Trang chủ

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn kê khai thủ tục 604 đăng ký thay đổi thông tin đơn vị

Trong trường hợp đơn vị có nhu cầu đăng ký hoặc điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN của mình như tên đơn vị, địa chỉ kinh doanh, loại hình đơn vị,… thì thực hiện kê khai trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử với tờ khai mẫu số TK3-TS. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết kê khai thủ tục 604 đăng ký thay đổi thông tin đơn vị trên hệ thống CyberCare kèm mô tả lập tờ khai TK3-TS.

Cách tạo mới thủ tục 604 trên hệ thống CyberCare

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản vào hệ thống, trên thanh công cụ, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

tạo mới thủ tục 604

Bước 2: Tại màn hình Quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Lưu ý, có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã – tên thủ tục, ví dụ nhập “604” → nhấn icon Tìm kiếm hoặc Lựa chọn trong Droplist Thu/Số thẻ/Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ.

thực hiện tìm kiếm thủ tục 604

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

Thêm mới dưới mã thủ tục

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình nhập thông tin tờ khai TK3-TS

Nhập thông tin tờ khai TK3-TS

Bước 5: Sau khi hoàn thành tờ khai, nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Mô tả dữ liệu trong thủ tục 604 (mẫu TK3 – TS) 

STTTên cộtBắt buộcMô tả
1.Mã đơn vịBẮT BUỘCMặc định mã đơn vị theo user đăng nhập, không cho phép chỉnh sửa
2.     Mã số thuếBẮT BUỘCMặc định lấy theo thông tin đơn vị đăng nhập, được phép chỉnh sửa
3.     Tên đơn vịBẮT BUỘCMặc định lấy theo thông tin đơn vị đăng nhập, được phép chỉnh sửa
4.     Địa chỉ đăng ký kinh doanhBẮT BUỘCĐơn vị ghi địa chỉ theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh
5.     Địa chỉBẮT BUỘCGhi đầy đủ số nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở
6.     Loại hình đơn vịBẮT BUỘCChọn danh mục loại hình đơn vị
7.     Ngành nghề sản xuấtBẮT BUỘCĐiền ngành nghề sản xuất
8.     Điện thoạiBẮT BUỘCGhi số điện thoại
9.     Phương thức đóngBẮT BUỘCChọn phương thức đóng
10.  EmailBẮT BUỘCGhi chính xác địa chỉ email của đơn vị
11.  Giấy phép kinh doanhBẮT BUỘCGiấy phép đăng ký kinh doanh
12.  Nơi cấpBẮT BUỘCGhi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh cho đơn vị
13.  Nội dung thay đổiBẮT BUỘCGhi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, loại hình đơn vị…
14.  Hồ sơ kèm theo Kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

Bước 5: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới

Hướng dẫn kê khai thủ tục 602 đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, cấp sổ BHXH

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, cấp sổ BHXH là một trong những thủ tục hành chính quan trọng thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Căn cứ Điều 24 Quyết định 595/QĐ-BHXH và Điều 10 Quyết định 838/QĐ-BHXH, thành phần hồ sơ để đơn vị kê khai thủ tục này khi giao dịch điện tử bao gồm các tờ khai TK1-TS, D05-TS và D01-TS. Dưới đây là hướng dẫn kê khai thủ tục 602 đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, cấp sổ BHXH trên hệ thống CyberCare.

Các tờ khai của thủ tục 602: 

 • D05-TS: Mục đích để đại lý thu hoặc cơ quan BHXH kê khai người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới, đóng tiếp, đóng lại, điều chỉnh mức đóng
 • D01-TS: Mục đích để tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia như thông tin hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh,… làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT
 • TK1-TS: tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

Cách tạo mới thủ tục 602 trên hệ thống CyberCare

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản vào hệ thống, trên thanh công cụ, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

Tạo mới thủ tục 602

Bước 2: Tại màn hình Quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Lưu ý, có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã – tên thủ tục, ví dụ nhập “602” → nhấn icon Tìm kiếm hoặc Lựa chọn trong Droplist Thu/Số thẻ/Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ.

Nhập tên, mã thủ tục

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

Thêm mới thủ tục 602

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục với thành phần hồ sơ gồm các tab tờ khai: D05-TS, D01-TS, TK1-TS

Thủ tục 602

Hướng dẫn kê khai tờ khai D05-TS

Kê khai tờ D05-TS

Bước 1: Chọn kỳ khai

Bước 2: Tìm kiếm người lao động cần kê khai

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc 

Bước 3: Chon người lao động → Trỏ chuột tại vị trí tên người lao động, chọn nghiệp vụ: Tăng LĐ; Tăng mức lương; Giảm LĐ; Giảm mức lương; để tạo danh sách người lao động trên Bảng theo từng đầu mục

Bước 4: Nhập các thông tin như mô tả dưới bảng sau:

STT Tên cột Bắt buộc Mô tả
1.   Họ và tênBẮT BUỘCHọ tên người tham gia BHXH tự nguyện
2.   Mã số BHXH Lấy từ thông tin người lao động, không cho sửa
3.   Mức tiền làm căn cứ đóngBẮT BUỘCGhi mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyệnMức đóng tối thiểu là 700.000 và tối đa là 30.000.000
4.   Số tháng đóngBẮT BUỘCLấy giá trị theo phương thức đóng :+ Trường hợp chọn cột phương thức đóng là hàng tháng, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng →  số tháng sẽ hiển thị số tháng tương ứng là 1, 3, 6,12 và không cho phép sửa+ Trường hợp chọn cột phương thức đóng là VS (Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần), TH (Đóng một lần cho những năm còn thiếu) → được phép sửa
5.   Từ tháng/ nămBẮT BUỘC– Hiển thị tháng/năm hiện tại, cho phép sửa- Tháng/Năm bắt đầu đóng mới, đóng tiếp, đóng lại hoặc điều chỉnh mức tiền đóng BHXH tự nguyện.
6.   Tổng tiền đóngBẮT BUỘC= số tiền người tham gia đóng + NSNN hỗ trợ
7.   Người tham gia đóngBẮT BUỘC= Tỷ lệ % đóng BHXH tự nguyện x Mức tiền làm căn cứ đóng x 22% x số tháng đóng
8.   NSNN hỗ trợBẮT BUỘC= Tỷ lệ NSNN hỗ trợ đóng % x mức chuẩn nghèo nông thôn x 22%Trong đó : mức chuẩn nghèo nông thôn = 700.000
9.   Tỷ lệ NSNN hỗ trợ đóngBẮT BUỘCChọn theo 3 mức quy định:Thuộc hộ nghèo: 30%Thuộc cận nghèo : 25%Còn lại: 10% 
10.  NSĐP hỗ trợ = Tỷ lệ NSĐP hỗ trợ đóng % x mức chuẩn nghèo nông thôn x 22%Trong đó : mức chuẩn nghèo nông thôn = 700.000
11.  Tỷ lệ NSĐP hỗ trợ Nhập tỷ lệ NSĐP hỗ trợTrường hợp địa phương hỗ trợ theo mức tiền cụ thể thì để trống
12.  Hỗ trợ khác Hỗ trợ khác  = Tỷ lệ khác hỗ trợ đóng * mức chuẩn nghèo nông thôn * 22%(Trong đó : mức chuẩn nghèo nông thôn =700.000 )Trường các tổ chức, cá nhân  hỗ trợ theo mức tiền cụ thể thì ghi mức tiền hỗ trợ.
13.  Tỷ lệ khác hỗ trợ đóng Nhập tỷ lệ NSĐP hỗ trợTrường hợp các tổ chức, cá nhân hỗ trợ theo mức tiền cụ thể thì để trống
14.  Ghi chú  
15.  Phương án Chọn phương án trong danh sách
16.  Hệ số Nhập hệ số
17.  Phương thức đóng Chọn phương thức đóng:+ Hàng tháng+ 3 tháng+ 6 tháng+ 12 tháng+ VS (Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần)+ TH (đóng 1 lần cho những năm còn thiếu)

Bước 5: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới

Ngoài ra, với các nút chức năng: Xóa; Xem mẫu và Lập TK1-TS

Nút Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đang lập mẫu bằng cách: Tích chọn người lao động → Nhấn Xóa, xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Nút Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D05-TS khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” →  hệ thống hiển thị biểu mẫuNút Lập TK1-TS:  Dùng để lập biểu mẫu TK1-TS khi người lao động không có Mã số BHXH, bằng cách: Tích chọn người lao động → Nhấn Lập TK1-TS → người lao động tự động lên danh sách TK01 tại tab Mẫu TK1-TS

Xóa người lao động

Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Kê khai tờ D01-TS

Bước 1: Chọn người lao động cần kê khai, chỉ được chọn người lao động có trên danh sách D05-TS

Bước 2: Nhấn “Chọn lao động” Hoặc tích chọn người lao động →  Nhấn nút “Chọn Lao Động” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau:

Chú ý:

 1. Tăng mới lập bảng kê “Hợp đồng lao động”
 2. Những trường hợp truy thu lập bảng kê “Bảng lương những tháng truy thu”.
STTTên cộtBắt buộcMô tảGhi chú
1                Họ tênBẮT BUỘCHọ tên người lao động ứng với file đính kèm 
2                Mã số BHXH Mã số BHXH của người lao độngNếu đã được cấp
3                Tên, loại văn bảnBẮT BUỘCTên của văn bản đính kèmVD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…
4                Số văn bảnBẮT BUỘCSố hiệu văn bảnVD: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                Ngày ban hànhBẮT BUỘCNgày/Tháng/Năm ban hành văn bản 
6Ngày hiệu lực Ngày/Tháng/Năm 
7                Cơ quan ban hànhBẮT BUỘCCơ quan ban hành văn bản(UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …;Công ty A …)
8                Trích yếu văn bảnBẮT BUỘCGhi nội dung trích yếu văn(V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
9               Trích lược nội dung cần thẩm địnhBẮT BUỘCGhi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm địnhVD:Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Ngoài ra, với các chức năng: Xóa và Xem mẫu

Chức năng Xóa: Dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau: Tích chọn người lao động → Nhấn Xóa, xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Xóa, xem mẫu

Chức năng Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D01-TS khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” →  hệ thống hiển thị biểu mẫu

Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

Tờ khai TK1-TS chỉ được tạo bằng chức năng “Lập TK1-TS” ở màn hình tờ khai D05-TS, người dùng nhập giá trị 2 cột: cột Nội dung thay đổi yêu cầu và cột Hồ sơ kèm theo.

Ngoài ra, với các chức năng: Xóa và Xem mẫu:

 • Chức năng Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau: Tích chọn người lao động → Nhấn Xóa, xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu
 • Chức năng Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu TK1-TS của từng người lao động, bằng cách nhấn icon xem mẫu ở từng bản ghi để xem mẫu TK1-TS của từng người lao động →  hệ thống hiển thị biểu mẫu
Các chức năng khác của thủ tục 602

Sau khi đã hoàn thành tờ khai → Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội. 

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai thủ tục 603 đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT với người chỉ tham gia BHYT

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của pháp luật để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Trường hợp đơn vị cần đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT với người chỉ tham gia BHYT thì thực hiện kê khai thủ tục 603 trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare theo hướng dẫn dưới đây.

Các tờ khai chính của thủ tục 603:

 • D03-TS: Danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế được lập ra nhằm tổng hợp kê khai các thông tin của người chỉ tham gia đóng BHYT để cấp thẻ BHYT theo quy định
 • D01-TS: Mục đích để tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia như thông tin hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh,… làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT
 • TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

Cách tạo mới thủ tục 603 trên hệ thống CyberCare

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản vào hệ thống, trên thanh công cụ, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

thủ tục 603

Bước 2: Tại màn hình Quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Lưu ý, có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã – tên thủ tục, ví dụ nhập “603” → nhấn icon Tìm kiếm hoặc Lựa chọn trong Droplist Thu/Số thẻ/Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ.

tìm kiếm thủ tục 603

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

thêm mới mã thủ tục

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục 603 với thành phần hồ sơ bao gồm các Tab tờ khai D03-TS, D01-TS, TK1-TS

Hướng dẫn kê khai tờ khai D03-TS

Tờ khai D03-TS

Bước 1: Chọn kỳ khai

Bước 2: Tìm kiếm người lao động cần kê khai

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc 

Bước 3: Chon người lao động → Trỏ chuột tại vị trí tên người lao động, chọn nghiệp vụ: Tăng LĐ; Tăng mức lương; Giảm LĐ; Giảm mức lương; để tạo danh sách người lao động trên Bảng theo từng đầu mục

Bước 4: Nhập thông tin lương cơ sở, tỷ lệ NSNN…

Bước 5: Nhập các thông tin như mô tả dưới bảng sau:

Mô tả các dữ liệu trong tờ khai D03

STTTên cộtBắt buộcMô tảGhi chú
1         Họ và tênBẮT BUỘCHọ tên người tham gia cấp thẻ BHYT 
2         Mã số BHXH
Mã số BHXH của người lao động 
3         Ngày tháng năm sinhBẮT BUỘCLựa chọn định dạng :Ngày tháng nămTháng nămNăm 
4         Giới tínhBẮT BUỘCLấy theo thông tin người lao động 
5         Tỉnh thành KCBBẮT BUỘCChọn từ danh mục tỉnh thành KCB 
6         Nơi đăng ký KCB ban đầuBẮT BUỘCChọn từ danh mục nơi đăng ký KCB ban đầu 
7         Số biên lai ghi số, ngày của biên lai thu tiền đối với người tham gia BHYT tự đóng 
8         Ngày biên lai ghi ngày biên lai thu tiền hoặc ngày văn bản phê duyệt đối tượng có hiệu lực. 
9         Tiền lương, trợ cấp hoặc số tiền đóng Tự động tính theo công thức:  Lương cơ sở x 4,5% x số tháng x tỷ lệ NSNN x (100% – tỷ lệ NSNN – tỷ lệ NSĐP )Lưu ý : tính toán thay đổi tùy vào loại đối tượng 
10    Tỷ lệ NSĐP hỗ trợ Nhập tỷ lệ NSĐP hỗ trợ 
11    Hỗ trợ khác Nhập mức hộ trợ khác 
12    Số tháng Số thángghi số tháng thẻ BHYT có giá trị sử dụng
13    Từ ngày Ngày/tháng/nămghi ngày tháng năm bắt đầu thẻ BHYT có giá trị sử dụng.
14    Ngày chết Ngày/tháng/năm 
15    Có giảm chết Chọn trong danh sách 
16    Ghi chú   
17    Phương án TM: cấp mới thẻ BHYT;ON: gia hạn thẻ BHYTGH: đối với trường hợp dừng đóng và trả thẻ BHYTDC: điều chỉnh mức đóng 
18    Mức hưởng BHYT Mức hưởng bảo hiểm y tế 
19    Mã phòng ban Chọn phòng ban 

Bước 6: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới

Ngoài ra, với các chức năng: Xóa; Xem mẫu và Lập TK1-TS:

Chức năng Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đang lập mẫu

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Xóa → xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Chức năng Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D03-TS khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” →  hệ thống hiển thị biểu mẫu

Chức năng Lập TK1-TS:  Dùng để lập biểu mẫu TK1-TS khi người lao động không có Mã số BHXH, bằng cách sau:

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Lập TK1-TS →  người lao động tự động lên danh sách TK01 tại tab Mẫu TK1-TS

Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Tờ khai D01-TS

Bước 1: Chọn người lao động cần kê khai, chỉ được chọn người lao động có trên danh sách D03-TS

Bước 2: Nhấn “Chọn lao động” Hoặc tích chọn người lao động →  Nhấn nút “Chọn Lao Động” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau:

Chú ý:

 1. Tăng mới lập bảng kê “Hợp đồng lao động”
 2. Những trường hợp truy thu lập bảng kê “Bảng lương những tháng truy thu”.
STTTên cộtBắt buộcMô tảGhi chú
1                Họ tênBẮT BUỘCHọ tên người lao động ứng với file đính kèm 
2                Mã số BHXH Mã số BHXH của người lao độngNếu đã được cấp
3                Tên, loại văn bảnBẮT BUỘCTên của văn bản đính kèmVD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…
4                Số văn bảnBẮT BUỘCSố hiệu văn bảnVD: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                Ngày ban hànhBẮT BUỘCNgày/Tháng/Năm ban hành văn bản 
6Ngày hiệu lực Ngày/Tháng/Năm 
7                Cơ quan ban hànhBẮT BUỘCCơ quan ban hành văn bản(UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …;Công ty A …)
8                Trích yếu văn bảnBẮT BUỘCGhi nội dung trích yếu văn(V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
9               Trích lược nội dung cần thẩm địnhBẮT BUỘCGhi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm địnhVD:Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Ngoài ra, với các chức năng: Xóa và Xem mẫu

Chức năng Xóa: Dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau: Tích chọn người lao động → Nhấn Xóa, xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫuChức năng Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D01-TS khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” →  hệ thống hiển thị biểu mẫu

Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

Tờ khai TK1-TS chỉ được tạo bằng chức năng “Lập TK1-TS” ở màn hình tờ khai D03-TS, người dùng nhập giá trị 2 cột: cột Nội dung thay đổi yêu cầu và cột Hồ sơ kèm theo.

Ngoài ra, với các nút chức năng: Xóa và Xem mẫu:

 • Nút Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau: Tích chọn người lao động → Nhấn Xóa, xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu
 • Nút Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu TK1-TS của từng người lao động, bằng cách nhấn icon ở từng bản ghi để xem mẫu TK1-TS của từng người lao động →  hệ thống hiển thị biểu mẫu
Tờ khai TK1-TS

Sau khi đã hoàn thành tờ khai → Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội. 

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai thủ tục 606a hoàn trả tiền đã đóng

Hoàn trả là việc cơ quan BHXH chuyển trả lại số tiền được xác định không phải tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hoặc đóng thừa khi ngừng giao dịch với cơ quan BHXH; đóng trùng cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan BHXH. Căn cứ Điều 14 và Điều 15 Quyết định 838/QĐ-BHXH, thành phần hồ sơ để đơn vị hay cá nhân kê khai thủ tục hoàn trả tiền đã đóng bao gồm tờ khai TK1-TS và D01-TS. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết kê khai thủ tục 606a hoàn trả tiền đã đóng trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare.

Cách tạo mới thủ tục 606a trên hệ thống CyberCare

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản vào hệ thống, trên thanh công cụ, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

tạo mới thủ tục 606a

Bước 2: Tại màn hình Quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Lưu ý, có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã – tên thủ tục, ví dụ nhập “606a” → nhấn icon Tìm kiếm hoặc Lựa chọn trong Droplist Thu/Số thẻ/Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ.

tìm kiếm thủ tục 606a

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

Thêm mới thủ tục

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục 606a với thành phần hồ sơ bao gồm các Tab tờ khai TK1-TS và D01-TS. Trong đó:

 • TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT
 • D01-TS: Bảng kê thông tin
Tab tờ khai thủ tục 606a

Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

Tờ khai Tk1-TS

Bước 1: Nhập số tờ khai, chọn kỳ kê khai

Bước 2: Tìm kiếm người lao động cần kê khai → Trỏ chuột tại vị trí tên người lao động → nhấn “Chọn lao động” (Trường hợp chọn nhiều lao động thì tích chọn tên và nhấn “Chọn lao động” để thêm vào danh sách lao động cần lập mẫu)

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc 

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc

Lưu ý, nếu cần xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu thực hiện như sau: Tích chọn người lao động → click nút Xóa.

Xóa người lao động

Để xem biểu mẫu TK1-TS của từng lao động →  click icon  “Xem mẫu” ở từng bản ghi (tại dòng tương ứng tên lao động) → Hệ thống hiển thị biểu mẫu.

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Kê khai tờ khai D01-TS

Bước 1: Tìm kiếm người lao động cần kê khai

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc 

Bước 2: Trỏ chuột tại vị trí tên người lao động → nhấn “Chọn lao động” (Trường hợp chọn nhiều lao động thì tích chọn tên và nhấn “Chọn lao động” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS)

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau:

STTTên cộtBắt buộcMô tảGhi chú
1                Họ tênBẮT BUỘCHọ tên người lao động 
2                Mã số BHXH Mã số BHXH của người lao động 
3                Tên, loại văn bảnBẮT BUỘCTên của văn bản đính kèmVD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…
4                Số văn bảnBẮT BUỘCSố hiệu văn bảnVd: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                Ngày ban hànhBẮT BUỘCNgày/Tháng/Năm ban hành văn bản 
6                Cơ quan ban hànhBẮT BUỘCCơ quan ban hành văn bản(UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …; Công ty A …)
7                Trích yếu văn bảnBẮT BUỘCGhi nội dung trích yếu văn(V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
8                Trích lược nội dung cần thẩm địnhBẮT BUỘCGhi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm địnhVD:Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Lưu ý, nếu cần xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu thực hiện như sau: Tích chọn người lao động → click nút Xóa. 

Để xem biểu mẫu D01-TS của danh sách người lao động →  nhấn nút “Xem mẫu” → Hệ thống hiển thị biểu mẫu.

Xem mẫu thủ tục 606a

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai thủ tục 608 cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin cá nhân

Ngoài trường hợp mất, hỏng sổ BHXH thì việc cấp lại sổ BHXH cũng được thực hiện với trường hợp người lao động thay đổi thông tin cá nhân như họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc và quốc tịch. Theo đó, thành phần hồ sơ để kê khai thủ tục cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin cá nhân bao gồm các tờ khai TK1-TS và D01-TS. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết kê khai thủ tục 608 cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin cá nhân trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare cho đơn vị.

Cách tạo mới thủ tục 608 trên hệ thống CyberCare

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản vào hệ thống, trên thanh công cụ, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

tạo mới thủ tục 608

Bước 2: Tại màn hình Quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Lưu ý, có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã – tên thủ tục, ví dụ nhập “608” → nhấn icon Tìm kiếm hoặc Lựa chọn trong Droplist Thu/Số thẻ/Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ.

Nhập tên, mã thủ tục

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

THêm mới thủ tục 609

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục 608 với thành phần hồ sơ bao gồm các Tab tờ khai TK1-TS và D01-TS. Trong đó:

 • TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT
 • D01-TS: Bảng kê thông tin
Tờ khai thủ tục 609

Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

Tờ khai TK1-TS

Bước 1: Nhập số tờ khai, chọn kỳ kê khai

Bước 2: Tìm kiếm người lao động cần kê khai → Trỏ chuột tại vị trí tên người lao động → nhấn “Chọn lao động” (Trường hợp chọn nhiều lao động thì tích chọn tên và nhấn “Chọn lao động” để thêm vào danh sách lao động cần lập mẫu)

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc 

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc

Lưu ý, nếu cần xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu thực hiện như sau: Tích chọn người lao động → click nút Xóa.

Xóa người lao động

Để xem biểu mẫu TK1-TS của từng lao động →  click icon  “Xem mẫu”  ở từng bản ghi (tại dòng tương ứng tên lao động) → Hệ thống hiển thị biểu mẫu.

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Tờ khai D01-TS

Bước 1: Tìm kiếm người lao động cần kê khai

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc 

Bước 2: Trỏ chuột tại vị trí tên người lao động → nhấn “Chọn lao động” (Trường hợp chọn nhiều lao động thì tích chọn tên và nhấn “Chọn lao động” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS)Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau:

STTTên cộtBắt buộcMô tảGhi chú
1                Họ tênBẮT BUỘCHọ tên người lao động 
2                Mã số BHXH
Mã số BHXH của người lao động 
3                Tên, loại văn bảnBẮT BUỘCTên của văn bản đính kèmVD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…
4                Số văn bảnBẮT BUỘCSố hiệu văn bảnVd: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                Ngày ban hànhBẮT BUỘCNgày/Tháng/Năm ban hành văn bản 
6                Cơ quan ban hànhBẮT BUỘCCơ quan ban hành văn bản(UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …; Công ty A …)
7                Trích yếu văn bảnBẮT BUỘCGhi nội dung trích yếu văn(V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
8                Trích lược nội dung cần thẩm địnhBẮT BUỘCGhi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm địnhVD: Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Lưu ý, nếu cần xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu thực hiện như sau: Tích chọn người lao động → click nút Xóa.

Xóa người lao động

Để xem biểu mẫu D01-TS của danh sách người lao động →  nhấn nút “Xem mẫu” → Hệ thống hiển thị biểu mẫu.

Xem mẫu

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai thủ tục 609 cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

Sổ bảo hiểm xã hội là căn cứ để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong đơn vị. Trong trường hợp có sự điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH của người lao động và cần cấp lại sổ thì đơn vị kê khai thủ tục 609 trên bảo hiểm xã hội điện tử. Dưới đây là hướng dẫn kê khai thủ tục 609 nhanh chóng cho đơn vị trên hệ thống CyberCare.

Cách tạo mới thủ tục 609 trên hệ thống CyberCare

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản vào hệ thống, trên thanh công cụ, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

Thủ tục 609

Bước 2: Tại màn hình Quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Lưu ý, có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã – tên thủ tục, ví dụ nhập “609” → nhấn icon Tìm kiếm hoặc Lựa chọn trong Droplist Thu/Số thẻ/Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ.

Tìm kiếm thủ tục 609

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

Mã thủ tục 609

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục 609 với thành phần hồ sơ bao gồm các Tab tờ khai TK1-TS và D01-TS. Trong đó:

 • TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT
 • D01-TS: Bảng kê thông tin
Tạo mới thủ tục 609

Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

TK1-TS

Bước 1: Nhập số tờ khai, chọn kỳ kê khai

Bước 2: Tìm kiếm người lao động cần kê khai → Trỏ chuột tại vị trí tên người lao động → nhấn “Chọn lao động” (Trường hợp chọn nhiều lao động thì tích chọn tên và nhấn “Chọn lao động” để thêm vào danh sách lao động cần lập mẫu)

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc 

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc

Lưu ý, nếu cần xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu thực hiện như sau: Tích chọn người lao động → click nút Xóa.

Xóa người lao động

Để xem biểu mẫu TK1-TS của từng lao động →  click icon  “Xem mẫu”  ở từng bản ghi (tại dòng tương ứng tên lao động) → Hệ thống hiển thị biểu mẫu.

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Bước 1: Tìm kiếm người lao động cần kê khai

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc 

Bước 2: Trỏ chuột tại vị trí tên người lao động → nhấn “Chọn lao động” (Trường hợp chọn nhiều lao động thì tích chọn tên và nhấn “Chọn lao động” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS)

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau:

STTTên cộtBắt buộcMô tảGhi chú
1                Họ tênBẮT BUỘCHọ tên người lao động 
2                Mã số BHXH Mã số BHXH của người lao động 
3                Tên, loại văn bảnBẮT BUỘCTên của văn bản đính kèmVD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…
4                Số văn bảnBẮT BUỘCSố hiệu văn bảnVd: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                Ngày ban hànhBẮT BUỘCNgày/Tháng/Năm ban hành văn bản 
6                Cơ quan ban hànhBẮT BUỘCCơ quan ban hành văn bản(UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …; Công ty A …)
7                Trích yếu văn bảnBẮT BUỘCGhi nội dung trích yếu văn(V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
8                Trích lược nội dung cần thẩm địnhBẮT BUỘCGhi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm địnhVD:Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Lưu ý, nếu cần xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu thực hiện như sau: Tích chọn người lao động → click nút Xóa. 

Để xem biểu mẫu D01-TS của danh sách người lao động →  nhấn nút “Xem mẫu” → Hệ thống hiển thị biểu mẫu.

Xem mẫu

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai thủ tục 607 cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

Sổ BHXH được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng và hưởng các chế độ BHXH cũng như là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH theo quy định. Bên cạnh việc cấp mới, pháp luật tạo điều kiện cấp lại sổ BHXH cho người lao động trong một vài trường hợp nhất định bao gồm mất, hỏng sổ căn cứ theo Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH. Dưới đây là hướng dẫn kê khai thủ tục 607 cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng trên phần mềm BHXH điện tử CyberCare để đơn vị dễ dàng thực hiện.

Cách tạo mới thủ tục 607 trên hệ thống CyberCare

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản vào hệ thống, trên thanh công cụ, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

Thủ tục 607

Bước 2: Tại màn hình Quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Lưu ý, có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã – tên thủ tục, ví dụ nhập “607” → nhấn icon Tìm kiếm hoặc Lựa chọn trong Droplist Thu/Số thẻ/Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ.

tìm kiếm thủ tục 607

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

thêm mới thủ tục 607

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục 607 với thành phần hồ sơ bao gồm các Tab tờ khai TK1-TS và D01-TS. Trong đó:

 • TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT
 • D01-TS: Bảng kê thông tin
Tab tờ khai

Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

kê khai tờ khai TK1-TS

Bước 1: Nhập số tờ khai, chọn kỳ kê khai

Bước 2: Tìm kiếm người lao động cần kê khai → Trỏ chuột tại vị trí tên người lao động → nhấn “Chọn lao động” (Trường hợp chọn nhiều lao động thì tích chọn tên và nhấn “Chọn lao động” để thêm vào danh sách lao động cần lập mẫu)

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc 

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc

Lưu ý, nếu cần xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu thực hiện như sau: Tích chọn người lao động → click nút Xóa.

xóa người lao động

Để xem biểu mẫu TK1-TS của từng lao động →  click icon  “Xem mẫu”  ở từng bản ghi (tại dòng tương ứng tên lao động) → Hệ thống hiển thị biểu mẫu.

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Tờ khai D01-TS

Bước 1: Tìm kiếm người lao động cần kê khai

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc 

Bước 2: Trỏ chuột tại vị trí tên người lao động → nhấn “Chọn lao động” (Trường hợp chọn nhiều lao động thì tích chọn tên và nhấn “Chọn lao động” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS)

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau:

STTTên cộtBắt buộcMô tảGhi chú
1                Họ tênBẮT BUỘCHọ tên người lao động 
2                Mã số BHXH Mã số BHXH của người lao động 
3                Tên, loại văn bảnBẮT BUỘCTên của văn bản đính kèmVD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…
4                Số văn bảnBẮT BUỘCSố hiệu văn bảnVd: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                Ngày ban hànhBẮT BUỘCNgày/Tháng/Năm ban hành văn bản 
6                Cơ quan ban hànhBẮT BUỘCCơ quan ban hành văn bản(UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …; Công ty A …)
7                Trích yếu văn bảnBẮT BUỘCGhi nội dung trích yếu văn(V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
8                Trích lược nội dung cần thẩm địnhBẮT BUỘCGhi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm địnhVD:Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Lưu ý, nếu cần xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu thực hiện như sau: Tích chọn người lao động → click nút Xóa. 

