Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đơn vị đăng nhập vào phần mềm => nhấn vào icon thêm thủ tục ở góc trái màn hình

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình tạo hồ sơ, chọn thủ tục 630c: Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đang đóng BHXH

  • Hệ thống hiển thị dạng lưới kê khai

Bước 3: Tại phần Duyệt mới, đơn vị nhấn “Thêm lao động” mục dưỡng sức

Lưu ý: Kê khai phần Duyệt mới là đối với hồ sơ mới phát sinh, phần Điều chỉnh là đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh số đã được giải quyết (Hồ sơ gửi đi được duyệt và đã Hưởng tiền, sau phát hiện sai sót cần điều chỉnh lại đơn vị kê khai vào phần điều chỉnh)

Bước 4: Tích chọn vào người lao động => nhấn “Lưu”

Phần mềm chỉ hiển thị người lao động có mã BHXH và có thể tích chọn nhiều người lao động

Bước 5: Điền các trường thông tin trên lưới kê khai

  • Loại dưỡng sức: bấm chọn loại dưỡng sức
  • Số ngày nghỉ được tính hưởng trợ cấp

+ Từ ngày: ngày tháng năm đầu tiên NLĐ nghỉ chế độ dưỡng sức

+ Đến ngày: ngày tháng năm cuối cùng NLĐ nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức

  • Tổng số: điền tổng số ngày nghỉ hưởng chế độ theo từng loại dưỡng sức
  • Hình thức nhận

+ Chọn “Chi trả qua đơn vị” chỉ trong trường hợp lao động không có tài khoản ngân hàng: phía trên cùng điền đầy đủ thông tin ô Số hiệu tài khoản đơn vị điền số tài khoản của đơn vị Mở Tại Ngân hàng…Chi Nhánh…

+ Chọn “Chi trả qua ATM” đơn vị điền đầy đủ thông tin của người lao động ở phần tài khoản nhận trợ cấp

Bước 6: Đơn vị kê khai hết thông tin yêu cầu xong, chọn tiếp theo

Đến tab CT-DK: Giấy tờ kèm theo tải file đính kèm nếu có, cắm USB token ký số vào máy => nhấn “Ký và gửi”

  • Hệ thống thông báo “Ký và gửi hồ sơ thành công”

Bước 7: Đơn vị theo dõi và tra cứu kết quả nộp hồ sơ tại màn hình danh sách đơn vị như sau:

  • Nhấn đúp vào hồ sơ đã gửi cơ quan BHXH (trạng thái là Gửi BHXH thành công) => hệ thống hiển thị popup thông tin kết quả hồ sơ
  • Đơn vị nhấn icon  để tra cứu kết quả hồ sơ