Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đơn vị đăng nhập vào phần mềm => nhấn vào icon thêm thủ tục ở góc trái màn hình

  • Hệ thống hiển thị màn hình tạo hồ sơ

Bước 2: Chọn thủ tục 604: Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị

  • Hệ thống hiển thị màn hình tờ khai TK3 (tờ khai đăng ký điều chỉnh thông tin)

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin đơn vị cần thay đổi

Ghi rõ mục nội dung thay đổi thông tin cũ sang thông tin mới

Nhấn Tiếp theo => chuyển sang màn hình đính kèm giấy tờ

– Điền lại thông tin mới của đơn vị

– Nội dung thay đổi ghi rõ thông tin cũ, thông tin mới cần đổi

Ngoài ra còn có các chức năng khác như sau:

  • Hủy bỏ: hủy bỏ thao tác kê khai thủ tục
  • Lưu và đóng: lưu thông tin đã kê khai của đơn vị và đóng biểu mẫu kê khai

Bước 4: Thêm giấy tờ kèm theo

  • File đính kèm không bắt buộc, có thể thêm đính kèm hoặc không, tùy theo yêu cầu của cơ quan BHXH
  • Thực hiện tải file đính kèm như sau:

      + Nhấn Tải lên => hệ thống mở thư mục lưu trữ file trên máy tính => chọn file cần đính kèm

      + Có thể tải các file đính kèm dạng pdf, xlsx, jpg

Bước 5: Đơn vị cắm token ký số vào máy => nhấn Ký và gửi BH

  • Hệ thống thông báo “Ký và gửi hồ sơ thành công”

Bước 6: Đơn vị theo dõi và tra cứu kết quả nộp hồ sơ tại màn hình danh sách đơn vị như sau:

  • Nhấn đúp vào hồ sơ đã gửi cơ quan BHXH (trạng thái là Gửi BHXH thành công) để tra cứu => hệ thống hiển thị popup thông tin kết quả hồ sơ
  • Đơn vị nhấn icon  để cập nhật lại kết quả hồ sơ

Bước 7: Sau khi tra cứu có kết quả hồ sơ ở bước cuối cùng => hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin đơn vị đã thay đổi vào thông tin của đơn vị