Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đơn vị đăng nhập vào phần mềm => nhấn vào icon thêm thủ tục ở góc trái màn hình

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình tạo hồ sơ, chọn thủ tục 630a: Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

 • Hệ thống hiển thị biểu mẫu kê khai

Bước 3: Tại phần Duyệt mới, đơn vị nhấn “Thêm lao động” mục ốm đau

Lưu ý: Kê khai phần Duyệt mới là đối với hồ sơ mới phát sinh, phần Điều chỉnh là đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh số đã được giải quyết (Hồ sơ gửi đi được duyệt và đã Hưởng tiền, sau phát hiện sai sót cần điều chỉnh lại đơn vị kê khai vào phần điều chỉnh)

Bước 4: Tích chọn vào người lao động => nhấn “Lưu

Lưu ý: Chỉ hiển thị người lao động có mã BHXH và có thể tích chọn nhiều người lao động

Bước 5: Điền các trường thông tin trên lưới kê khai

 • Loại ốm: Ốm thường, ốm dài ngày (các loại bệnh có trong danh mục bệnh nghỉ ốm dài ngày), con ốm
 • Số ngày nghỉ được tính hưởng trợ cấp

+ Từ ngày: ngày tháng năm đầu tiên NLĐ nghỉ thực tế

+ Đến ngày: ngày tháng năm cuối cùng NLĐ nghỉ thực tế

 • Tổng số: tổng sổ ngày NLĐ nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết

+ Lưu ý: Ốm thường, con ốm không tính ngày nghỉ hàng tuần của đơn vị. chỉ tính ngày đi làm thực tế. Ốm dài ngày tính cả ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ.

 • Ghi ngày nghỉ tuần của đơn vị nếu khác T7, CN
 • Tên bệnh: kê khai tên bệnh
 • Trường hợp nghỉ chăm con ốm: ghi mã thẻ BHYT của con
 • Hình thức nhận

+ Nếu chọn “Chi trả qua đơn vị” thì trên cùng màn hình ô Số hiệu tài khoản đơn vị điền số tài khoản của đơn vị Mở Tại Ngân hàng…Chi Nhánh…

Bỏ trống Tài khoản nhận trợ cấp của lao động

+ Nếu Tích chọn “Chi trả qua ATM” thì đơn vị điền thêm số tài khoản của người lao động.

Bước 6: Đơn vị kê khai hết thông tin yêu cầu xong, cắm USB token ký số vào máy => nhấn “Ký và gửi”

 • Hệ thống thông báo “Ký và gửi hồ sơ thành công”

Lưu ýNộp tờ khai thành công đơn vị gửi kèm theo luôn “chứng từ giấy lên cơ quan bảo hiểm bằng đường bưu điện. Để bảo hiểm nhận được hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy cùng lúc để giải quyết.

Bước 7: Đơn vị theo dõi và tra cứu kết quả nộp hồ sơ tại màn hình danh sách đơn vị như sau:

 • Nhấn đúp vào hồ sơ đã gửi cơ quan BHXH (trạng thái là Gửi BHXH thành công) => hệ thống hiển thị popup thông tin kết quả hồ sơ
 • Đơn vị nhấn icon  để tra cứu kết quả hồ sơ