Thông báo về việc hoàn tất nâng cấp phần mềm CyberCare v3.4.0.0

Thông báo về việc hoàn tất nâng cấp phần mềm CyberCare v3.4.0.0

– Thời gian bắt đầu: 24h ngày 25/9/2022

– Thời gian kết thúc: 24h45 ngày 25/9/2022

Thêm mới:

– Chuyển người lao động và chứng thư số từ v2 sang v3

– Chuyển v2 sang v3 có thông tin địa chỉ giao dịch

– Không hiển thị popup sau khi đã gửi 1 lần, hiển thị lại nếu bị từ chối

Sửa lỗi:

– Sửa một số lỗi trên hệ thống

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc thông tin liên quan đến việc nâng cấp này xin vui lòng liên hệ theo số 0938262038 hoặc email qtvh@cyberlotus.com để chúng tôi kiểm tra hỗ trợ.