Hướng dẫn sử dụng

Cách tạo mới thủ tục 602 trên hệ thống CyberCare

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản vào hệ thống, trên thanh công cụ, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

Bước 2: Tại màn hình Quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Lưu ý, có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã – tên thủ tục, ví dụ nhập “602” → nhấn icon Tìm kiếm hoặc Lựa chọn trong Droplist Thu/Số thẻ/Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ.

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục với thành phần hồ sơ gồm các tab tờ khai: D05-TS, D01-TS, TK1-TS

Hướng dẫn kê khai tờ khai D05-TS

Bước 1: Chọn kỳ khai

Bước 2: Tìm kiếm người lao động cần kê khai

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc 

Bước 3: Chon người lao động → Trỏ chuột tại vị trí tên người lao động, chọn nghiệp vụ: Tăng LĐ; Tăng mức lương; Giảm LĐ; Giảm mức lương; để tạo danh sách người lao động trên Bảng theo từng đầu mục

Bước 4: Nhập các thông tin như mô tả dưới bảng sau:

STT  Tên cột Bắt buộc  Mô tả
1.    Họ và tên BẮT BUỘC Họ tên người tham gia BHXH tự nguyện
2.    Mã số BHXH   Lấy từ thông tin người lao động, không cho sửa
3.    Mức tiền làm căn cứ đóng BẮT BUỘC Ghi mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyệnMức đóng tối thiểu là 700.000 và tối đa là 30.000.000
4.    Số tháng đóng BẮT BUỘC Lấy giá trị theo phương thức đóng :+ Trường hợp chọn cột phương thức đóng là hàng tháng, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng →  số tháng sẽ hiển thị số tháng tương ứng là 1, 3, 6,12 và không cho phép sửa+ Trường hợp chọn cột phương thức đóng là VS (Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần), TH (Đóng một lần cho những năm còn thiếu) → được phép sửa
5.    Từ tháng/ năm BẮT BUỘC – Hiển thị tháng/năm hiện tại, cho phép sửa- Tháng/Năm bắt đầu đóng mới, đóng tiếp, đóng lại hoặc điều chỉnh mức tiền đóng BHXH tự nguyện.
6.    Tổng tiền đóng BẮT BUỘC = số tiền người tham gia đóng + NSNN hỗ trợ
7.    Người tham gia đóng BẮT BUỘC = Tỷ lệ % đóng BHXH tự nguyện x Mức tiền làm căn cứ đóng x 22% x số tháng đóng
8.    NSNN hỗ trợ BẮT BUỘC = Tỷ lệ NSNN hỗ trợ đóng % x mức chuẩn nghèo nông thôn x 22%Trong đó : mức chuẩn nghèo nông thôn = 700.000
9.    Tỷ lệ NSNN hỗ trợ đóng BẮT BUỘC Chọn theo 3 mức quy định:Thuộc hộ nghèo: 30%Thuộc cận nghèo : 25%Còn lại: 10% 
10.   NSĐP hỗ trợ   = Tỷ lệ NSĐP hỗ trợ đóng % x mức chuẩn nghèo nông thôn x 22%Trong đó : mức chuẩn nghèo nông thôn = 700.000
11.   Tỷ lệ NSĐP hỗ trợ   Nhập tỷ lệ NSĐP hỗ trợTrường hợp địa phương hỗ trợ theo mức tiền cụ thể thì để trống
12.   Hỗ trợ khác   Hỗ trợ khác  = Tỷ lệ khác hỗ trợ đóng * mức chuẩn nghèo nông thôn * 22%(Trong đó : mức chuẩn nghèo nông thôn =700.000 )Trường các tổ chức, cá nhân  hỗ trợ theo mức tiền cụ thể thì ghi mức tiền hỗ trợ.
13.   Tỷ lệ khác hỗ trợ đóng   Nhập tỷ lệ NSĐP hỗ trợTrường hợp các tổ chức, cá nhân hỗ trợ theo mức tiền cụ thể thì để trống
14.   Ghi chú    
15.   Phương án   Chọn phương án trong danh sách
16.   Hệ số   Nhập hệ số
17.   Phương thức đóng   Chọn phương thức đóng:+ Hàng tháng+ 3 tháng+ 6 tháng+ 12 tháng+ VS (Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần)+ TH (đóng 1 lần cho những năm còn thiếu)

