Quy trình giao dịch điện tử về BHXH qua I-VAN

Giao dịch điện tử về BHXH qua I-VAN đang dần trở nên phổ biến và được hầu hết các doanh nghiệp triển khai áp dụng. Thông qua I-VAN, các thủ tục hành chính về BHXH sẽ được giảm bớt và đơn giản hóa đi rất nhiều, giúp Cơ quan bảo hiểm, các doanh nghiệp và người lao động tiết kiệm được thời gian, công sức. Vậy quy trình giao dịch điện tử về BHXH qua I-VAN sẽ diễn ra như thế nào?  

Khái niệm

BHXH điện tử là việc các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức phải kê khai và nộp hồ sơ bảo hiểm qua mạng. Hồ sơ bảo hiểm điện tử được các cơ quan bảo hiểm chấp nhận và tương đương như những hồ sơ giấy của người tham gia nộp trực tiếp tại các cơ quan Bảo hiểm.

I-VAN là viết tắt của từ Insurance Value Added Network, có nghĩa là dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội hay còn được hiểu là dịch vụ nhân, truyền, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội giữa đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan bảo hiểm xã hội thông qua tổ chức I-VAN sau khi đơn vị trả một khoản tiền để sử dụng dịch vụ về giao dịch điện tử.

Tìm hiểu các khái niệm về BHXH điện tử, I-VAN

Nhà cung cấp dịch vụ I-VAN là đơn vị cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo các Nghị định của Chính phủ. Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ I-VAN sẽ là đơn vị trung gian có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các doanh nghiệp để triển khai, hỗ trợ triển khai các hoạt động trong việc Khai bảo hiểm xã hội điện tử

Cơ sở pháp lý

Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN ngày 24/12/2016

Quyết định 838/QĐ-BHXH ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017

Quy trình nộp hồ sơ điện tử

Bước 1: Kê khai hồ sơ giao dịch điện tử (XML)

Bước 2: Ký số hồ sơ và gửi hồ sơ XML đến I-VAN

Bước 3: Nhận tin nhắn kết quả tiếp nhận hồ sơ giao dịch điện tử thành công từ Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam

Quy trình đăng ký tham gia/thay đổi/bổ sung/Ngừng tham gia dịch vụ BHXH điện tử qua IVAN

Thực hiện đăng ký tham gia

Ở bước này, người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lập tệp hồ sơ đăng ký mẫu 04/ĐK.IVAN (XML)

Bước 2: Ký số hồ sơ và gửi đến I-VAN. Tại bước này sẽ xảy ra 02 trường hợp, cụ thể:

-Tổ chức I-VAN tiếp nhận, kiểm tra thông tin và gửi hồ sơ cho Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam

– Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì sẽ nhận lại kết quả thông báo

Bước 3: Nhận tin nhắn Email chứa mã kích hoạt tài khoản từ Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam (mã kích hoạt chỉ tồn tại trong 24h, nếu sau 24h chưa kích hoạt hoặc kích hoạt sai mã kích hoạt thì phải đăng ký lại)

Bước 4: Kiểm tra lại tin nhắn email BHXH gửi tới, vào cổng giao dịch điện tử thông qua đường dẫn trong Email, tiến hành nhập mã kích hoạt

Bước 5: Nhận tin nhắn Email kết quả đăng ký dịch vụ GDĐT BHXH thành công

Thực hiện thay đổi, bổ sung hoặc ngừng tham gia dịch vụ BHXH điện tử qua IVAN

Bước 1: Lập tệp hồ sơ đăng ký mẫu 05/SĐ-IVAN (sửa đổi); 06/NG-IVAN (XML) (ngừng dịch vụ)

Bước 2: Ký số hồ sơ và gửi đến I-VAN. Tại bước này:

-Tổ chức IVAN tiếp nhận, kiểm tra thông tin và gửi hồ sơ cho Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam

– Trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ nhận lại kết quả thông báo

Bước 3: Nhận tin nhắn kết quả thay đổi/ngừng dịch vụ GDĐT BHXH thành công