Hướng dẫn tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội trực tuyến

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì từ năm 2017 doanh nghiệp phải trao trả sổ BHXH cho người lao động giữ. Tuy nhiên, người lao động không thể biết được mức đóng và thời gian đóng BHXH đến thời điểm hiện tại; bởi vì trên số BHXH không hề thể hiện những nội dung này. Vậy, để kiểm tra xem doanh nghiệp có đóng bảo hiểm cho mình theo đúng hợp đồng lao động hay không thì người lao động cần thực hiện việc tra cứu quá trình đóng BHXH.

Bước 1: Thực hiện truy cập vào trang: baohiemxahoi.gov.vn

Trang chủ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

– Chọn “Tra cứu trực tuyến”

– Chọn “Tra cứu quá trình tham gia BHXH”

Bước 2: Thực hiện điền đầy đủ các thông tin tại cửa sổ “Tra cứu quá trình tham gia BHXH”

– Tỉnh thành: Căn cứ vào địa chỉ đơn vị đóng BHXH

– Cơ quan BHXH

– Từ tháng – Đến tháng: Thời gian muốn tra cứu quá trình đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN

– Số CMND

– Họ tên

– Mã số BHXH

– SĐT nhận OTP: Số điện thoại của NLĐ đã đăng ký thông tin cá nhân với cơ quan BHXH

– Mã xác thực (hiển thị trên màn hình)

– Bấm chọn lấy mã OTP

>> So sánh hưởng lương hưu với nhận Bảo hiểm xã hội một lần

Bước 3: Nhận mã OTP theo số điện thoại NLĐ đã đăng ký với cơ quan BHXH => Bấm Tra cứu

Trường hợp NLĐ chưa đăng ký số điện thoại, đề nghị lập mẫu TK1-TS theo Quyết định 888  bổ sung thông tin nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Bước 4: Nhận kết quả tra cứu

Sau khi thực hiện xong toàn bộ các bước trên thì người lao động sẽ nhận kết quả tra cứu. Kết quả tra cứu này sẽ xảy ra 02 trường hợp. Cụ thể:

Trường hợp 1: Không tra cứu được quá trình tham gia BHXH của NLĐ

Cách khắc phục: NLĐ liên hệ với đơn vị sử dụng lao động đang tham gia phối hợp với cơ quan BHXH chỉnh sửa dữ liệu.

Trường hợp 2: Tra cứu được quá trình tham gia BHXH của NLĐ

Kết quả trả về bao gồm đầy đủ mức đóng và thời gian đóng BHXH đến thời điểm hiện tại và các thông tin quan trọng khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện đóng BHXH.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp người lao động nắm được các bước để có thể tự tra cứu quá trình đóng bảo hiểm một cách nhanh chóng, đơn giản và dễ dàng.