Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn kê khai thủ tục 604 đăng ký thay đổi thông tin đơn vị

Trong trường hợp đơn vị có nhu cầu đăng ký hoặc điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN của mình như tên đơn vị, địa chỉ kinh doanh, loại hình đơn vị,… thì thực hiện kê khai trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử với tờ khai mẫu số TK3-TS. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết kê khai thủ tục 604 đăng ký thay đổi thông tin đơn vị trên hệ thống CyberCare kèm mô tả lập tờ khai TK3-TS.

Cách tạo mới thủ tục 604 trên hệ thống CyberCare

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản vào hệ thống, trên thanh công cụ, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

Bước 2: Tại màn hình Quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Lưu ý, có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã – tên thủ tục, ví dụ nhập “604” → nhấn icon Tìm kiếm hoặc Lựa chọn trong Droplist Thu/Số thẻ/Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ.

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình nhập thông tin tờ khai TK3-TS

Bước 5: Sau khi hoàn thành tờ khai, nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Mô tả dữ liệu trong thủ tục 604 (mẫu TK3 – TS) 

STT Tên cột Bắt buộc Mô tả
1. Mã đơn vị BẮT BUỘC Mặc định mã đơn vị theo user đăng nhập, không cho phép chỉnh sửa
2.      Mã số thuế BẮT BUỘC Mặc định lấy theo thông tin đơn vị đăng nhập, được phép chỉnh sửa
3.      Tên đơn vị BẮT BUỘC Mặc định lấy theo thông tin đơn vị đăng nhập, được phép chỉnh sửa
4.      Địa chỉ đăng ký kinh doanh BẮT BUỘC Đơn vị ghi địa chỉ theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh
5.      Địa chỉ BẮT BUỘC Ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở
6.      Loại hình đơn vị BẮT BUỘC Chọn danh mục loại hình đơn vị
7.      Ngành nghề sản xuất BẮT BUỘC Điền ngành nghề sản xuất
8.      Điện thoại BẮT BUỘC Ghi số điện thoại
9.      Phương thức đóng BẮT BUỘC Chọn phương thức đóng
10.   Email BẮT BUỘC Ghi chính xác địa chỉ email của đơn vị
11.   Giấy phép kinh doanh BẮT BUỘC Giấy phép đăng ký kinh doanh
12.   Nơi cấp BẮT BUỘC Ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh cho đơn vị
13.   Nội dung thay đổi BẮT BUỘC Ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, loại hình đơn vị…
14.   Hồ sơ kèm theo   Kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

Bước 5: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới

Hướng dẫn kê khai thủ tục 602 đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, cấp sổ BHXH

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, cấp sổ BHXH là một trong những thủ tục hành chính quan trọng thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Căn cứ Điều 24 Quyết định 595/QĐ-BHXH và Điều 10 Quyết định 838/QĐ-BHXH, thành phần hồ sơ để đơn vị kê khai thủ tục này khi giao dịch điện tử bao gồm các tờ khai TK1-TS, D05-TS và D01-TS. Dưới đây là hướng dẫn kê khai thủ tục 602 đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, cấp sổ BHXH trên hệ thống CyberCare.

Các tờ khai của thủ tục 602: 

 • D05-TS: Mục đích để đại lý thu hoặc cơ quan BHXH kê khai người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới, đóng tiếp, đóng lại, điều chỉnh mức đóng
 • D01-TS: Mục đích để tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia như thông tin hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh,… làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT
 • TK1-TS: tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT