Những quy định mới về BHXH có hiệu lực từ tháng 7/2020

Nhiều chính sách mới về BHXH, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 7/2020. Để đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động, trong bài viết này sẽ tổng hợp lại những quy định mới có hiệu lực từ tháng 7/2020.

1. Doanh nghiệp được đóng BH Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn

Tại Nghị định 58/2020/NĐ-CP do chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/07/2020 đã có no0oij dung quan trọng về việc doanh nghiệp được đóng bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn.

Hiện nay, hàng tháng, người sử dụng lao động phải đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.

Tuy nhiên, tới đây, người sử dụng lao động sẽ được đề xuất mức đóng giảm xuống còn 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định.

Quy định mới về BHXH có hiệu lực từ tháng 7/2020

Tuy nhiên để được đóng bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp ở mức thấp hơn, doanh nghiệp cần phải đáp ứng đầy đủ 04 điều kiện sau đây:

-Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Thực hiện báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất

– Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và BHXH.

– Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kể trước năm đề xuất.

>> Hướng dẫn tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội trực tuyến

2. Thêm giấy tờ có thể thay thế trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP về BH thất nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2020.

Nghị định này đã bổ sung thêm 3 loại giấy tờ có thể sử dụng trong hồ sơ đề nghị hưởng BH thất nghiệp là:

– Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt HĐLĐ.

– Xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp, hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã.

– Văn bản xác nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc người lao động không có giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật.

3. Chưa tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV vừa qua, Quốc hội đã quyết định chưa tăng lương cơ sở từ 1/7/2020.

Như vậy, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức… vẫn giữ ở mức 1.490.000 đồng/tháng, đi cùng đó là các chế độ BHXH, BHYT tính theo lương cơ sở cũng sẽ giữ nguyên.

Ngoài ra, Quốc hội cũng giao Chính phủ, căn cứ tình hình thực tế để chủ động báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở