THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN TẤT NÂNG CẤP PHẦN MỀM CYBERCARE V3.6.0.0

Thông báo về việc hoàn tất nâng cấp phần mềm BHXH CyberCare v3.6.0.0

– Thời gian nâng cấp: 22h00 – 23h30 ngày 8/10/2022

Thêm mới:

– Chức năng Đổi mật khẩu

– Thêm chức năng ký gửi vào  TK1-TS của thủ tục 600, 600c, 600d, 601, 602, 603, 605

– Thêm chức năng lấy thông tin địa chỉ ĐKKD khi người lao động chưa điền địa chỉ tại thủ tục 600

– Thêm chức năng gửi Email chưa kích hoạt gateway cho TKDV

– Bổ sung phần tin tức trên giao diện CyberCare

Sửa lỗi:

– Ký gửi hồ sơ 606a “Giảm lao động” báo lỗi Cấu trúc XML

– Checkbox chọn tất cả không được tick khi chọn tất cả  lao động trong phòng ban

– Ký gửi hồ sơ 612 báo lỗi Cấu trúc XML

Thay đổi:

– Phương án kê khai theo từng thủ tục

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc thông tin liên quan đến việc nâng cấp này xin vui lòng liên hệ theo số 0938262038 hoặc email qtvh@cyberlotus.com để chúng tôi kiểm tra hỗ trợ.