Hướng dẫn sử dụng

Cách tạo mới thủ tục 603 trên hệ thống CyberCare

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản vào hệ thống, trên thanh công cụ, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

Bước 2: Tại màn hình Quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Lưu ý, có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã – tên thủ tục, ví dụ nhập “603” → nhấn icon Tìm kiếm hoặc Lựa chọn trong Droplist Thu/Số thẻ/Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ.

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục 603 với thành phần hồ sơ bao gồm các Tab tờ khai D03-TS, D01-TS, TK1-TS

Hướng dẫn kê khai tờ khai D03-TS

Bước 1: Chọn kỳ khai

Bước 2: Tìm kiếm người lao động cần kê khai

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc 

Bước 3: Chon người lao động → Trỏ chuột tại vị trí tên người lao động, chọn nghiệp vụ: Tăng LĐ; Tăng mức lương; Giảm LĐ; Giảm mức lương; để tạo danh sách người lao động trên Bảng theo từng đầu mục

Bước 4: Nhập thông tin lương cơ sở, tỷ lệ NSNN…

Bước 5: Nhập các thông tin như mô tả dưới bảng sau:

Mô tả các dữ liệu trong tờ khai D03

STT Tên cột Bắt buộc Mô tả Ghi chú
1          Họ và tên BẮT BUỘC Họ tên người tham gia cấp thẻ BHYT  
2          Mã số BHXH   Mã số BHXH của người lao động  
3          Ngày tháng năm sinh BẮT BUỘC Lựa chọn định dạng :Ngày tháng nămTháng nămNăm  
4          Giới tính BẮT BUỘC Lấy theo thông tin người lao động  
5          Tỉnh thành KCB BẮT BUỘC Chọn từ danh mục tỉnh thành KCB  
6          Nơi đăng ký KCB ban đầu BẮT BUỘC Chọn từ danh mục nơi đăng ký KCB ban đầu  
7          Số biên lai   ghi số, ngày của biên lai thu tiền đối với người tham gia BHYT tự đóng  
8          Ngày biên lai   ghi ngày biên lai thu tiền hoặc ngày văn bản phê duyệt đối tượng có hiệu lực.  
9          Tiền lương, trợ cấp hoặc số tiền đóng   Tự động tính theo công thức:  Lương cơ sở x 4,5% x số tháng x tỷ lệ NSNN x (100% – tỷ lệ NSNN – tỷ lệ NSĐP )Lưu ý : tính toán thay đổi tùy vào loại đối tượng  
10     Tỷ lệ NSĐP hỗ trợ   Nhập tỷ lệ NSĐP hỗ trợ  
11     Hỗ trợ khác   Nhập mức hộ trợ khác  
12     Số tháng   Số tháng ghi số tháng thẻ BHYT có giá trị sử dụng
13     Từ ngày   Ngày/tháng/năm ghi ngày tháng năm bắt đầu thẻ BHYT có giá trị sử dụng.
14     Ngày chết   Ngày/tháng/năm  
15     Có giảm chết   Chọn trong danh sách  
16     Ghi chú      
17     Phương án   TM: cấp mới thẻ BHYT;ON: gia hạn thẻ BHYTGH: đối với trường hợp dừng đóng và trả thẻ BHYTDC: điều chỉnh mức đóng  
18     Mức hưởng BHYT   Mức hưởng bảo hiểm y tế  
19     Mã phòng ban   Chọn phòng ban  

Bước 6: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới

Ngoài ra, với các chức năng: Xóa; Xem mẫu và Lập TK1-TS:

Chức năng Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đang lập mẫu

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Xóa → xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Chức năng Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D03-TS khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” →  hệ thống hiển thị biểu mẫu

Chức năng Lập TK1-TS:  Dùng để lập biểu mẫu TK1-TS khi người lao động không có Mã số BHXH, bằng cách sau:

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Lập TK1-TS →  người lao động tự động lên danh sách TK01 tại tab Mẫu TK1-TS

Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Bước 1: Chọn người lao động cần kê khai, chỉ được chọn người lao động có trên danh sách D03-TS

Bước 2: Nhấn “Chọn lao động” Hoặc tích chọn người lao động →  Nhấn nút “Chọn Lao Động” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau:

Chú ý:

 1. Tăng mới lập bảng kê “Hợp đồng lao động”
 2. Những trường hợp truy thu lập bảng kê “Bảng lương những tháng truy thu”.
STT Tên cột Bắt buộc Mô tả Ghi chú
1                 Họ tên BẮT BUỘC Họ tên người lao động ứng với file đính kèm  
2                 Mã số BHXH   Mã số BHXH của người lao động Nếu đã được cấp
3                 Tên, loại văn bản BẮT BUỘC Tên của văn bản đính kèm VD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…
4                 Số văn bản BẮT BUỘC Số hiệu văn bản VD: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                 Ngày ban hành BẮT BUỘC Ngày/Tháng/Năm ban hành văn bản  
6 Ngày hiệu lực   Ngày/Tháng/Năm  
7                 Cơ quan ban hành BẮT BUỘC Cơ quan ban hành văn bản (UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …;Công ty A …)
8                 Trích yếu văn bản BẮT BUỘC Ghi nội dung trích yếu văn (V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
9                Trích lược nội dung cần thẩm định BẮT BUỘC Ghi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm định VD:Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Ngoài ra, với các chức năng: Xóa và Xem mẫu

Chức năng Xóa: Dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau: Tích chọn người lao động → Nhấn Xóa, xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫuChức năng Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D01-TS khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” →  hệ thống hiển thị biểu mẫu

Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

Tờ khai TK1-TS chỉ được tạo bằng chức năng “Lập TK1-TS” ở màn hình tờ khai D03-TS, người dùng nhập giá trị 2 cột: cột Nội dung thay đổi yêu cầu và cột Hồ sơ kèm theo.

Ngoài ra, với các nút chức năng: Xóa và Xem mẫu:

 • Nút Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau: Tích chọn người lao động → Nhấn Xóa, xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu
 • Nút Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu TK1-TS của từng người lao động, bằng cách nhấn icon ở từng bản ghi để xem mẫu TK1-TS của từng người lao động →  hệ thống hiển thị biểu mẫu

Sau khi đã hoàn thành tờ khai → Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội. 

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.