Các trường hợp thôi hưởng, tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Các trường hợp thôi hưởng, tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Ngày 24/6/2021, Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH được ban hành hướng dẫn một số điều của Nghị định 20/2021/NĐ-CP về chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Thông tư đã hướng dẫn chi tiết hơn hoạt động nhận trợ cấp xã hội của các đối tượng bảo trợ xã hội.

tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 08/8/2021

Cụ thể là hướng dẫn về các trường hợp thôi hưởng, tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng (theo Điều 8, NĐ 20/2021/NĐ-CP); thôi hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc (theo Điều 5, Điều 22, Điều 23, NĐ 20/2021/NĐ-CP); chế độ đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp ((theo Điều 18, Điều 19, NĐ 20/2021/NĐ-CP).

1. Bốn trường hợp bị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

– Đối tượng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật;

– Đối tượng (tại Điều 5 NĐ 20/2021/NĐ-CP) không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

– Đối tượng chấp hành án phạt tù ở trại giam hoặc có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thôi hưởng trợ cấp xã hội;

– Đối tượng từ chối nhận chế độ, chính sách;

Sau 03 tháng kể từ khi có quyết định tạm dừng chi trả trợ cấp xã hội mà đối tượng vẫn không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý đối tượng.

2. Ba trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

– Đối tượng không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 03 tháng trở lên;

– Đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị tạm giam từ một tháng trở lên;

– Đối tượng không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý đối tượng.

3. Bốn trường hợp thôi hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng đối với người nhân nuôi dưỡng, chăm sóc

– Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người nhận chăm sóc nuôi dưỡng chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật;

– Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP không còn đủ điều kiện nhận nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định;

– Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng không còn đủ điều kiện theo quy định tại Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP;

– Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em hoặc bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật.

Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 08/8/2021, nhưng các chế độ, chính sách quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/7/2021./.

Phần mềm kê khai bảo hiểm điện tử CyberCare

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 19002038
  • Websitehttps://cybertax.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com