Để xem biểu mẫu D01-TS của danh sách người lao động →  nhấn nút “Xem mẫu” → Hệ thống hiển thị biểu mẫu.

xem mẫu

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai thủ tục 610 cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi, thay đổi thông tin in trên thẻ

Trong trường hợp người lao động có thay đổi thông tin quản lý in trên thẻ BHYT (họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, loại đối tượng, mã hưởng, thay đổi nơi khám chữa bệnh, thời gian đủ 5 năm liên tục) thì đơn vị cần làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT cho người lao động. Việc cấp lại thẻ đảm bảo tính toàn vẹn và đầy đủ các thông tin về thẻ BHYT theo quy định tại Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Dưới đây là hướng dẫn kê khai thủ tục 610 cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi, thay đổi thông tin in trên thẻ cho đơn vị trên phần mềm CyberCare.

Cách tạo mới thủ tục 610 trên hệ thống CyberCare

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản vào hệ thống, trên thanh công cụ, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

Tạo mới thủ tục 610

Bước 2: Tại màn hình Quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Lưu ý, có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã – tên thủ tục, ví dụ nhập “610” → nhấn icon Tìm kiếm hoặc Lựa chọn trong Droplist Thu/Số thẻ/Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ.

tìm kiếm thủ tục 610

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

Thêm mới dưới mã thủ tục

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục 610 với thành phần hồ sơ bao gồm các Tab tờ khai TK1-TS và D01-TS. Trong đó:

 • TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT
 • D01-TS: Bảng kê thông tin
Tab tờ khai

Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

Hướng dẫn khai tờ TK1-TS

Bước 1: Nhập số tờ khai, chọn kỳ kê khai

Bước 2: Tìm kiếm người lao động cần kê khai → Trỏ chuột tại vị trí tên người lao động → nhấn “Chọn lao động” (Trường hợp chọn nhiều lao động thì tích chọn tên và nhấn “Chọn lao động” để thêm vào danh sách lao động cần lập mẫu)

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc 

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc

Lưu ý, nếu cần xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu thực hiện như sau: Tích chọn người lao động → click nút Xóa.

xóa người lao động

Để xem biểu mẫu TK1-TS của từng lao động →  click icon  “Xem mẫu”  ở từng bản ghi (tại dòng tương ứng tên lao động) → Hệ thống hiển thị biểu mẫu.

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Kê khai tờ D01-TS

Bước 1: Tìm kiếm người lao động cần kê khai

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc 

Bước 2: Trỏ chuột tại vị trí tên người lao động → nhấn “Chọn lao động” (Trường hợp chọn nhiều lao động thì tích chọn tên và nhấn “Chọn lao động” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS)

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau:

STTTên cột Bắt buộcMô tảGhi chú
1                Họ tênBẮT BUỘCHọ tên người lao động 
2                Mã số BHXH Mã số BHXH của người lao động 
3                Tên, loại văn bảnBẮT BUỘCTên của văn bản đính kèmVD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…
4                Số văn bảnBẮT BUỘCSố hiệu văn bảnVd: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                Ngày ban hànhBẮT BUỘCNgày/Tháng/Năm ban hành văn bản 
6                Cơ quan ban hànhBẮT BUỘCCơ quan ban hành văn bản(UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …; Công ty A …)
7                Trích yếu văn bảnBẮT BUỘCGhi nội dung trích yếu văn(V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
8                Trích lược nội dung cần thẩm địnhBẮT BUỘCGhi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm địnhVD:Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Lưu ý, nếu cần xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu thực hiện như sau: Tích chọn người lao động → click nút Xóa. 

Để xem biểu mẫu D01-TS của danh sách người lao động →  nhấn nút “Xem mẫu” → Hệ thống hiển thị biểu mẫu.

xem mẫu

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai thủ tục 611 cấp thẻ BHYT do hết hạn thẻ

Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và là giấy tờ pháp lý quan trọng để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Trong nhiều trường hợp, nhằm đảm bảo giá trị sử dụng của thẻ BHYT, đơn vị làm thủ tục 611 kê khai cấp thẻ BHYT do hết hạn thẻ cho người lao động. Dưới đây là hướng dẫn kê khai thủ tục 611 trên phần mềm CyberCare.

Cách tạo mới thủ tục 611 trên hệ thống CyberCare

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản vào hệ thống, trên thanh công cụ, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

Tạo mới thủ tục 611

Bước 2: Tại màn hình Quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Lưu ý, có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã – tên thủ tục, ví dụ nhập “611” → nhấn icon Tìm kiếm hoặc Lựa chọn trong Droplist Thu/Số thẻ/Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ.

Tìm kiếm thủ tục 611

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục 

thêm mới dưới mã thủ tục 611

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục 611 với thành phần hồ sơ bao gồm các Tab tờ khai TK1-TS và D01-TS. Trong đó:

 • TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT
 • D01-TS: Bảng kê thông tin
màn hình thủ tục 611

Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

Kê khai tờ TK1-TS

Bước 1: Nhập số tờ khai, chọn kỳ kê khai

Bước 2: Tìm kiếm người lao động cần kê khai → Trỏ chuột tại vị trí tên người lao động → nhấn “Chọn lao động” (Trường hợp chọn nhiều lao động thì tích chọn tên và nhấn “Chọn lao động” để thêm vào danh sách lao động cần lập mẫu)

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc 

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc

Lưu ý, nếu cần xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu thực hiện như sau: Tích chọn người lao động → click nút Xóa.

Nhập các trường thông tin bắt buộc

Để xem biểu mẫu TK1-TS của từng lao động →  click icon  “Xem mẫu”  ở từng bản ghi (tại dòng tương ứng tên lao động) → Hệ thống hiển thị biểu mẫu.

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Kê khai tờ khai D01-TS

Bước 1: Tìm kiếm người lao động cần kê khai

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc 

Bước 2: Trỏ chuột tại vị trí tên người lao động → nhấn “Chọn lao động” (Trường hợp chọn nhiều lao động thì tích chọn tên và nhấn “Chọn lao động” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS)Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau:

STTTên cộtBắt buộcMô tả Ghi chú
1                Họ tênBẮT BUỘCHọ tên người lao động 
2                Mã số BHXH Mã số BHXH của người lao động 
3                Tên, loại văn bảnBẮT BUỘCTên của văn bản đính kèmVD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…
4                Số văn bảnBẮT BUỘCSố hiệu văn bảnVd: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                Ngày ban hànhBẮT BUỘCNgày/Tháng/Năm ban hành văn bản 
6                Cơ quan ban hànhBẮT BUỘCCơ quan ban hành văn bản(UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …; Công ty A …)
7                Trích yếu văn bảnBẮT BUỘCGhi nội dung trích yếu văn(V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
8                Trích lược nội dung cần thẩm địnhBẮT BUỘCGhi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm địnhVD:Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Lưu ý: Nếu cần xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu thực hiện như sau: Tích chọn người lao động → click nút Xóa. 

Để xem biểu mẫu D01-TS của danh sách người lao động →  nhấn nút “Xem mẫu” → Hệ thống hiển thị biểu mẫu.

xem mẫu và xóa người lao động

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai thủ tục 630 xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản và dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (Chi)

Thủ tục 630 là thủ tục giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản và dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động trong đơn vị. Theo quyết định 166 của BHXH Việt Nam, các thủ tục chi bao gồm thủ tục 630 cập nhật từ biểu mẫu C70a-HD sang 01B-HSB từ ngày 01/08/2019. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết kê khai thủ tục 630 cho đơn vị trên bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare.

Lưu ý, hiện tại, theo chuẩn kết nối điện tử do Trung tâm CNTT-BHXH Việt Nam ban hành thì các thủ tục sẽ chỉ có tờ khai, không có file đính kèm. Do vậy, đơn vị có nhu cầu gửi các file đính kèm thì vui lòng liên hệ trực tiếp tới Cán bộ BHXH phụ trách của đơn vị để được hướng dẫn (quy định chung áp dụng cho tất cả các Phần mềm kê khai BHXH).

Cách tạo mới thủ tục 630 trên hệ thống CyberCare

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản vào hệ thống, trên thanh công cụ, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

tạo mới thủ tục 630

Bước 2: Tại màn hình Quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Lưu ý, có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã – tên thủ tục, ví dụ nhập “630” → nhấn icon Tìm kiếm hoặc Lựa chọn trong Droplist Thu/Số thẻ/Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ.

thực hiện tìm kiếm

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

Thêm mới

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục 630

Hướng dẫn kê khai thủ tục 630

Bước 1: Chọn số đợt, số kỳ kê khai → Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của đơn vị nếu người lao động nhận trợ cấp qua đơn vị

Kê khai thủ tục 630

Bước 2: Tìm kiếm và tích chọn người lao động cần kê khai.

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc → chọn người lao động cần lập mẫu
tìm kiếm người lao động

Bước 3: Chọn mở Tab Phần 1, hoặc Phần 2 

 • Tab Phần 1: Dùng để lập danh sách đề nghị hưởng chế độ mới phát sinh
 • Tab Phần 2: Dùng để lập danh sách đề nghị điều chỉnh số đã được duyệt 

Bước 4: Nhấn chọn chế độ cần lập danh sách, gồm 3 chế độ là ốm đau, thai sản, dưỡng sức  → Đưa chuột đến “Chọn loại ” để chọn loại chế độ

lập danh sách

Bước 5: Nhập các thông tin bắt buộc trên danh sách của từng người lao động

Bước 6: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Bước 6 này thực hiện cho tất cả các Tab Phần 1, Phần 2

Lưu ý, nếu cần xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu thực hiện như sau: Tích chọn người lao động → click nút Xóa. 

Để xem biểu mẫu 01B-HSB của danh sách người lao động →  nhấn nút “Xem mẫu” → Hệ thống hiển thị biểu mẫu.

xem mẫu thủ tục 630

Mô tả các cột trong tờ khai

STTTên trườngBắt buộcMô tảGhi chú
Thông tin chung
1.       Đợt xét duyệtBắt buộcChọn đợt từ 1- 99 
2.       Kỳ kê khaiBắt buộcChọn tháng và năm 
3.       Số tài khoản Số tài khoản của đơn vị 
4.       Mở tại Nhập tên ngân hàng mở tài khoản 
5.       Chi nhánh Chi nhánh của ngân hàng 
Thông tin người lao động
6.Họ và tênBẮT BUỘCGhi đầy đủ họ tên của người lao động 
7.Mã số BHXHBẮT BUỘCGhi số sổ BHXH hoặc số định danh của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.
8.   Từ ngàyBẮT BUỘCNgày/Tháng/NămGhi ngày/tháng/năm đầu tiên người lao động thực tế nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định.
9. Đến ngàyBẮT BUỘCNgày/Tháng/NămGhi ngày/tháng/năm cuối cùng người lao động thực tế nghỉ hưởng chế độ theo quy định.
10.Tổng sốBẮT BUỘCTổng số ngày thực tế người lao động nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết.
11.  Hình thức nhận BHXH thực hiện chi trảChi trả qua ATMĐại diện chi thực hiện chi trả 
12.  Mã ngân hàng Mã ngân hàng  
13.  Tên chủ tài khoản Tên chủ tài khoản ngân hàng Khi chọn hình thức nhận là chi trả qua ATM thì hiển thị mặc định là tên người lao động. Cho phép sửa.
14.  Số tài khoản  Số tài khoản ngân hàng  
15.  Ghi chú Nhập thông tin như BHXH hướng dẫn lập mẫu 
16.  Số CMNDBẮT BUỘCSố chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân 
17.  Điều kiện làm việcBẮT BUỘCNgày/Tháng/NămGhi ngày/tháng/năm đầu tiên người lao động thực tế nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định.
18.  Nghỉ dưỡng thaiBẮT BUỘCTrống: không nghỉ dưỡng thaiTích:  nghỉ dưỡng thai 
19.  Mã tuyến bệnh việnBẮT BUỘCChọn danh mục mã tuyến bệnh viện 
20.  Mã bệnh dài ngày Chọn danh mục mã bệnh dài ngày 
21.  Tên bệnh Trường hợp chọn mã bệnh dài ngày thì hệ thống hiển thị tên bệnh tương ứngTrường hợp không chọn mã bệnh dài ngày thì nhập tên bệnh 
22.  Ngày sinh con Ngày/ tháng /năm 
23.  Mã thẻ BHYT của con Mã thẻ BHYT của con  
24.  Số con Số con 
25.  Ngày nghỉ tuần của đơn vị Chọn trong danh sách 
26.  Mã nhân viên Lấy từ thông tin người lao động. cho phép chỉnh sửa 
27.  Đợt duyệt bổ sung Chỉ dành cho phương án điều chỉnh đợt đã giải quyết.Điền năm , tháng và đợt đã được cơ quan BH giải quyết.ví dụ: 20171102 là đợt 02 của tháng 11 năm 2017
28.  Đợt đã giải quyếtBẮT BUỘC yyyyMM + đợt (01 -> 99)(Loại đề nghị Điều chỉnh)Nhập thông tin theo định dạng yyyyMMxx trong đó: yyyy: năm MM: thángxx: số đợt đã được giải quyết
29.  Từ ngày đã giải quyếtBẮT BUỘCdd/MM/yyyy(Loại đề nghị Điều chỉnh)Từ ngày đã giải quyết là ngày mà BHXH trả về kết quả chấp nhận
30.  Lý do đề nghị điều chỉnh Nhập lý do đề nghị điều chỉnh 
31.  Chỉ tiêu xác định điều kiện mức hưởng Nhập thông tin như BHXH hướng dẫn lập mẫu 
32.  Số serial của chứng từ Số serial chứng từ 
33.Phí giám định y khoa  Phí giám định y khoa
34.Từ ngày đơn vị Ngày/Tháng/NămTừ ngày đơn vị là ngày đơn vị đề nghị cho lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH
35.  Ngày đi làm thực tế Ngày/Tháng/Năm đi làm thực tế 
36.  Điều kiện khi khám thai Thai bình thườngThai có bệnh lý không bình thườngXa cơ sở y tế 
37.  Tuổi thai (Số tuần)  Tuổi thai 
38.  Nghỉ dưỡng thai  Trống: không nghỉ dưỡng thaiCó nghỉ dưỡng thai 
39.  Mang thai hộ Trống: Không mang thai hộ và không nhờ mang thai hộ; Mang thai hộ; Nhờ mang thai hộ. 
40.  Biện pháp tránh thai Tránh thaiTriệt sản 
41.  Phẫu thuật hoặc thai dưới 32 tuần  Trống: Sinh con bình thườngTích chọn:  Sinh con phải phẫu thuật hoặc dưới 32 tuần 
42.  Điều kiện sinh con Trống: điều kiện bình thường01: Làm việc theo chế độ 3 ca02: Làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp KV > 0.703: Nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm04: Người tàn tật, suy giảm >= 21% khả năng lao động05: Nữ quân nhân, nữ công an nhân dân 
43.  Ngày sinh con Ngày/Tháng/Năm sinh con 
44.Mã số BHXH của mẹ Mã số BHXH của mẹTrường hợp Mẹ chết, Nam hưởng 1 lần 
45.Mã thẻ BHYT của mẹ
Mã thẻ BHYT của mẹTrường hợp Mẹ chết, Nam hưởng 1 lần
46.Số CMND của mẹ
Số CMND của mẹ
47.Số BHXH của người nuôi dưỡng
Số BHXH của người nuôi dưỡng (trường hợp mẹ chết)
48.Ngày nhận nuôi con
Ngày/Tháng/Năm nhận nuôi con
49.Cha nghỉ chăm con
Trống: Không nghỉ ở nhà chăm conTích : Nghỉ ở nhà chăm con
50.Ngày kết luận
Ngày/Tháng/Năm mẹ được kết luận không còn đủ sức khỏe chăm con
51.Ngày mẹ chết
Ngày/Tháng/Năm mẹ chết
52.Ngày con chết
Ngày/Tháng/Năm con chết
53.Ngày trở lại làm việc
Ngày/Tháng/Năm Ngày trở lại làm việc sau ốm đau, thai sản
54.Ngày giám định
Ngày giám định
55.Tỷ lệ suy giảm (%)
Tỷ lệ suy giảm (%) 

Hướng dẫn kê khai thủ tục 612 cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất (Thu)

Thẻ BHYT là căn cứ quan trọng để người lao động tham gia khám, chữa bệnh và hưởng quyền lợi, do đó, trường hợp thẻ BHYT bị hỏng hoặc mất sẽ gây ra không ít bất tiện. Để đề nghị cấp lại thẻ BHYT cho người lao động, đơn vị kê khai thủ tục 612 trên bảo hiểm xã hội điện tử. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết thực hiện kê khai thủ tục 612 cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất trên hệ thống CyberCare.

