Quy định về bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Việt Nam được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn cho những lao động nước ngoài có trình độ cao đến làm việc. Ngày 15 tháng 10 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật BHXH và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với NLĐ đang làm việc tại Việt Nam là công dân nước ngoài. Việc tham gia bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam góp phần tạo ra sự bình đẳng giữa lao động trong nước với lao động nước ngoài, tạo tâm lý yên tâm cho NLĐ.

Người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tại Khoản 2 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc.

Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

>> Cập nhật ngay những điểm mới trong năm 2020 về Luật bảo hiểm xã hội

Người nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Trường hợp người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo diện di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp như quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP và người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động thì không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

Mức đóng, mức tiền lương tháng đóng

Tại Điều 13 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động như sau: Từ ngày 1/12/2018 đóng 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Từ ngày  01/01/2022, người sử dụng lao động phải đóng 14% cho quỹ Hưu trí, tử tuất ngoài 3% (ốm đau) và 0,5% (TNLĐ). Người lao động phải đóng 8%  cho quỹ Hưu trí. 

Điều kiện hưởng, mức hưởng chế độ BHXH đối với lao động là người nước ngoài được thực hiện như đối với lao động là người Việt Nam và được quy định tại Luật BHXH số 58/2014/QH13. 

>> Tìm hiểu chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con

Đối với NLĐ giao kết HĐLĐ nhiều người sử dụng lao động

NLĐ mà giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ và thuộc diện áp dụng BHXH bắt buộc thì NLĐ và NSDLĐ chỉ đóng BHXH đối với HĐLĐ giao kết đầu tiên. Riêng tham gia vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì NSDLĐ phải đóng theo từng HĐLĐ đã giao kết.

Chế độ BHXH

NLĐ là người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc:

+ Ốm đau;

+ Thai sản;

+ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ Hưu trí và tử tuất.

Chế độ BHXH một lần

NLĐ có quyền được hưởng BHXH một lần mà không cần điều kiện sau 1 năm không tham gia BHXH kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ.

NLĐ là người nước ngoài đang hưởng lương lưu

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khi không tiếp tục cư trú tại Việt Nam có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Người lao động được hưởng trợ cấp một lần nếu có nguyện vọng.