THÔNG BÁO BẢO TRÌ HỆ THỐNG

Thông báo bảo trì hệ thống Giao dịch BHXH điện tử

Kính gửi: Các đơn vị

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo bảo trì hệ thống Giao dịch BHXH điện tử như sau:

  1. Thời gian: Từ 22h Thứ sáu ngày 02/12/2022 đến 1h00 Thứ bảy ngày 3/12/2022.
  2. Phạm vi ảnh hưởng: Tạm dừng hệ thống Giao dịch BHXH điện tử.

Trân trọng./