Trang chủ

Lĩnh vực thu

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

Bài viết hướng dẫn chi tiết trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ đối với việc đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với những người chỉ tham gia BHYT.

Thủ tục hoàn tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Khi NLĐ tham gia BHXH tự nguyện thì trong trường hợp nào sẽ được hoàn tiền đã đóng? Trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ đối với thủ tục này được thực hiện như thế nào?

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Khi có nhu cầu đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT NLĐ thực hiện theo các yêu cầu về thủ tục hồ sơ, trình tự sau

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện việc đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH người lao động thực hiện theo trình tự, thủ tục.