Cách tạo mới thủ tục 612 trên hệ thống CyberCare

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản vào hệ thống, trên thanh công cụ, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

Bước 2: Tại màn hình Quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Lưu ý, có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã – tên thủ tục, ví dụ nhập “612” → nhấn icon Tìm kiếm hoặc Lựa chọn trong Droplist Thu/Số thẻ/Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ.

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục 612 với thành phần hồ sơ bao gồm các Tab tờ khai TK1-TS và D01-TS. Trong đó:

 • TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT
 • D01-TS: Bảng kê thông tin

Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

Bước 1: Nhập số tờ khai, chọn kỳ kê khai

Bước 2: Tìm kiếm người lao động cần kê khai → Trỏ chuột tại vị trí tên người lao động → nhấn “Chọn lao động” (Trường hợp chọn nhiều lao động thì tích chọn tên và nhấn “Chọn lao động” để thêm vào danh sách lao động cần lập mẫu)

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc 

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc

Lưu ý, nếu cần xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu thực hiện như sau: Tích chọn người lao động → click nút Xóa. 

Để xem biểu mẫu TK1-TS của từng lao động →  click icon  “Xem mẫu”  ở từng bản ghi (tại dòng tương ứng tên lao động) → Hệ thống hiển thị biểu mẫu

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Bước 1: Tìm kiếm người lao động cần kê khai

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc 

Bước 2: Trỏ chuột tại vị trí tên người lao động → nhấn “Chọn lao động” (Trường hợp chọn nhiều lao động thì tích chọn tên và nhấn “Chọn lao động” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS)Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau:

STTTên cộtBắt buộcMô tảGhi chú
1                Họ tênBẮT BUỘCHọ tên người lao động 
2                Mã số BHXH Mã số BHXH của người lao động 
3                Tên, loại văn bảnBẮT BUỘCTên của văn bản đính kèmVD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…
4                Số văn bảnBẮT BUỘCSố hiệu văn bảnVd: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                Ngày ban hànhBẮT BUỘCNgày/Tháng/Năm ban hành văn bản 
6                Cơ quan ban hànhBẮT BUỘCCơ quan ban hành văn bản(UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …; Công ty A …)
7                Trích yếu văn bảnBẮT BUỘCGhi nội dung trích yếu văn(V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
8                Trích lược nội dung cần thẩm địnhBẮT BUỘCGhi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm địnhVD:Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Lưu ý, nếu cần xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu thực hiện như sau: Tích chọn người lao động → click nút Xóa. 

Để xem biểu mẫu D01-TS của danh sách người lao động →  nhấn nút “Xem mẫu” → Hệ thống hiển thị biểu mẫu.

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai thủ tục 630c – Xét duyệt chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (Chi)

Thủ tục 630c là thủ tục giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động trong đơn vị. Theo như quy định, đơn vị cần kê khai tờ khai 01B-HSB với thủ tục này. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết kê khai thủ tục 630c trên bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare.

Lưu ý, hiện tại, theo chuẩn kết nối điện tử do Trung tâm CNTT-BHXH Việt Nam ban hành thì các thủ tục sẽ chỉ có tờ khai, không có file đính kèm. Do vậy, đơn vị có nhu cầu gửi các file đính kèm thì vui lòng liên hệ trực tiếp tới Cán bộ BHXH phụ trách của đơn vị để được hướng dẫn (quy định chung áp dụng cho tất cả các Phần mềm kê khai BHXH).

Cách tạo mới thủ tục 630c trên hệ thống CyberCare

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản vào hệ thống, trên thanh công cụ, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

Bước 2: Tại màn hình Quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Lưu ý, có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã – tên thủ tục, ví dụ nhập “630c” → nhấn icon Tìm kiếm hoặc Lựa chọn trong Droplist Thu/Số thẻ/Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ.

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục 630c

Hướng dẫn kê khai thủ tục 630c 

Bước 1: Chọn số đợt, số kỳ kê khai → Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của đơn vị nếu người lao động nhận trợ cấp qua đơn vị

Bước 2: Tìm kiếm và tích chọn người lao động cần kê khai.

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc → chọn người lao động cần lập mẫu

Bước 3: Chọn mở Tab Phần 1, hoặc Phần 2 →  Đưa chuột đến “Chọn loại” để chọn chế độ cần lập danh sách trong Tab đang mở

 • Tab Phần 1: Dùng để lập danh sách đề nghị hưởng chế độ mới phát sinh
 • Tab Phần 2: Dùng để lập danh sách đề nghị điều chỉnh số đã được duyệt

Bước 4: Nhập các thông tin bắt buộc trên danh sách của từng người lao động

Bước 5: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Bước 5 này thực hiện cho tất cả các Tab Phần 1, Phần 2

Lưu ý, nếu cần xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu thực hiện như sau: Tích chọn người lao động → click nút Xóa.

Để xem biểu mẫu 01B-HSB của danh sách người lao động →  nhấn nút “Xem mẫu” → Hệ thống hiển thị biểu mẫu.

Mô tả các cột trong tờ khai

STTTên cộtBắt buộcMô tảGhi chú
1.   Họ tênBẮT BUỘCGhi họ và tên đầy đủ của người lao động. 
2.   Mã số BHXHBẮT BUỘCGhi số sổ BHXH hoặc số định danh của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH. 
3.   Từ ngàyBẮT BUỘCNgày/Tháng/NămGhi ngày/tháng/năm đầu tiên người lao động thực tế nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định.
4.   Đến ngàyBẮT BUỘCNgày/Tháng/NămGhi ngày/tháng/năm cuối cùng người lao động thực tế nghỉ hưởng chế độ theo quy định.
5.   Tổng số ngàyBẮT BUỘCTổng số ngày thực tế người lao động nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết.Nhập tổng số ngày, hệ thống tự động chuyển sang tháng khi lên máy cán bộ
6.   Hình thức nhận BHXH thực hiện chi trảChi trả qua ATMĐại diện chi thực hiện chi trảTrống : Không có số tài khoản (nhận tại đơn vị) 
7.   Mã ngân hàng Mã ngân hàng 
8.   Tên chủ tài khoản  Tên chủ tài khoản 
9.   Số tài khoản ngân hàng Nếu NLĐ nhận tiền trợ cấp qua số tài khoản ATM thì ghi Số tài khoản ngân hàng của người lao động 
10.  Chỉ tiêu xác định  Đối với người hưởng chế độ ốm đau:* Ghi đúng mã bệnh được ghi trong hồ sơ. Trường hợp trong hồ sơ không ghi mã bệnh thì ghi đầy đủ tên bệnh.* Trường hợp nghỉ việc để chăm sóc con ốm thì ghi ngày, tháng, năm sinh của con. Ví dụ: Con sinh ngày 08 tháng 7 năm  2018  thì ghi: 08/7/2018 .Đối với chế độ thai sản:* Đối với lao động nữ sinh con:Trường hợp thông thường: Ghi ngày tháng năm sinh của con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018  thì ghi: 05/4/2018Trường hợp con chết: Ghi ngày, tháng, năm con chết, trường hợp sinh hoặc nhận nuôi từ hai con trở lên mà vẫn có con còn sống thì không phải nhập thông tin này. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018 , chết ngày 15/7/2018  thì ghi: 05/4/2018  -15/7/2018Trường hợp mẹ chết sau khi sinh (khoản 4, Khoản 6 Điều 34 Luật BHXH) ghi: Ghi ngày tháng năm sinh của con và ngày tháng năm mẹ chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018 , mẹ chết ngày 15/7/2018  thì ghi: 05/4/2018  -15/7/2018.Trường hợp mẹ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm con (khoản 6 Điều 34 Luật BHXH): Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm mẹ được kết luận không còn đủ sức khỏe chăm con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018 ,  ngày tháng năm của văn bản kết luận mẹ không còn đủ sức khỏe chăm con 15/7/2018  thì ghi: 05/4/2018  -15/7/2018.* Đối với nhận con nuôi: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày nhận nuôi con nuôi. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, nhận làm con nuôi ngày 12/6/2018  thì ghi: 05/4/2018  – 12/6/2018* Đối với lao động nữ mang thai hộ sinh conTrường hợp thông thường: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018 thì ghi: 05/4/2018Trường hợp con chết: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm con chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, con chết ngày 15/5/2018  thì ghi: 05/4/2018  -15/5/2018* Đối với người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con:Trường hợp thông thường: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm nhận con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018 , nhận con ngày 15/5/2018  thì ghi: 05/4/2018-15/5/2018Trường hợp con chết: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm con chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, con chết ngày 15/5/2018  thì ghi: 05/4/2018-15/5/2018.Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm người mẹ nhờ mang thai hộ chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, người mẹ nhờ mang thai hộ chết ngày 15/5/2018  thì ghi: 05/4/2018-15/5/2018.Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm con (điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định 115): Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm của người mẹ nhờ mang thai hộ được kết luận không còn đủ sức khỏe chăm con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, ngày tháng năm của văn bản kết luận mẹ không còn đủ sức khỏe chăm con 15/7/2018  thì ghi: 05/4/2018-15/7/2018.* Đối với lao động nam, người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con; Đối với lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con* Đối với nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản: Ghi ngày, tháng, năm trở lại làm việc sau ốm đau, thai sản* Đối với nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Ghi ngày, tháng, năm Hội đồng Giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp  
11.  Ghi chú  Đối với trường hợp hưởng chế độ ốm đau:+  Trường hợp ngày nghỉ hàng tuần của người lao động không rơi vào ngày nghỉ hàng tuần theo quy định chung (ngày thứ Bảy và Chủ nhật) thì cần ghi rõ. Ví dụ: Ngày nghỉ hàng tuần vào ngày thứ Hai, thứ Năm hoặc Chủ nhật thì ghi: T2, T5 hoặc CN.+ Trường hợp người lao động làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì ghi: PCKV 0,7.+ Trường hợp con ốm: Ghi mã thẻ BHYT của con.Đối với trường hợp hưởng chế độ thai sản:+ Trường hợp khám thai: Ghi rõ ngày nghỉ hàng tuần như trường hợp hưởng chế độ ốm đau.+ Trường hợp mẹ chết sau khi sinh và mẹ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh mà không tham gia BHXH bắt buộc: Ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của mẹ hoặc của con.+ Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh từ 3 con trở lên, tính đến thời điểm giao đứa trẻ, đứa trẻ chết: Ghi số con được sinh.+ Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con: ghi như trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con; Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc thì ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của người mẹ nhờ mang thai hộ hoặc của con.+ Trường hợp lao động nam, người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con: Ghi rõ ngày nghỉ hàng tuần như trường hợp hưởng chế độ ốm đau và mã số BHXH.+ Trường hợp lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con: Ghi số con được sinh, nhận; nếu vợ sinh, nhận một con thì không phải ghi số con và mặc nhiên được hiểu là vợ sinh, nhận 1 con. Đồng thời ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của người mẹ hoặc của con. 
13.  Ngày trở lại làm việc Ngày/Tháng/NămNgày/tháng/năm trở lại làm việc sau ốm đau, thai sản
14.  Ngày giám định Ngày/Tháng/Năm giám định 
15.  Tỷ lệ suy giảm (%) Tỷ lệ suy giảm (%) 
16.  Mã nhân viên Mã nhân viên 
17.  Đợt bổ sung tháng+năm+đợt (01 -> 99)BẮT BUỘCChỉ dành cho phương án điều chỉnh đợt đã giải quyết. 
18.  Đợt đã giải quyếttháng+năm+đợt(01 -> 99)BẮT BUỘCChỉ dành cho phương án điều chỉnh đợt đã giải quyết.Điền năm, tháng và đợt đã được cơ quan BH giải quyết.ví dụ: 20171102 là đợt 2 của tháng 11 năm 2017
 
19.  Từ ngày đã giải quyết  Điền ngày/tháng/năm 
20.  Lý do đề nghị điều chỉnh Chỉ dành cho phương án điều chỉnh đợt đã giải quyết.Ghi lý do đề nghị điều chỉnh. Ví dụ: Điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp do đơn vị chưa kịp thời báo tăng; do người lao động mới nộp thêm giấy ra viện… hoặc Điều chỉnh giảm mức hưởng trợ cấp do giảm mức đóng BHXH nhưng đơn vị chưa báo giảm kịp thời,… 

Hướng dẫn kê khai thủ tục 601a – Truy thu đóng BH (TH điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BH)

Thủ tục 601a là thủ tục thực hiện truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN trong trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này theo quy định là 03 ngày làm việc. Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết để thực hiện kê khai thủ tục 601a trên phần mềm CyberCare.

Các tờ khai chính:

D02-LT: Mục đích để đơn vị kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.

D01-TS: Mục đích để tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia như thông tin hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh,… làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

Mô tả, hướng dẫn tạo mới thủ tục 601a

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

Tạo mới thủ tục 601a

Bước 2: Tại màn hình quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã, tên thủ tục => nhấn icon Tìm kiếm hoặc lựa chọn trong droplist Thu, Số thẻ, Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ

Thực hiện tìm kiếm thủ tục 601a

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

Nhấn icon thêm mới

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục với thành phần hồ sơ gồm các tab tờ khai: D02-LT, D01-TS, TK1-TS

Tạo mới thủ tục

Hướng dẫn kê khai tờ khai D02-LT

Để thực hiện kê khai tờ khai D02-LT người dùng thực hiện theo các bước sau:

Kê khai tờ D02-LT

 Bước 1: Chọn kỳ kê khai

Bước 2: Chọn người lao động cần kê khai, bằng cách sau:

+ Tìm kiếm bằng tên người lao động tại text tìm kiếm => nhấn icon Tìm kiếm

+ Chọn theo trạng thái người lao động trong dropdown list: Tất cả | Hoạt động | Thai sản | Nghỉ ốm | Nghỉ việc

Bước 3: Trỏ chuột vào người lao động, chọn nghiệp vụ: Tăng LĐ; Tăng mức lương; Giảm LĐ; Giảm mức lương; Khác để tạo danh sách người lao động trên Bảng theo từng đầu mục

Bước 4: Nhập các trường thông tin bắt buộc

Bảng mô tả từng trường dữ liệu kê khai tờ khai D02-LT

STT Tên cột Bắt buộc nhập Mô tả Ghi chú
  Họ tên BẮT BUỘC Lấy thông tin từ hồ sơ người lao động  
  Mã số BHXH   Mã số BHXH của người lao động, lấy thông tin từ hồ sơ người lao động (nếu có )   -Nếu người lao động có mã số BHXH: Thì chỉ cần nhập thông tin tờ khai D02-LT -Ngược lại: Nếu chưa có mã số BHXH: Yêu cầu nhập đầy đủ D02-LT và lập tờ khai TK1-TS
  Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc BẮT BUỘC Lấy thông tin từ hồ sơ người lao động, cho phép sửa lúc kê khai    
  Nơi làm việc BẮT BUỘC Lấy thông tin từ hồ sơ người lao động, cho phép sửa lúc kê khai  
5 Thời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXH (tháng /năm)   Lấy mặc định là tháng hiện tại Cho phép sửa – Đối với trường hợp người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu tăng mới hoặc chuyển đến làm việc tại đơn vị; – Đối với trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, các khoản phụ cấp,…) thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu điều chỉnh mức đóng; – Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) thì ghi thời điểm tháng, năm bắt đầu truy đóng.  
6 Thời điểm đơn vị kết thúc  đóng BHXH (tháng /năm)   Lấy mặc định là tháng hiện tại Cho phép sửa – Đối với người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị và trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, cáckhoản phụ cấp,…) thì không ghi vào cột này (bỏ trống); – Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (bao gồm: truy đóng cộng nối thời gian, hoặc truy đóng, truy giảm tiền lương làm căn cứ đóng) chỉ đến tháng trước tháng lập Mẫu D02-LT thì ghi thời điểm kết thúc (tháng, năm) truy đóng.
7 Phương án điều chỉnh BẮT BUỘC Chọn 1 phương án trong danh sách  
8 Hệ số/ mức lương BẮT BUỘC Lấy thông tin từ người lao động Cho phép sửa Tiền lương đóng BHXH Chú ý: theo chuẩn BHXH thì cột này chỉ được nhập số tiền không nhập hệ số
10 Phụ cấp CV   Phụ cấp chức vụ Chỉ điền hệ số. Những đơn vị có phụ cấp CV theo mức lương điền vào cột phụ cấp lương.
11 Phụ cấp TNVK   Phụ cấp thâm niên vượt khung đầu kỳ (%)  
12 Phụ cấp TN Nghề   Phụ cấp thâm niên nghề đầu kỳ (%)  
13 Phụ cấp lương     chỉ điền số tiền, KHÔNG nhập hệ số
14 Phụ cấp bổ sung      
17 Ghi chú       Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV (ghi rõ thời hạn HĐLV từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm) hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương…; trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì ghi chú cụ thể.
  Ngày tháng năm sinh      
  Giới tính      
  Số CMND/HC/TCC      
  Nhà quản lý   Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm  
  Chuyên môn kỹ thuật bậc cao   Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm  
  Chuyên môn kỹ thuật bậc trung   Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm  
  Khác   Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm  
  Ngành nghề nặng nhọc độc hại / Ngày bắt đầu   Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu làm trong ngành nghề nặng nhọc  
  Ngành nghề nặng nhọc độc hại / Ngày kết thúc   Ghi ngày, tháng, năm kết thúc làm trong ngành nghề nặng nhọc  
  Ngày bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn   Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn  
  Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn / Ngày bắt đầu   Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ xác định thời hạn  
  Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn   Ghi ngày, tháng, năm kết thúc HĐLĐ xác định thời hạn  
  Hiệu lực HĐLĐ khác   Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ khác  
  Hiệu lực HĐLĐ khác   Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ khác  
18 Tỷ lệ đóng BẮT BUỘC Tỷ lệ đóng BHXH dựa trên mức lương đóng BHXH (Thông thường tỷ lệ này là 32% ) Lấy thông tin từ người lao động, có thể chỉnh sửa khi kê khai
19 Tính lãi     Tích chọn trên phần mềm nếu có truy thu.
20 Đã có sổ     Tích chọn trên phần mềm nếu đã có sổ
21 Mức hưởng BHYT     Theo danh mục mức hưởng BHYT
23 Mã vùng sinh sống     K1: Nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật; K2: Nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.; K3: Nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật.
 Nếu không thuộc 1 trong 3 khu vực trên thì để trống mục này
24 Mã vùng lương tối thiểu   Mã vùng lương tối thiểu Theo danh mục mã vùng LTT:

Bước 5 : Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

thủ tục 601a

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Ngoài ra, còn có các chức năng: Xóa; Xem mẫu; Lập TK1-TS

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đang lập mẫu

Xóa người lao động

B1: Tích chọn người lao động

B2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D02-LT khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu

Lập TK1-TS:  Dùng để lập biểu mẫu TK1-TS khi người lao động không có Mã số BHXH, bằng cách sau:

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Lập TK1-TS => người lao động tự động lên danh sách TK01 tại tab Mẫu TK1-TS

Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Nội dung lập bảng kê: hồ sơ làm căn cứ tham gia BHYT, BHXH

Để thực hiện kê khai tờ khai D01-TS trên phần mềm khai bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare người dùng thực hiện theo các bước sau:

Khai tờ khai D01-TS

Bước 1: Chọn người lao động cần kê khai, Chỉ được chọn người lao động có trên danh sách D02-LT

Bước 2: Nhấn “Chọn lao động” Hoặc tích chọn người lao động => Nhấn nút “Chọn LĐ” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau :

STT Tên cột Bắt buộc Mô tả Ghi chú
1                     Họ tên BẮT BUỘC Họ tên người lao động  
2                     Mã số BHXH   Mã số BHXH của người lao động  
3                     Tên, loại văn bản BẮT BUỘC Tên của văn bản đính kèm VD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…
4                     Số văn bản BẮT BUỘC Số hiệu văn bản Vd: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                     Ngày ban hành BẮT BUỘC Ngày/Tháng/Năm ban hành văn bản  
6                     Cơ quan ban hành BẮT BUỘC Cơ quan ban hành văn bản (UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …; Công ty A …)
7                     Trích yếu văn bản BẮT BUỘC Ghi nội dung trích yếu văn (V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
8                     Trích lược nội dung cần thẩm định BẮT BUỘC Ghi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm định VD: Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Ngoài ra, còn có các chức năng: Xóa; Xem mẫu

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau:

Xóa người lao động

B1: Tích chọn người lao động

B2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D01-TS khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu

Bước 4 : Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có thể lựa chọn các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

Chỉ đc tạo bằng chức năng “Lập TK1-TS” ở màn hình tờ khai D02-LT , người dùng nhập giá trị 2 cột Nội dung thay đổi yêu cầu, Hồ sơ kèm theo:

Kê khai tờ khai TK1-TS

Có các tác vụ Xóa; Xem mẫu

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau:

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu TK1-TS của từng người lao động, bằng cách nhấn icon con mắt ở từng bản ghi => hệ thống hiển thị biểu mẫu

Hướng dẫn kê khai thủ tục 630a xét duyệt chế độ ốm đau (Chi)

Trợ cấp ốm đau là chế độ chi trả trợ cấp của cơ quan BHXH cho người lao động tham gia BHXH trong trường hợp người lao động phải nghỉ việc vì ốm đau, bệnh tật, không được hưởng lương trong những ngày ốm đau, bệnh tật. Với đơn vị là bên sử dụng lao động, để giải quyết trợ cấp này cho người lao động cần kê khai thủ tục 630a với tờ khai 01B-HSB trên bảo hiểm xã hội điện tử. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết kê khai thủ tục 630a trên hệ thống CyberCare.

Lưu ý, hiện tại, theo chuẩn kết nối điện tử do Trung tâm CNTT-BHXH Việt Nam ban hành thì các thủ tục sẽ chỉ có tờ khai, không có file đính kèm. Do vậy, đơn vị có nhu cầu gửi các file đính kèm thì vui lòng liên hệ trực tiếp tới Cán bộ BHXH phụ trách của đơn vị để được hướng dẫn (quy định chung áp dụng cho tất cả các Phần mềm kê khai BHXH).

Cách tạo mới thủ tục 630a trên hệ thống CyberCare

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản vào hệ thống, trên thanh công cụ, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

630a

Bước 2: Tại màn hình Quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Lưu ý, có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã – tên thủ tục, ví dụ nhập “630a” → nhấn icon Tìm kiếm hoặc Lựa chọn trong Droplist Thu/Số thẻ/Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ.

tìm kiếm thủ tục 630a

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

mã thủ tục 630a

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục 630a

Hướng dẫn kê khai thủ tục 630a

Bước 1: Chọn số đợt, số kỳ kê khai → Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của đơn vị nếu người lao động nhận trợ cấp qua đơn vị

kê khai thủ tục 630a

Bước 2: Tìm kiếm và tích chọn người lao động cần kê khai.

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc → chọn người lao động cần lập mẫu
tìm kiếm người lao động

Bước 3: Chọn mở Tab Phần 1, hoặc Phần 2 →  Đưa chuột đến “Chọn loại” để chọn chế độ cần lập danh sách trong Tab đang mở

 • Tab Phần 1: Dùng để lập danh sách đề nghị hưởng chế độ mới phát sinh
 • Tab Phần 2: Dùng để lập danh sách đề nghị điều chỉnh số đã được duyệt
Chế độ 630a

Bước 4: Nhập các thông tin bắt buộc trên danh sách của từng người lao động

Bước 5: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Bước 5 này thực hiện cho tất cả các Tab Phần 1, Phần 2

Lưu ý, nếu cần xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu thực hiện như sau: Tích chọn người lao động → click nút Xóa.

xóa NLĐ

Để xem biểu mẫu 01B-HSB của danh sách người lao động →  nhấn nút “Xem mẫu” → Hệ thống hiển thị biểu mẫu.

Xem mẫu thủ tục 630a

Mô tả các cột trong tờ khai

STTTên cộtBắt buộcMô tảGhi chú
1.       Họ tênBẮT BUỘCGhi đầy đủ họ tên của người lao động 
2.       Mã số/Số sổ BHXHBẮT BUỘCGhi số sổ BHXH hoặc số định danh của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH. 
3.       Từ ngàyBẮT BUỘCNgày/Tháng/NămGhi ngày/tháng/năm đầu tiên người lao động thực tế nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định.
4.       Đến ngàyBẮT BUỘCNgày/Tháng/NămGhi ngày/tháng/năm cuối cùng người lao động thực tế nghỉ hưởng chế độ theo quy định.
5.       Tổng số ngàyBẮT BUỘCTổng số ngày thực tế người lao động nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết.Hệ thống tự động tính tổng số ngày theo công thức trường đến ngày – từ ngày 
6.       Số CMNDBẮT BUỘCSố chứng minh nhân dânNhập số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân
7.       Hình thức nhận Không có số tài khoản (nhận tại đơn vị): Để trốngBHXH thực hiện chi trả/Chi trả qua ATM/Đại diện chi thực hiện chi trả: Chọn trong Droplist 
8.       Mã ngân hàng Mã ngân hàng 
9.       Tên chủ tài khoản Tên chủ tài khoản 
10.  Số tài khoản ngân hàng Nếu NLĐ nhận tiền trợ cấp qua số tài khoản ATM thì ghi Số tài khoản ngân hàng của người lao độngSố tài khoản ngân hàng
11.  Ghi chú  Đối với trường hợp hưởng chế độ ốm đau:Trường hợp ngày nghỉ hàng tuần của người lao động không rơi vào ngày nghỉ hàng tuần theo quy định chung (ngày thứ Bảy và Chủ nhật) thì cần ghi rõ. Ví dụ: Ngày nghỉ hàng tuần vào ngày thứ Hai, thứ Năm hoặc Chủ nhật thì ghi: t2, t5 hoặc cn.Trường hợp người lao động làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì ghi: PCKV 0,7.Trường hợp con ốm: Ghi mã thẻ BHYT của con.- Đối với trường hợp hưởng chế độ thai sản:Trường hợp khám thai: Ghi rõ ngày nghỉ hàng tuần như trường hợp hưởng chế độ ốm đau.Trường hợp mẹ chết sau khi sinh và mẹ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh mà không tham gia BHXH bắt buộc: Ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của mẹ hoặc của con.Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh từ 3 con trở lên, tính đến thời điểm giao đứa trẻ, đứa trẻ chết: Ghi số con được sinh.Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con: ghi như trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con; Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc thì ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của người mẹ nhờ mang thai hộ hoặc của con.Trường hợp lao động nam, người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con: Ghi rõ ngày nghỉ hàng tuần như trường hợp hưởng chế độ ốm đau và mã số BHXHTrường hợp lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con: Ghi số con được sinh, nhận; nếu vợ sinh, nhận một con thì không phải ghi số con và mặc nhiên được hiểu là vợ sinh, nhận 1 con. Đồng thời ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của người mẹ hoặc của con. 
12.  Số CMND Số CMND  
13.  Điều kiện làm việc Trường hợp người lao động làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì ghi: PCKV 0,7  
14.  Nghỉ dưỡng thai Trống: Không nghỉ dưỡng thaiTích: Có nghỉ dưỡng thai 
15.  Mã tuyến bệnh viện Chọn danh mục tuyến bệnh viện 
16.  Mã bệnh Chọn danh mục mã bệnh 
17.  Tên bệnh Nhập tên bệnh trong trường hợp Mã bệnh không có trong danh mục 
18.  Ngày sinh con Ngày/Tháng/Năm sinh con 
19.  Mã thẻ BHYT của con Mã thẻ BHYT của conTrường hợp Mẹ chết, Nam hưởng 1 lần
20.  Số con sinh Số con sinh 
21.  Ngày nghỉ tuần Chọn trong danh mục 
22.  Mã nhân viên Lấy từ thông tin người lao động, cho phép sửa 
23.  Đợt bổ sung(năm+tháng+đợt)(01 -> 99)BẮT BUỘCChỉ dành cho phương án điều chỉnh đợt đã giải quyết.Điền năm, tháng và đợt đã được cơ quan BH giải quyết.Ví dụ: 20171102 là đợt 02 của tháng 11 năm 2017
24.  Từ ngày đã giải quyết Ngày/tháng/năm(Loại đề nghị Điều chỉnh)Từ ngày đã giải quyết là ngày mà BHXH trả về kết quả chấp nhận
25.  Đợt đã giải quyết(năm+tháng+đợt)(01 ->  99)BẮT BUỘCChỉ dành cho phương án điều chỉnh đợt đã giải quyết.Điền năm, tháng và đợt đã được cơ quan BH giải quyết.
26.  Lý do đề nghị điều chỉnh Chỉ dành cho phương án điều chỉnh đợt đã giải quyết.Ghi lý do đề nghị điều chỉnh. Ví dụ: Điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp do đơn vị chưa kịp thời báo tăng; do người lao động mới nộp thêm giấy ra viện… hoặc Điều chỉnh giảm mức hưởng trợ cấp do giảm mức đóng BHXH nhưng đơn vị chưa báo giảm kịp thời,… 

Hướng dẫn kê khai thủ tục 630b – Xét duyệt chế độ thai sản (Chi)

Thủ tục 630b là thủ tục giải quyết trợ cấp thai sản cho người lao động trong đơn vị. Theo như quy định, đơn vị cần kê khai tờ khai 01B-HSB với thủ tục này. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết kê khai thủ tục 630b trên bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare.

Lưu ý, hiện tại, theo chuẩn kết nối điện tử do Trung tâm CNTT-BHXH Việt Nam ban hành thì các thủ tục sẽ chỉ có tờ khai, không có file đính kèm. Do vậy, đơn vị có nhu cầu gửi các file đính kèm thì vui lòng liên hệ trực tiếp tới Cán bộ BHXH phụ trách của đơn vị để được hướng dẫn (quy định chung áp dụng cho tất cả các Phần mềm kê khai BHXH).

Cách tạo mới thủ tục 630b trên hệ thống CyberCare

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản vào hệ thống, trên thanh công cụ, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

Tạo mới thủ tục 630b

Bước 2: Tại màn hình Quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Lưu ý, có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã – tên thủ tục, ví dụ nhập “630b” → nhấn icon Tìm kiếm hoặc Lựa chọn trong Droplist Thu/Số thẻ/Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ.

Thủ tục 603b

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

thêm mới

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục 630b

Hướng dẫn kê khai thủ tục 630b 

Bước 1: Chọn số đợt, số kỳ kê khai → Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của đơn vị nếu người lao động nhận trợ cấp qua đơn vị

kê khai thủ tục 630b

Bước 2: Tìm kiếm và tích chọn người lao động cần kê khai.

Có 2 cách để tìm kiếm người lao động cần kê khai:

 • Cách 1: Gõ tên hoặc mã người lao động tại ô Text tìm kiếm →  nhấn icon Tìm kiếm
 • Cách 2: Lọc theo trạng thái người lao động: Hoạt động/Thai sản/Nghỉ ốm/Nghỉ việc → chọn người lao động cần lập mẫu
chọn lao động cần kê khai

Bước 3: Chọn mở Tab Phần 1, hoặc Phần 2 →  Đưa chuột đến “Chọn loại” để chọn chế độ cần lập danh sách trong Tab đang mở

 • Tab Phần 1: Dùng để lập danh sách đề nghị hưởng chế độ mới phát sinh
 • Tab Phần 2: Dùng để lập danh sách đề nghị điều chỉnh số đã được duyệt
chọn loại chế độ cần lập

Bước 4: Nhập các thông tin bắt buộc trên danh sách của từng người lao động

Bước 5: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Bước 5 này thực hiện cho tất cả các Tab Phần 1, Phần 2

Lưu ý, nếu cần xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu thực hiện như sau: Tích chọn người lao động → click nút Xóa.

xóa NLĐ

Để xem biểu mẫu 01B-HSB của danh sách người lao động →  nhấn nút “Xem mẫu” → Hệ thống hiển thị biểu mẫu.

xem mẫu tờ khai

Mô tả các cột trong tờ khai

STTTên cộtBắt buộcMô tảGhi chú
1.   Họ tênBẮT BUỘCGhi đầy đủ họ tên của người lao động 
2.   Mã số BHXHBẮT BUỘCGhi số sổ BHXH hoặc số định danh của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH. 
3.   Từ ngàyBẮT BUỘCNgày/Tháng/NămGhi ngày/tháng/năm đầu tiên người lao động thực tế nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định.
4.   Đến ngàyBẮT BUỘCNgày/Tháng/NămGhi ngày/tháng/năm cuối cùng người lao động thực tế nghỉ hưởng chế độ theo quy định.
5.   Tổng số ngàyBẮT BUỘCTổng số ngày thực tế người lao động nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết. 
6.   Hình thức nhận BHXH thực hiện chi trảChi trả qua ATMĐại diện chi thực hiện chi trảTrống : Không có số tài khoản (nhận tại đơn vị) 
7.   Mã ngân hàng Mã ngân hàng 
8.   Tên chủ tài khoản  Tên chủ tài khoản 
9.   Số tài khoản ngân hàng Nếu NLĐ nhận tiền trợ cấp qua số tài khoản ATM thì ghi Số tài khoản ngân hàng của người lao động 
10.  Chỉ tiêu xác định  Đối với người hưởng chế độ ốm đau:* Ghi đúng mã bệnh được ghi trong hồ sơ. Trường hợp trong hồ sơ không ghi mã bệnh thì ghi đầy đủ tên bệnh.* Trường hợp nghỉ việc để chăm sóc con ốm thì ghi ngày, tháng, năm sinh của con. Ví dụ: Con sinh ngày 08 tháng 7 năm  2018  thì ghi: 08/7/2018Đối với chế độ thai sản:* Đối với lao động nữ sinh con:Trường hợp thông thường: Ghi ngày tháng năm sinh của con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018  thì ghi: 05/4/2018Trường hợp con chết: Ghi ngày, tháng, năm con chết, trường hợp sinh hoặc nhận nuôi từ hai con trở lên mà vẫn có con còn sống thì không phải nhập thông tin này. Vi dụ: Con sinh ngày 05/4/2018 , chết ngày 15/7/2018  thì ghi: 05/4/2018  -15/7/2018Trường hợp mẹ chết sau khi sinh (khoản 4, Khoản 6 Điều 34 Luật BHXH) ghi: Ghi ngày tháng năm sinh của con và ngày tháng năm mẹ chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018 , mẹ chết ngày 15/7/2018  thì ghi: 05/4/2018  -15/7/2018.Trường hợp mẹ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm con (khoản 6 Điều 34 Luật BHXH): Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm mẹ được kết luận không còn đủ sức khỏe chăm con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018 ,  ngày tháng năm của văn bản kết luận mẹ không còn đủ sức khỏe chăm con 15/7/2018  thì ghi: 05/4/2018  -15/7/2018.* Đối với nhận con nuôi: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày nhận nuôi con nuôi. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, nhận làm con nuôi ngày 12/6/2018  thì ghi: 05/4/2018  – 12/6/2018* Đối với lao động nữ mang thai hộ sinh con:Trường hợp thông thường: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018 thì ghi: 05/4/2018Trường hợp con chết: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm con chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, con chết ngày 15/5/2018  thì ghi: 05/4/2018  -15/5/2018* Đối với người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con:Trường hợp thông thường: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm nhận con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018 , nhận con ngày 15/5/2018  thì ghi: 05/4/2018-15/5/2018Trường hợp con chết: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm con chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, con chết ngày 15/5/2018  thì ghi: 05/4/2018-15/5/2018.Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm người mẹ nhờ mang thai hộ chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, người mẹ nhờ mang thai hộ chết ngày 15/5/2018  thì ghi: 05/4/2018-15/5/2018.Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm con (điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định 115): Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm của người mẹ nhờ mang thai hộ được kết luận không còn đủ sức khỏe chăm con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, ngày tháng năm của văn bản kết luận mẹ không còn đủ sức khỏe chăm con 15/7/2018  thì ghi: 05/4/2018-15/7/2018.* Đối với lao động nam, người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con; Đối với lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con* Đối với nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản: Ghi ngày, tháng, năm trở lại làm việc sau ốm đau, thai sản* Đối với nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Ghi ngày, tháng, năm Hội đồng Giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp .
11.  Ghi chú  Đối với trường hợp hưởng chế độ ốm đau:+  Trường hợp ngày nghỉ hàng tuần của người lao động không rơi vào ngày nghỉ hàng tuần theo quy định chung (ngày thứ Bảy và Chủ nhật) thì cần ghi rõ. Ví dụ: Ngày nghỉ hàng tuần vào ngày thứ Hai, thứ Năm hoặc Chủ nhật thì ghi: T2, T5 hoặc CN.+ Trường hợp người lao động làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì ghi: PCKV 0,7.+ Trường hợp con ốm: Ghi mã thẻ BHYT của con.Đối với trường hợp hưởng chế độ thai sản:+ Trường hợp khám thai: Ghi rõ ngày nghỉ hàng tuần như trường hợp hưởng chế độ ốm đau.+ Trường hợp mẹ chết sau khi sinh và mẹ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh mà không tham gia BHXH bắt buộc: Ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của mẹ hoặc của con.+ Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh từ 3 con trở lên, tính đến thời điểm giao đứa trẻ, đứa trẻ chết: Ghi số con được sinh.+ Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con: ghi như trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con; Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc thì ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của người mẹ nhờ mang thai hộ hoặc của con.+ Trường hợp lao động nam, người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con: Ghi rõ ngày nghỉ hàng tuần như trường hợp hưởng chế độ ốm đau và mã số BHXH.+ Trường hợp lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con: Ghi số con được sinh, nhận; nếu vợ sinh, nhận một con thì không phải ghi số con và mặc nhiên được hiểu là vợ sinh, nhận 1 con. Đồng thời ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của người mẹ hoặc của con.
 
12.  Số serial của chứng từ Số serial của chứng từ  
13.  Phí giám định y khoa  Nhập phí giám định y khoa 
14.  Từ ngày đơn vị đề nghị Ngày/Tháng/NămTừ ngày đơn vị đề nghị là ngày đơn vị đề nghị cho lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH
15.  Ngày đi làm thực tế Ngày/Tháng/Năm đi làm thực tế 
16.  Ngày nghỉ tuần Chọn trong danh sách 
17.  Điều kiện khi khám thai Thai bình thường: Để trốngXa cơ sở y tế/ Thai có bệnh lý không bình thường: Chọn trong Droplist 
18.  Tuổi thai (Số tuần)  Tuổi thai 
19.  Nghỉ dưỡng thai Không nghỉ dưỡng thai: Để trốngCó nghỉ dưỡng thai: Tích chọn  
20.  Mang thai hộ Không mang thai hộ và không nhờ mang thai hộ: Để trốngMang thai hộ/Nhờ mang thai hộ: Chọn trong Droplist 
21.  Biện pháp tránh thai  Tránh thai/Triệt sản 
22.  Phẫu thuật hoặc thai dưới 32 tuần Sinh con bình thường: Để trốngSinh con phải phẫu thuật hoặc dưới 32 tuần: Tích chọn 
23.  Điều kiện sinh con Điều kiện bình thường: Để trốngTrường hợp khác chọn trong Droplist:Làm việc theo chế độ 3 caLàm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp KV > 0.7Nặng nhọc, độc hại, nguy hiểmNgười tàn tật, suy giảm >= 21% khả năng lao độngNữ quân nhân, nữ công an nhân dân 
24.  Ngày sinh con  Ngày/Tháng/Năm sinh con 
25.  Số con sinh  Số con sinh 
26.  Số con chết hoặc số thai chết lưu khi sinh  Số con chết hoặc số thai chết lưu khi sinh 
27.  Mã số BHXH của con Mã số BHXH của con.Trường hợp Mẹ chết, Nam hưởng 1 lần 
28.  Mã thẻ BHYT của con Mã thẻ BHYT của conTrường hợp Mẹ chết, Nam hưởng 1 lần 
29.  Mã số BHXH của mẹ  Mã số BHXH của mẹTrường hợp Mẹ chết, Nam hưởng 1 lần 
30.  Mã thẻ BHYT của mẹ  Mã thẻ BHYT của mẹTrường hợp Mẹ chết, Nam hưởng 1 lần 
31.  Số CMND của mẹ  Số chứng minh nhân dân của mẹNhập số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của mẹ
32.  Số BHXH của người nuôi dưỡng  Số BHXH của người nuôi dưỡng (trường hợp mẹ chết) 
33.  Ngày nhận nuôi con  Ngày/Tháng/Năm nhận nuôi con 
34.  Cha nghỉ chăm con Không nghỉ ở nhà chăm con: Để trốngNghỉ ở nhà chăm con: Tích chọn 
35.  Ngày kết luận  Ngày/Tháng/Năm mẹ được kết luận không còn đủ sức khỏe chăm con 
36.  Ngày mẹ chết  Ngày/Tháng/Năm mẹ chết 
37.  Ngày con chết  Ngày/Tháng/Năm con chết 
38.  Mã nhân viên   Mã nhân viên 
39.  Đợt bổ sung (năm+tháng+đợt)(01 -> 99)BẮT BUỘCChỉ dành cho phương án điều chỉnh đợt đã giải quyết.Điền năm, tháng và đợt đã được cơ quan BH giải quyết.ví dụ: 20171102 là đợt 02 của tháng 11 năm 2017
40.  Đợt đã giải quyết(năm+tháng+đợt)(01 -> 99)
BẮT BUỘCChỉ dành cho phương án điều chỉnh đợt đã giải quyết.Điền năm, tháng và đợt đã được cơ quan BH giải quyết.
41.  Từ ngày đã giải quyết Ngày/tháng/nămTừ ngày đã giải quyết là ngày mà BHXH trả về kết quả chấp nhận
42.  Lý do đề nghị điều chỉnh  Chỉ dành cho phương án điều chỉnh đợt đã giải quyết.Ghi lý do đề nghị điều chỉnh. Ví dụ: Điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp do đơn vị chưa kịp thời báo tăng; do người lao động mới nộp thêm giấy ra viện… hoặc Điều chỉnh giảm mức hưởng trợ cấp do giảm mức đóng BHXH nhưng đơn vị chưa báo giảm kịp thời,… 

Hướng dẫn kê khai thủ tục 600 – Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH (tăng mới)

Thủ tục 600 là một trong những thủ tục quan trọng để doanh nghiệp thực hiện đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, khi doanh nghiệp có thêm nhân sự mới. Bắt đầu từ ngày 18/08/2020 người sử dụng lao động có trách nhiệm phải khai trình lao động theo quy định của pháp luật về lao động tại Bộ luật lao động theo Mẫu D02-LT ban hành kèm theo QĐ 1040/QĐ-BHXH thay thế Mẫu D02-TS. Cùng tìm hiểu chi tiết các bước thực hiện kê khai thủ tục 600 trên phần mềm khai thuế điện tử CyberCare trong bài viết dưới đây.

I.Các tờ khai chính trong thủ tục 600

D02-LT:  Mục đích để đơn vị kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.

D01-TS: Mục đích để tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia như thông tin hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh,… làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

TK1-TS : lập khi báo tăng lao động chưa có số BHXH

II. Mô tả, hướng dẫn tạo mới thủ tục 600

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

tạo mới thủ tục 600

Bước 2: Tại màn hình quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

tìm kiếm thủ tục 600

–  Có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã, tên thủ tục => nhấn icon Tìm kiếm hoặc lựa chọn trong droplist Thu, Số thẻ, Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

tạo mới thủ tục 600

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục với thành phần hồ sơ gồm các tab tờ khai: D02-LT, D01-TS, TK1-TS

lập các tờ khai

2.1 Hướng dẫn kê khai tờ khai D02-LT

Lập tờ khai D02-LT

Bước 1: Nhập kỳ kê khai

Bước 2: Chọn người lao động cần kê khai, bằng cách sau:

+ Tìm kiếm bằng tên người lao động tại text tìm kiếm => nhấn icon Tìm kiếm

+ Chọn theo trạng thái người lao động trong dropdown list: Tất cả | Hoạt động | Thai sản | Nghỉ ốm | Nghỉ việc

Bước 3: Trỏ chuột vào người lao động, chọn nghiệp vụ: Tăng LĐ; Tăng mức lương; Giảm LĐ; Giảm mức lương; Khác để tạo danh sách người lao động trên Bảng theo từng đầu mục

Bước 4: Nhập các trường thông tin bắt buộc

Bảng mô tả từng trường dữ liệu kê khai tờ khai D02-LT

STTTên cộtBắt buộc nhậpMô tảGhi chú
1         Họ tênBẮT BUỘCLấy thông tin từ hồ sơ người lao động 
2         Mã số BHXH Mã số BHXH của người lao động, lấy thông tin từ hồ sơ người lao động (nếu có ) -Nếu người lao động có mã số BHXH: Thì chỉ cần nhập thông tin tờ khai D02-TS-Ngược lại: Nếu chưa có mã số BHXH: Yêu cầu nhập đầy đủ D02-TS và lập tờ khai TK1-TS
3         Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việcBẮT BUỘCLấy thông tin từ hồ sơ người lao động, cho phép sửa lúc kê khai  
4         Nơi làm việcBẮT BUỘCLấy thông tin từ hồ sơ người lao động, cho phép sửa lúc kê khai 
5Thời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXH(tháng /năm) Lấy mặc định là tháng hiện tạiCho phép sửa– Đối với trường hợp người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu tăng mới hoặc chuyển đến làm việc tại đơn vị;- Đối với trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, các khoản phụ cấp,…) thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu điều chỉnh mức đóng;- Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) thì ghi thời điểm tháng, năm bắt đầu truy đóng. 
6Thời điểm đơn vị kết thúc  đóng BHXH(tháng /năm) Lấy mặc định là tháng hiện tạiCho phép sửa– Đối với người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị và trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, cáckhoản phụ cấp,…) thì không ghi vào cột này (bỏ trống);- Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (bao gồm: truy đóng cộng nối thời gian, hoặc truy đóng, truy giảm tiền lương làm căn cứ đóng) chỉ đến tháng trước tháng lập Mẫu D02-LT thì ghi thời điểm kết thúc (tháng, năm) truy đóng.
7Phương án điều chỉnhBẮT BUỘCChọn 1 phương án trong danh sách 
8Hệ số/ mức lươngBẮT BUỘCLấy thông tin từ người lao độngCho phép sửaTiền lương đóng BHXHChú ý: theo chuẩn BHXH thì cột này chỉ được nhập số tiền không nhập hệ số
10Phụ cấp CV Phụ cấp chức vụChỉ điền hệ số.Những đơn vị có phụ cấp CV theo mức lương điền vào cột phụ cấp lương.
11Phụ cấp TNVK Phụ cấp thâm niên vượt khung đầu kỳ (%) 
12Phụ cấp TN Nghề Phụ cấp thâm niên nghề đầu kỳ (%) 
13Phụ cấp lương  chỉ điền số tiền, KHÔNG nhập hệ số
14Phụ cấp bổ sung   
17Ghi chú   Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV (ghi rõ thời hạn HĐLV từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm) hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương…; trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì ghi chú cụ thể.
 Ngày tháng năm sinh   
 Giới tính   
 Số CMND/HC/TCC   
 Nhà quản lý Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Chuyên môn kỹ thuật bậc cao Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Chuyên môn kỹ thuật bậc trung Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Khác Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Ngành nghề nặng nhọc độc hại / Ngày bắt đầu Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu làm trong ngành nghề nặng nhọc 
 Ngành nghề nặng nhọc độc hại / Ngày kết thúc Ghi ngày, tháng, năm kết thúc làm trong ngành nghề nặng nhọc 
 Ngày bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn 
 Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn / Ngày bắt đầu Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ xác định thời hạn 
 Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn Ghi ngày, tháng, năm kết thúc HĐLĐ xác định thời hạn 
 Hiệu lực HĐLĐ khác Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ khác 
 Hiệu lực HĐLĐ khác Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ khác 
18Tỷ lệ đóngBẮT BUỘCTỷ lệ đóng BHXH dựa trên mức lương đóng BHXH (Thông thường tỷ lệ này là 32% )Lấy thông tin từ người lao động, có thể chỉnh sửa khi kê khai
19Tính lãi  Tích chọn trên phần mềm nếu có truy thu.
20Đã có sổ  Tích chọn trên phần mềm nếu đã có sổ
21Mức hưởng BHYT  Theo danh mục mức hưởng BHYT
23Mã vùng sinh sống  K1: Nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật;K2: Nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.;K3: Nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật. Nếu không thuộc 1 trong 3 khu vực trên thì để trống mục này
24Mã vùng lương tối thiểu Mã vùng lương tối thiểuTheo danh mục mã vùng LTT:

Bước 5 : Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Thực hiện ký số và gửi hồ sơ

Hoặc người dùng có thể lựa chọn các tác vụ khác như:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới

Ngoài ra, còn có các chức năng: Xóa; Xem mẫu; Lập TK1-TS

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đang lập mẫu

B1: Tích chọn người lao động B2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

B2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Chức năng xóa, xem mẫu

Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D02-LT khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu

Lập TK1-TS:  Dùng để lập biểu mẫu TK1-TS khi người lao động không có Mã số BHXH, bằng cách sau:

B1: Tích chọn người lao động

B2: Nhấn Lập TK1-TS => người lao động tự động lên danh sách TK01 tại tab Mẫu TK1-TS

2.2 Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Nội dung lập bảng kê: hồ sơ làm căn cứ tham gia BHYT, BHXH

Bước 1: Chọn người lao động cần kê khai, Chỉ được chọn người lao động có trên danh sách D02-LT

Kê khai tờ D01-TS

Bước 2: Nhấn “Chọn lao động” Hoặc tích chọn người lao động => Nhấn nút “Chọn LĐ” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau :

Nhập trường thông tin bắt buộc
STTTên cộtBắt buộcMô tảGhi chú
1                Họ tênBẮT BUỘCHọ tên người lao động 
2                Mã số BHXH Mã số BHXH của người lao động 
3                Tên, loại văn bảnBẮT BUỘCTên của văn bản đính kèmVD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…
4                Số văn bảnBẮT BUỘCSố hiệu văn bảnVd: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                Ngày ban hànhBẮT BUỘCNgày/Tháng/Năm ban hành văn bản 
6                Cơ quan ban hànhBẮT BUỘCCơ quan ban hành văn bản(UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …;Công ty A …)
7                Trích yếu văn bảnBẮT BUỘCGhi nội dung trích yếu văn(V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
8                Trích lược nội dung cần thẩm địnhBẮT BUỘCGhi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm địnhVD:Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Ngoài ra, còn có các chức năng: Xóa; Xem mẫu

 • Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau:
chức năng xóa

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

 • Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D02-TS khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu 

Bước 4 : Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Ký gửi

Hoặc có thể lựa chọn các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

2.3 Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

Tờ khai TK1 – TS có mục đích dùng để kê khai các thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thành viên hộ gia đình khi không có mã số BHXH. Hoặc dùng để kê khai khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN.

Chỉ đc tạo bằng chức năng “Lập TK1-TS” ở màn hình tờ khai D02-LT , người dùng nhập giá trị 2 cột Nội dung thay đổi yêu cầu, Hồ sơ kèm theo:

Kê khai tờ khai TK1-TS

Trên giao diện màn hình Mẫu TK1 – TS còn có các tác vụ Xóa; Xem mẫu

 • Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau:
Xóa tờ khai TK1-TS

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

 • Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu TK1-TS của từng người lao động, bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu


Hướng dẫn kê khai thủ tục 600a – Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH (Báo giảm)

Khi có sự thay đổi về việc giảm lao động, giảm tiền lương, người sử dụng lao động cần phải thực hiện kê khai thủ tục 600a. Các tờ khai chính của thủ tục 600a bao gồm tờ khai D02-LT, D01-TS, TK1-TS. Trong đó:

D02-LT:  Mục đích để đơn vị kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.

D01-TS: Mục đích để tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia như thông tin hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh,… làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

TK1-TS: Mục đích lập khi báo giảm lao động chưa có số BHXH

I. Hướng dẫn tạo mới thủ tục 600a

Để thực hiện tạo mới thủ tục 600a, người dùng thực hiện các bước sau:Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

Bước 2: Tại màn hình quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

– Người dùng có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã, tên thủ tục => nhấn icon Tìm kiếm hoặc lựa chọn trong droplist Thu, Số thẻ, Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục với thành phần hồ sơ gồm các tab tờ khai: D02-LT, D01-TS, TK1-TS

II. Hướng dẫn kê khai tờ khai D02-LT 

Để thực hiện kê khai tờ khai D02-LT trên phần mềm khai bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhập số, kỳ kê khai

Bước 2: Chọn người lao động cần kê khai, bằng cách sau:

+ Tìm kiếm bằng tên người lao động tại text tìm kiếm => nhấn icon Tìm kiếm

+ Chọn theo trạng thái người lao động trong dropdown list: Tất cả | Hoạt động | Thai sản | Nghỉ ốm | Nghỉ việc

Bước 3: Trỏ chuột vào người lao động, chọn nghiệp vụ: Giảm LĐ; Giảm mức lương để tạo danh sách người lao động trên Bảng theo từng đầu mục

Bước 4: Nhập các trường thông tin bắt buộc

Bảng mô tả từng trường dữ liệu kê khai tờ khai D02-LT

STTTên cộtBắt buộc nhậpMô tảGhi chú
1         Họ tênBẮT BUỘCLấy thông tin từ hồ sơ người lao động 
2         Mã số BHXH Mã số BHXH của người lao động, lấy thông tin từ hồ sơ người lao động (nếu có ) -Nếu người lao động có mã số BHXH: Thì chỉ cần nhập thông tin tờ khai D02-TS-Ngược lại: Nếu chưa có mã số BHXH: Yêu cầu nhập đầy đủ D02-TS và lập tờ khai TK1-TS
3         Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việcBẮT BUỘCLấy thông tin từ hồ sơ người lao động, cho phép sửa lúc kê khai  
4         Nơi làm việcBẮT BUỘCLấy thông tin từ hồ sơ người lao động, cho phép sửa lúc kê khai 
5Thời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXH(tháng /năm) Lấy mặc định là tháng hiện tạiCho phép sửa– Đối với trường hợp người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu tăng mới hoặc chuyển đến làm việc tại đơn vị;- Đối với trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, các khoản phụ cấp,…) thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu điều chỉnh mức đóng;- Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) thì ghi thời điểm tháng, năm bắt đầu truy đóng. 
6Thời điểm đơn vị kết thúc  đóng BHXH(tháng /năm) Lấy mặc định là tháng hiện tạiCho phép sửa– Đối với người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị và trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, cáckhoản phụ cấp,…) thì không ghi vào cột này (bỏ trống);- Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (bao gồm: truy đóng cộng nối thời gian, hoặc truy đóng, truy giảm tiền lương làm căn cứ đóng) chỉ đến tháng trước tháng lập Mẫu D02-LT thì ghi thời điểm kết thúc (tháng, năm) truy đóng.
7Phương án điều chỉnhBẮT BUỘCChọn 1 phương án trong danh sách 
8Hệ số/ mức lươngBẮT BUỘCLấy thông tin từ người lao độngCho phép sửaTiền lương đóng BHXHChú ý: theo chuẩn BHXH thì cột này chỉ được nhập số tiền không nhập hệ số
10Phụ cấp CV Phụ cấp chức vụChỉ điền hệ số.Những đơn vị có phụ cấp CV theo mức lương điền vào cột phụ cấp lương.
11Phụ cấp TNVK Phụ cấp thâm niên vượt khung đầu kỳ (%) 
12Phụ cấp TN Nghề Phụ cấp thâm niên nghề đầu kỳ (%) 
13Phụ cấp lương  chỉ điền số tiền, KHÔNG nhập hệ số
14Phụ cấp bổ sung   
17Ghi chú   Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV (ghi rõ thời hạn HĐLV từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm) hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương…; trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì ghi chú cụ thể.
 Ngày tháng năm sinh   
 Giới tính   
 Số CMND/HC/TCC   
 Nhà quản lý Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Chuyên môn kỹ thuật bậc cao Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Chuyên môn kỹ thuật bậc trung Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Khác Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Ngành nghề nặng nhọc độc hại / Ngày bắt đầu Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu làm trong ngành nghề nặng nhọc 
 Ngành nghề nặng nhọc độc hại / Ngày kết thúc Ghi ngày, tháng, năm kết thúc làm trong ngành nghề nặng nhọc 
 Ngày bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn 
 Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn / Ngày bắt đầu Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ xác định thời hạn 
 Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn Ghi ngày, tháng, năm kết thúc HĐLĐ xác định thời hạn 
 Hiệu lực HĐLĐ khác Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ khác 
 Hiệu lực HĐLĐ khác Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ khác 
18Tỷ lệ đóngBẮT BUỘCTỷ lệ đóng BHXH dựa trên mức lương đóng BHXH (Thông thường tỷ lệ này là 32% )Lấy thông tin từ người lao động, có thể chỉnh sửa khi kê khai
19Tính lãi  Tích chọn trên phần mềm nếu có truy thu.
20Đã có sổ  Tích chọn trên phần mềm nếu đã có sổ
21Mức hưởng BHYT  Theo danh mục mức hưởng BHYT
23Mã vùng sinh sống  K1: Nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật;K2: Nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.;K3: Nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật. Nếu không thuộc 1 trong 3 khu vực trên thì để trống mục này
24Mã vùng lương tối thiểu Mã vùng lương tối thiểuTheo danh mục mã vùng LTT:

Bước 5 : Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội. 

Hoặc người dùng có thể lựa chọn các tác vụ khác như:

-”Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ

– “Lưu” để lưu hồ sơ

– “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số

– “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới

Ngoài ra, tại mẫu D02-LT còn có các chức năng: Xóa; Xem mẫu; Lập TK1-TS

 • Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đang lập mẫu:

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D02-TS khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu

Lập TK1-TS:  Dùng để lập biểu mẫu TK1-TS khi người lao động không có Mã số BHXH, bằng cách sau:

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Lập TK1-TS => người lao động tự động lên danh sách TK01 tại tab Mẫu TK1-TS

III. Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Nội dung lập bảng kê: hồ sơ làm căn cứ tham gia BHYT, BHXH

Bước 1: Chọn người lao động cần kê khai, Chỉ được chọn người lao động có trên danh sách D02-LT

Bước 2: Nhấn “Chọn lao động” Hoặc tích chọn người lao động => Nhấn nút “Chọn LĐ” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau

STTTên cộtBắt buộcMô tảGhi chú
1                Họ tênBẮT BUỘCHọ tên người lao động 
2                Mã số BHXH Mã số BHXH của người lao động 
3                Tên, loại văn bảnBẮT BUỘCTên của văn bản đính kèmVD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…
4                Số văn bảnBẮT BUỘCSố hiệu văn bảnVd: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                Ngày ban hànhBẮT BUỘCNgày/Tháng/Năm ban hành văn bản 
6                Cơ quan ban hànhBẮT BUỘCCơ quan ban hành văn bản(UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …;Công ty A …)
7                Trích yếu văn bảnBẮT BUỘCGhi nội dung trích yếu văn(V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
8                Trích lược nội dung cần thẩm địnhBẮT BUỘCGhi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm địnhVD:Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Ngoài ra, người dùng còn có thể lựa chọn các chức năng: Xóa; Xem mẫu

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau:

B1: Tích chọn người lao động

B2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D02-TS khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu

Bước 4 : Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc người dùng có thể lựa chọn các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới

IV. Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

Người dùng chỉ được tạo bằng chức năng “Lập TK1-TS” ở màn hình tờ khai D02-LT, người dùng nhập giá trị 2 cột Nội dung thay đổi yêu cầu, Hồ sơ kèm theo:

Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện các tác vụ khác như: Xóa; Xem mẫu

 • Nút chức năng Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau:

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

 • Chức năng Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu TK1-TS của từng người lao động, bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu

Hướng dẫn kê khai thủ tục 601 – Truy thu đóng BH trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BH

Thủ tục 601 dùng để thực hiện truy Thu BHXH, BHYT,BHTN, BHTNLĐ, BNN trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Các tờ khai chính trong thủ tục 601 bao gồm:

D02-LT:  Mục đích để đơn vị kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.

