Trang chủ

Bảo hiểm Y tế

Tìm hiểu cấu trúc mã số thẻ BHYT

Mã thẻ BHYT gồm 15 ký tự, được chia thành 04 ô.. Cùng tìm hiểu rõ hơn về cấu trúc mã số thẻ Bảo hiểm y tế trong bài viết dưới đây để có thể tự đọc được những ký hiệu này

Mã số BHXH sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 2153/QĐ-BYT ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế. Theo đó, Mã số BHXH sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế.