Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm, nhấn vào icon thêm thủ tục ở góc trái màn hình

Hệ thống hiển thị màn hình tạo hồ sơ  

Bước 2: Chọn thủ tục 608: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch (Thay đổi thông tin cá nhân) => hệ thống hiển thị dạng lưới kê khai

Bước 3:  Nhấn “Thêm lao động”

Hệ thống hiển thị popup gồm danh sách người lao động đã được thêm vào hệ thống

Tích chọn vào người lao động => nhấn “Lưu”

Thông tin người lao động sẽ chuyển sang kê khai mẫu TK1-TS

Bước 4: Đơn vị điền rõ mục Nội dung thay đổi, yêu cầu các thông tin cần thay đổi

NSD có thể thực hiện các tác vụ trong màn tờ khai TK1-TS

 • Xem tờ khai: xem mẫu tờ khai TK1-TS của những người lao động đang kê khai
 • Lưu và đóng: lưu thông tin người lao động đang kê khai và thoát ra màn hình danh sách
 • Hủy bỏ: hủy thao tác kê khai thủ tục
 • Tiếp theo: hệ thống chuyển sang màn tờ khai tiếp theo

Bước 5: Nhấn “Tiếp theo”, hệ thống chuyển sang màn tờ khai D01-TS

+ Trường hợp, hồ sơ yêu cầu tờ khai D01-TS, thì đơn vị thực hiện kê khai như sau

 • Hiện danh sách người lao động đã được them ở tờ khai TK1-TS

 • Tích chọn tên người lao động và nhấn Lưu, hệ thống hiển thị thông tin kê khai

 • Nhập các thông tin bắt buộc (dấu * đỏ)
 • Nhấn “Xem tờ khai” để xem lại mẫu tờ khai D01-TS vừa lập
 • Nhấn “Lưu và đóng”: lưu thông tin đang kê khai và thoát ra màn hình danh sách

+ Trường hợp, hồ sơ không yêu cầu bảng kê D01 thì NSD nhấn Tiếp theo, chuyển sang màn hình tờ khai tiếp theo là Giầy tờ kèm theo

Bước 6: Trường hợp hồ sơ yêu cầu đính kèm giấy tờ thì NSD nhấn Tải lên để thực hiện tải file lên hệ thống

     Lưu ý: cho phép đính kèm file có đuôi .pdf, .xlsx và jpg

Bước 7: Đơn vị cắm USB token ký số vào máy => nhấn “Ký và gửi”

 • Hệ thống thông báo “Ký và gửi hồ sơ thành công”

Bước 8: Đơn vị theo dõi và tra cứu kết quả nộp hồ sơ tại màn hình danh sách đơn vị như sau:

 • Nhấn đúp vào hồ sơ đã gửi cơ quan BHXH (trạng thái là Gửi BHXH thành công) => hệ thống hiển thị popup thông tin kết quả hồ sơ
 • Đơn vị nhấn icon  để load lại kết quả hồ sơ