Trợ cấp nghỉ Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN

Khi tham gia bảo hiểm xã hội, ngoài những trợ cấp được hưởng từ chế độ ốm đau, người lao động còn được hưởng các khoản trợ cấp nghỉ Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu khi quay trở lại làm việc sức khỏe vẫn chưa phục hồi. Sau đây là những thủ tục cần thiết để được hưởng trợ cấp Dưỡng sức phục hồi sức khỏe mà người lao động, người sử dụng lao động cần nắm rõ.

Tìm hiểu trợ cấp nghỉ Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN

Những trường hợp được hưởng trợ cấp nghỉ Dưỡng sức phục hồi sức khỏe

–  Người lao động đã hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, kể cả NLĐ mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ y tế ban hành, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi.

–  Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi.

– NLĐ đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, BNN bắt buộc sau khi điều trị ổn định thương tật do TNLĐ hoặc bệnh tật do BNN bị suy giảm KNLĐ từ 15% trở lên, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi.

Trình tự thực hiện các thủ tục để được hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Bước 1: Tại đơn vị sử dụng lao động:

– Thủ trưởng đơn vị sử dụng lao động phối hợp với ban chấp hành Công đoàn cơ sở căn cứ hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN, tình trạng sức khỏe của NLĐ và quy định của chính sách để quyết định về số NLĐ, số ngày nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

–  Lập danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, Dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu số 01B-HSB) nộp cho cơ quan BHXH nơi đơn vị SDLĐ đóng BHXH.

Trường hợp giao dịch điện tử thì lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN, nếu chưa chuyển đổi hồ sơ giấy sang dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy đến cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

>> Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau cho người lao động

>> Hồ sơ hưởng chế độ thai sản với NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH

Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ do đơn vị SDLĐ chuyển đến để xét duyệt và thực hiện chi trả cho NLĐ. Sau đó đơn vị sử dụng lao động nhận kết quả giải quyết (Danh sách C70a-HD) và tiền trợ cấp quan tài khoản của đơn vị SDLĐ để chi trả cho NLĐ đăng ký nhận bằng tiền mặt tại đơn vị SDLĐ để chi trả cho NLĐ đăng ký nhận bằng tiền mặt tại đơn vị SDLĐ.

Thời hạn giải quyết để được hưởng chế độ

Tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Số lượng hồ sơ

01 bộ.