Bước 5: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới

Ngoài ra, với các nút chức năng: Xóa; Xem mẫu và Lập TK1-TS

Nút Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đang lập mẫu bằng cách: Tích chọn người lao động → Nhấn Xóa, xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Nút Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D05-TS khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” →  hệ thống hiển thị biểu mẫuNút Lập TK1-TS:  Dùng để lập biểu mẫu TK1-TS khi người lao động không có Mã số BHXH, bằng cách: Tích chọn người lao động → Nhấn Lập TK1-TS → người lao động tự động lên danh sách TK01 tại tab Mẫu TK1-TS

Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Bước 1: Chọn người lao động cần kê khai, chỉ được chọn người lao động có trên danh sách D05-TS

Bước 2: Nhấn “Chọn lao động” Hoặc tích chọn người lao động →  Nhấn nút “Chọn Lao Động” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau:

Chú ý:

 1. Tăng mới lập bảng kê “Hợp đồng lao động”
 2. Những trường hợp truy thu lập bảng kê “Bảng lương những tháng truy thu”.
STT Tên cột Bắt buộc Mô tả Ghi chú
1                 Họ tên BẮT BUỘC Họ tên người lao động ứng với file đính kèm  
2                 Mã số BHXH   Mã số BHXH của người lao động Nếu đã được cấp
3                 Tên, loại văn bản BẮT BUỘC Tên của văn bản đính kèm VD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…
4                 Số văn bản BẮT BUỘC Số hiệu văn bản VD: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                 Ngày ban hành BẮT BUỘC Ngày/Tháng/Năm ban hành văn bản  
6 Ngày hiệu lực   Ngày/Tháng/Năm  
7                 Cơ quan ban hành BẮT BUỘC Cơ quan ban hành văn bản (UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …;Công ty A …)
8                 Trích yếu văn bản BẮT BUỘC Ghi nội dung trích yếu văn (V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
9                Trích lược nội dung cần thẩm định BẮT BUỘC Ghi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm định VD:Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Ngoài ra, với các chức năng: Xóa và Xem mẫu

Chức năng Xóa: Dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau: Tích chọn người lao động → Nhấn Xóa, xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Chức năng Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D01-TS khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” →  hệ thống hiển thị biểu mẫu

Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

Tờ khai TK1-TS chỉ được tạo bằng chức năng “Lập TK1-TS” ở màn hình tờ khai D05-TS, người dùng nhập giá trị 2 cột: cột Nội dung thay đổi yêu cầu và cột Hồ sơ kèm theo.

Ngoài ra, với các chức năng: Xóa và Xem mẫu:

 • Chức năng Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau: Tích chọn người lao động → Nhấn Xóa, xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu
 • Chức năng Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu TK1-TS của từng người lao động, bằng cách nhấn icon xem mẫu ở từng bản ghi để xem mẫu TK1-TS của từng người lao động →  hệ thống hiển thị biểu mẫu

Sau khi đã hoàn thành tờ khai → Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội. 

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai thủ tục 603 đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT với người chỉ tham gia BHYT

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của pháp luật để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Trường hợp đơn vị cần đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT với người chỉ tham gia BHYT thì thực hiện kê khai thủ tục 603 trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare theo hướng dẫn dưới đây.

Các tờ khai chính của thủ tục 603:

 • D03-TS: Danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế được lập ra nhằm tổng hợp kê khai các thông tin của người chỉ tham gia đóng BHYT để cấp thẻ BHYT theo quy định
 • D01-TS: Mục đích để tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia như thông tin hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh,… làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT
 • TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT