Thông báo về việc hoàn tất nâng cấp phần mềm CyberCare v3.3.0.0

NÂNG CẤP PHẦN MỀM CYBERCARE V3.3.0.0

– Thời gian bắt đầu: 21h30 ngày 19/9/2022

– Thời gian kết thúc: 23h00 ngày 19/9/2022

  1. Thêm mới: 

– Thêm checkbox chọn tất cả người lao động trong phòng ban trong popup thêm lao động và tờ khai

– Thêm tích chọn người lao động là chủ hộ

– Thêm chức năng copy người lao động từ MĐV này sang MĐV khác

– Email thông báo chưa nhận được mã gateway sau 24h

  1. Sửa lỗi: 

– Sửa lỗi điều chỉnh Ivan chọn được chứng thư số đang dùng

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc thông tin liên quan đến việc nâng cấp này xin vui lòng liên hệ theo số 0938262038 hoặc email qtvh@cyberlotus.com để chúng tôi kiểm tra hỗ trợ.