Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội (2014), Luật Việc làm (2013), Luật Bảo hiểm Y tế (2014), Luật An toàn, vệ sinh lao động (2015) quy định về mức tiền lương, phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội và mức đóng tiền vào các chế độ bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội
Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội

Khi giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc sau:

1. Bảo hiểm xã hội

2. Bảo hiểm thất nghiệp

3. Bảo hiểm y tế

4. Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo Điều 89 Luật BHXH 2014 quy định về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc:

“Đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.”

Đối tượng đóng và mức đóng BHXH được thống kê theo bảng sau:

Bảng quy định mức đóng bảo hiểm (theo tỷ lệ %) tính trên mức lương, phụ cấp lương, khoản bổ sung khác:

Phần mềm kê khai bảo hiểm điện tử CyberCare

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 19002038
  • Websitehttps://cybertax.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com