT, nhấn “Thêm lao động” ở dòng tương ứng loại khai báo Giảm lao động => Hệ thống hiển thị popup gồm danh sách người lao động          

Tích chọn vào người lao động => nhấn “Lưu”

Lưu ý: Có thể tích chọn nhiều người lao động    

      Bước 4: Đơn vị nhập các thông tin bắt buộc

 • Thời điểm kê khai báo giảm gồm 3 trường hợp sau:

Trường hợp 1: báo giảm BHXH trước tháng phát sinh => đơn vị điền các thông tin bắt buộc của người lao động và các thông tin sau:

– Bắt đầu đóng BHXH: là tháng đơn vị bắt đầu muốn báo giảm NLĐ

– Kết thúc đóng BHXH: là tháng muốn báo giảm

VD: kỳ kê khai của tháng 4/2022, đơn vị muốn báo giảm LĐ trước cho tháng 5/2022 thì đơn vị điền trường Bắt đầu đóng BHXH là 05/2022, Kết thúc đóng BHXH là 05/2022

– Phương Án:  chọn phương án giảm tùy theo trường hợp giảm tại đơn vị

– Ghi chú: mã phương án + nội dung diễn giải

Trường hợp 2: Báo giảm đúng tháng phát sinh => đơn vị điền các thông tin bắt buộc của người lao động và các thông tin sau:

– Bắt đầu đóng BHXH: là tháng hiện tại kê khai hồ sơ

– Kết thúc đóng BHXH: là tháng hiện tại kê khai hồ sơ

VD: kỳ kê khai của tháng 5/2022, đơn vị muốn báo giảm LĐ cho tháng 5/2022 thì đơn vị điền trường Bắt đầu đóng BHXH là 05/2022, Kết thúc đóng BHXH là 05/2022

– Phương Án:  chọn phương án giảm tùy theo trường hợp giảm tại đơn vị

– Ghi chú: mã phương án + nội dung diễn giải

Trường hợp 3: Báo giảm chậm muộn từ 1 tháng trở lên => đơn vị điền các thông tin bắt buộc của người lao động và các thông tin sau:

– Bắt đầu đóng BHXH: Tháng lao động thực tế nghỉ

– Kết thúc đóng BHXH: là tháng hiện tại kê khai hồ sơ

– Phương Án:  chọn phương án giảm tùy theo trường hợp giảm tại đơn vị

– Ghi chú: mã phương án + nội dung diễn giải

 • Trường hợp này, đơn vị sẽ bị “Truy thu BHYT” đến hiện tại làm hồ sơ và phát sinh làm tờ khai D01-TS

Lưu ý: Đối với hồ sơ báo giảm BHXH cho lao động nghỉ thai sản,  đơn vị ghi rõ vào ghi chú như sau: Nghỉ thai sản từ ngày/tháng/năm… Sinh con ngày/ tháng/ năm (Nếu chưa sinh con ghi chưa sinh)

Bước 5: Sau khi kê khai xong hết các lao động cho tờ D02-LT, nhấn nút “Tiếp theo” để chuyển sang tờ khai tiếp theo

Đơn vị có thể: nhấn “Xem tờ khai” để xem lại mẫu tờ khai D02-LT vừa lập

Bước 6: Tại màn hình tờ khai TK1-TS -> đơn vị nhấn “Tiếp theo”

Hệ thống chuyển sang màn hình mẫu tờ khai D01-TS

Bước 7: Kê khai bảng kê thông tin mẫu D01-TS (nếu có)

Phát sinh trong trường hợp nộp muộn, đơn vị kê khai các loại giấy tờ văn bản chứng minh như: QĐ chấm dứt HĐLĐ, bảng lương….

Bước 7.1: Tại màn hình tờ khai D01-TS -> nhấn nút “Thêm lao động” => hệ thống hiển thị popup chọn người lao động (chỉ hiển thị người lao động đã được thêm vào mẫu D02-LT)

Bước 7.2: Tích chọn người lao động -> nhấn “Lưu”

Bước 7.3: Hệ thống hiển thị thông tin sang dạng lưới kê khai

Bước 7.4: Nhập các thông tin bắt buộc (dấu * đỏ)

 • Hồ sơ báo giảm hẳn -> kê khai văn bản chấp dứt hợp đồng lao động và bảng lương của tháng báo muộn
 • Hồ sơ giảm thai sản -> kê khai Giấy khai sinh/ giấy chứng sinh của con và bảng lương của tháng báo muộn
 • Hồ sơ giảm nghỉ ốm -> kê khai Giấy ra viện và bảng lương của tháng báo muộn
 • Nhấn “Xem tờ khai” để xem lại mẫu tờ khai D01-TS vừa lập
 • Nhấn “Tiếp theo” => hệ thống chuyển sang màn hình giấy tờ đính kèm
 • Lưu ý: Giấy tờ đính kèm không bắt buộc, trường hợp cơ quan BHXH có yêu cầu thì đơn vị đính kèm để nộp hồ sơ (cho phép đính kèm file có đuôi .pdf, .xlsx và jpg)

Bước 8: Đơn vị cắm USB token ký số vào máy => nhấn “Ký và gửi”

 • Hệ thống thông báo “Ký và gửi hồ sơ thành công”

Bước 9: Đơn vị theo dõi và tra cứu kết quả nộp hồ sơ tại màn hình danh sách đơn vị như sau:

 • Nhấn đúp vào hồ sơ đã gửi cơ quan BHXH (trạng thái là Gửi BHXH thành công) => hệ thống hiển thị popup thông tin kết quả hồ sơ
 • Đơn vị nhấn icon để tra cứu kết quả hồ sơ