D01-TS: Mục đích để tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia như thông tin hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh,… làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

TK1-TS : Mục đích để kê khai các thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thành viên Hộ gia đình khi không có mã số BHXH; Kê khai khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu …

 1. Mô tả, hướng dẫn tạo mới thủ tục 601

Để thực hiện tạo mới thủ tục 601, người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

tạo mới thủ tục 601

Bước 2: Tại màn hình quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

– Người dùng có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã, tên thủ tục => nhấn icon Tìm kiếm hoặc lựa chọn trong droplist Thu, Số thẻ, Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ

thủ tục 601

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

thêm mới thủ tục 601

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục với thành phần hồ sơ gồm các tab tờ khai: D02-LT, D01-TS, TK1-TS

thêm mới thủ tục 601

2. Hướng dẫn kê khai tờ khai D02-LT

kê khai tờ khai D02-LT

Bước 1: Chọn kỳ kê khai

Bước 2: Chọn người lao động cần kê khai, bằng cách sau:

+ Tìm kiếm bằng tên người lao động tại text tìm kiếm => nhấn icon Tìm kiếm

+ Chọn theo trạng thái người lao động trong dropdown list: Tất cả | Hoạt động | Thai sản | Nghỉ ốm | Nghỉ việc

Bước 3: Trỏ chuột vào người lao động, chọn nghiệp vụ: Tăng LĐ; Tăng mức lương; Giảm LĐ; Giảm mức lương; Khác để tạo danh sách người lao động trên Bảng theo từng đầu mục

Bước 4: Nhập các trường thông tin bắt buộc

Bảng mô tả từng trường dữ liệu kê khai tờ khai D02-LT

STTTên cộtBắt buộc nhậpMô tảGhi chú
1         Họ tênBẮT BUỘCLấy thông tin từ hồ sơ người lao động 
2         Mã số BHXH Mã số BHXH của người lao động, lấy thông tin từ hồ sơ người lao động (nếu có ) -Nếu người lao động có mã số BHXH: Thì chỉ cần nhập thông tin tờ khai D02-LT-Ngược lại: Nếu chưa có mã số BHXH: Yêu cầu nhập đầy đủ D02-LT và lập tờ khai TK1-TS
3         Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việcBẮT BUỘCLấy thông tin từ hồ sơ người lao động, cho phép sửa lúc kê khai  
4         Nơi làm việcBẮT BUỘCLấy thông tin từ hồ sơ người lao động, cho phép sửa lúc kê khai 
5Thời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXH(tháng /năm) Lấy mặc định là tháng hiện tạiCho phép sửa– Đối với trường hợp người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu tăng mới hoặc chuyển đến làm việc tại đơn vị;- Đối với trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, các khoản phụ cấp,…) thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu điều chỉnh mức đóng;- Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) thì ghi thời điểm tháng, năm bắt đầu truy đóng. 
6Thời điểm đơn vị kết thúc  đóng BHXH(tháng /năm) Lấy mặc định là tháng hiện tạiCho phép sửa– Đối với người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị và trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, cáckhoản phụ cấp,…) thì không ghi vào cột này (bỏ trống);- Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (bao gồm: truy đóng cộng nối thời gian, hoặc truy đóng, truy giảm tiền lương làm căn cứ đóng) chỉ đến tháng trước tháng lập Mẫu D02-LT thì ghi thời điểm kết thúc (tháng, năm) truy đóng.
7Phương án điều chỉnhBẮT BUỘCChọn 1 phương án trong danh sách 
8Hệ số/ mức lươngBẮT BUỘCLấy thông tin từ người lao độngCho phép sửaTiền lương đóng BHXHChú ý: theo chuẩn BHXH thì cột này chỉ được nhập số tiền không nhập hệ số
10Phụ cấp CV Phụ cấp chức vụChỉ điền hệ số.Những đơn vị có phụ cấp CV theo mức lương điền vào cột phụ cấp lương.
11Phụ cấp TNVK Phụ cấp thâm niên vượt khung đầu kỳ (%) 
12Phụ cấp TN Nghề Phụ cấp thâm niên nghề đầu kỳ (%) 
13Phụ cấp lương  chỉ điền số tiền, KHÔNG nhập hệ số
14Phụ cấp bổ sung   
17Ghi chú   Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV (ghi rõ thời hạn HĐLV từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm) hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương…; trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì ghi chú cụ thể.
 Ngày tháng năm sinh   
 Giới tính   
 Số CMND/HC/TCC   
 Nhà quản lý Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Chuyên môn kỹ thuật bậc cao Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Chuyên môn kỹ thuật bậc trung Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Khác Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Ngành nghề nặng nhọc độc hại / Ngày bắt đầu Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu làm trong ngành nghề nặng nhọc 
 Ngành nghề nặng nhọc độc hại / Ngày kết thúc Ghi ngày, tháng, năm kết thúc làm trong ngành nghề nặng nhọc 
 Ngày bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn 
 Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn / Ngày bắt đầu Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ xác định thời hạn 
 Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn Ghi ngày, tháng, năm kết thúc HĐLĐ xác định thời hạn 
 Hiệu lực HĐLĐ khác Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ khác 
 Hiệu lực HĐLĐ khác Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ khác 
18Tỷ lệ đóngBẮT BUỘCTỷ lệ đóng BHXH dựa trên mức lương đóng BHXH (Thông thường tỷ lệ này là 32% )Lấy thông tin từ người lao động, có thể chỉnh sửa khi kê khai
19Tính lãi  Tích chọn trên phần mềm nếu có truy thu.
20Đã có sổ  Tích chọn trên phần mềm nếu đã có sổ
21Mức hưởng BHYT  Theo danh mục mức hưởng BHYT
23Mã vùng sinh sống  K1: Nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật;K2: Nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.;K3: Nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật. Nếu không thuộc 1 trong 3 khu vực trên thì để trống mục này
24Mã vùng lương tối thiểu Mã vùng lương tối thiểuTheo danh mục mã vùng LTT:

Bước 5 : Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

ký gửi bảo hiểm

Hoặc người dùng có thể lựa chọn các tác vụ khác như: 

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Ngoài ra, còn có các chức năng: Xóa; Xem mẫu; Lập TK1-TS

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đang lập mẫu

B1: Tích chọn người lao động

B2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Ngoài ra, thủ tục 601 còn có các chức năng: Xóa; Xem mẫu; Lập TK1-TS

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đang lập mẫu

Xóa

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D02-TS khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu

Lập TK1-TS:  Dùng để lập biểu mẫu TK1-TS khi người lao động không có Mã số BHXH, bằng cách sau:

Bước 1: Tích chọn người lao động

tích chọn lao động

Bước 2: Nhấn Lập TK1-TS => người lao động tự động lên danh sách TK01 tại tab Mẫu TK1-TS

Lập TK1-TS

3. Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Mẫu D01-TS là mẫu để tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

Mẫu D01-TS được gửi kèm Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS) hoặc Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Để thực hiện kê khai tờ khai D01-TS người dùng thực hiện các thao tác sau:

Tờ khai D01-TS

Bước 1: Chọn người lao động cần kê khai, Chỉ được chọn người lao động có trên danh sách D02-LT

Bước 2: Nhấn “Chọn lao động” Hoặc tích chọn người lao động => Nhấn nút “Chọn LĐ” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau:

STTTên cộtBắt buộcMô tảGhi chú
1                Họ tênBẮT BUỘCHọ tên người lao động 
2                Mã số BHXH Mã số BHXH của người lao động 
3                Tên, loại văn bảnBẮT BUỘCTên của văn bản đính kèmVD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…
4                Số văn bảnBẮT BUỘCSố hiệu văn bảnVd: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                Ngày ban hànhBẮT BUỘCNgày/Tháng/Năm ban hành văn bản 
6                Cơ quan ban hànhBẮT BUỘCCơ quan ban hành văn bản(UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …;Công ty A …)
7                Trích yếu văn bảnBẮT BUỘCGhi nội dung trích yếu văn(V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
8                Trích lược nội dung cần thẩm địnhBẮT BUỘCGhi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm địnhVD:Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Ngoài ra, còn có các chức năng: Xóa; Xem mẫu

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau:

B1: Tích chọn người lao động

B2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Xóa người lao động

Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D01-TS khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu

xem mẫu

Bước 4: Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc người dùng có thể sử dụng các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

4. Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

Chỉ được tạo bằng chức năng “Lập TK1-TS” ở màn hình tờ khai D02-LT , người dùng nhập giá trị 2 cột Nội dung thay đổi yêu cầu, Hồ sơ kèm theo:

TK1-TS

Ngoài ra, người dùng còn có thể sử dụng các tác vụ khác như: Xóa; Xem mẫu

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau:

B1: Tích chọn người lao động

B2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu TK1-TS của từng người lao động, bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu

Người sử dụng thực hiện nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có thể sử dụng các tác vụ khác như: 

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.
Các chức năng khác

Hướng dẫn kê khai thủ tục 600b – Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH (điều chỉnh chức danh, mức đóng)

Thủ tục 600b dùng để thực hiện đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Điều chỉnh mức đóng). Các tờ khai chính trong thủ tục 600b gồm có:

D02-LT:  Mục đích để đơn vị kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.

D01-TS: Mục đích để tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia như thông tin hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh,… làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

TK1-TS : Mục đích để kê khai các thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thành viên Hộ gia đình khi không có mã số BHXH; Kê khai khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu …

I. Mô tả, hướng dẫn tạo mới thủ tục 600b

Để thực hiện tạo mới thủ tục 600b, người dùng thực hiện theo các bước sau:

 Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục:

Bước 2: Tại màn hình quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

 • Người dùng có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã, tên thủ tục => nhấn icon Tìm kiếm hoặc lựa chọn trong droplist Thu, Số thẻ, Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục với thành phần hồ sơ gồm các tab tờ khai: D02-LT, D01-TS, TK1-TS

1. Hướng dẫn kê khai tờ khai D02-LT

Theo Điều  2, Quyết định 1040/QĐ-BHXH, người sử dụng lao động có trách nhiệm phải khai trình lao động theo quy định của pháp luật về lao động tại Bộ luật lao động theo mẫu dưới đây, thay thế (mẫu D02-TS) – Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Để thực hiện kê khai tờ khai D02-LT người dùng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Nhập kỳ kê khai

Bước 2: Chọn người lao động cần kê khai, bằng cách sau:

+ Tìm kiếm bằng tên người lao động tại text tìm kiếm => nhấn icon Tìm kiếm

+ Chọn theo trạng thái người lao động trong dropdown list: Tất cả | Hoạt động | Thai sản | Nghỉ ốm | Nghỉ việc

Bước 3: Trỏ chuột vào người lao động, chọn nghiệp vụ: Tăng mức lương; Giảm mức lương; Khác để tạo danh sách người lao động trên Bảng theo từng đầu mụcBước 4: Nhập các trường thông tin bắt buộc

Bảng mô tả từng trường dữ liệu kê khai tờ khai D02-LT

STTTên cộtBắt buộc nhậpMô tảGhi chú
1         Họ tênBẮT BUỘCLấy thông tin từ hồ sơ người lao động 
2         Mã số BHXH Mã số BHXH của người lao động, lấy thông tin từ hồ sơ người lao động (nếu có ) -Nếu người lao động có mã số BHXH: Thì chỉ cần nhập thông tin tờ khai D02-LT-Ngược lại: Nếu chưa có mã số BHXH: Yêu cầu nhập đầy đủ D02-LT và lập tờ khai TK1-TS
3         Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việcBẮT BUỘCLấy thông tin từ hồ sơ người lao động, cho phép sửa lúc kê khai  
4         Nơi làm việcBẮT BUỘCLấy thông tin từ hồ sơ người lao động, cho phép sửa lúc kê khai 
5Thời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXH(tháng /năm) Lấy mặc định là tháng hiện tạiCho phép sửa– Đối với trường hợp người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu tăng mới hoặc chuyển đến làm việc tại đơn vị;- Đối với trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, các khoản phụ cấp,…) thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu điều chỉnh mức đóng;- Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) thì ghi thời điểm tháng, năm bắt đầu truy đóng. 
6Thời điểm đơn vị kết thúc  đóng BHXH(tháng /năm) Lấy mặc định là tháng hiện tạiCho phép sửa– Đối với người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị và trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, cáckhoản phụ cấp,…) thì không ghi vào cột này (bỏ trống);- Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (bao gồm: truy đóng cộng nối thời gian, hoặc truy đóng, truy giảm tiền lương làm căn cứ đóng) chỉ đến tháng trước tháng lập Mẫu D02-LT thì ghi thời điểm kết thúc (tháng, năm) truy đóng.
7Phương án điều chỉnhBẮT BUỘCChọn 1 phương án trong danh sách 
8Hệ số/ mức lươngBẮT BUỘCLấy thông tin từ người lao độngCho phép sửaTiền lương đóng BHXHChú ý: theo chuẩn BHXH thì cột này chỉ được nhập số tiền không nhập hệ số
10Phụ cấp CV Phụ cấp chức vụChỉ điền hệ số.Những đơn vị có phụ cấp CV theo mức lương điền vào cột phụ cấp lương.
11Phụ cấp TNVK Phụ cấp thâm niên vượt khung đầu kỳ (%) 
12Phụ cấp TN Nghề Phụ cấp thâm niên nghề đầu kỳ (%) 
13Phụ cấp lương  chỉ điền số tiền, KHÔNG nhập hệ số
14Phụ cấp bổ sung   
17Ghi chú   Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV (ghi rõ thời hạn HĐLV từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm) hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương…; trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì ghi chú cụ thể.
 Ngày tháng năm sinh   
 Giới tính   
 Số CMND/HC/TCC   
 Nhà quản lý Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Chuyên môn kỹ thuật bậc cao Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Chuyên môn kỹ thuật bậc trung Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Khác Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Ngành nghề nặng nhọc độc hại / Ngày bắt đầu Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu làm trong ngành nghề nặng nhọc 
 Ngành nghề nặng nhọc độc hại / Ngày kết thúc Ghi ngày, tháng, năm kết thúc làm trong ngành nghề nặng nhọc 
 Ngày bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn 
 Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn / Ngày bắt đầu Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ xác định thời hạn 
 Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn Ghi ngày, tháng, năm kết thúc HĐLĐ xác định thời hạn 
 Hiệu lực HĐLĐ khác Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ khác 
 Hiệu lực HĐLĐ khác Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ khác 
18Tỷ lệ đóngBẮT BUỘCTỷ lệ đóng BHXH dựa trên mức lương đóng BHXH (Thông thường tỷ lệ này là 32% )Lấy thông tin từ người lao động, có thể chỉnh sửa khi kê khai
19Tính lãi  Tích chọn trên phần mềm nếu có truy thu.
20Đã có sổ  Tích chọn trên phần mềm nếu đã có sổ
21Mức hưởng BHYT  Theo danh mục mức hưởng BHYT
23Mã vùng sinh sống  K1: Nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật;K2: Nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.;K3: Nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật. Nếu không thuộc 1 trong 3 khu vực trên thì để trống mục này
24Mã vùng lương tối thiểu Mã vùng lương tối thiểuTheo danh mục mã vùng LTT:

Bước 5 : Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc người dùng có thể lựa chọn các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Ngoài ra, còn có các chức năng: Xóa; Xem mẫu; Lập TK1-TS

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đang lập mẫu:

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D02-LT khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu

Lập TK1-TS:  Dùng để lập biểu mẫu TK1-TS khi người lao động không có Mã số BHXH, bằng cách sau:

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Lập TK1-TS => người lao động tự động lên danh sách TK01 tại tab Mẫu TK1-TS

2. Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Mục đích của tờ khai D01-TS là làm hồ sơ căn cứ tham gia BHYT, BHXH. Để thực hiện kê khai tờ khai D01-TS, người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn người lao động cần kê khai, Chỉ được chọn người lao động có trên danh sách D02-LT

Bước 2: Nhấn “Chọn lao động” Hoặc tích chọn người lao động => Nhấn nút “Chọn LĐ” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau :

STTTên cộtBắt buộcMô tảGhi chú
1                Họ tênBẮT BUỘCHọ tên người lao động 
2                Mã số BHXH Mã số BHXH của người lao động 
3                Tên, loại văn bảnBẮT BUỘCTên của văn bản đính kèmVD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…
4                Số văn bảnBẮT BUỘCSố hiệu văn bảnVd: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                Ngày ban hànhBẮT BUỘCNgày/Tháng/Năm ban hành văn bản 
6                Cơ quan ban hànhBẮT BUỘCCơ quan ban hành văn bản(UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …;Công ty A …)
7                Trích yếu văn bảnBẮT BUỘCGhi nội dung trích yếu văn(V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
8                Trích lược nội dung cần thẩm địnhBẮT BUỘCGhi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm địnhVD:Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Ngoài ra, người dùng còn có thể thực hiện các chức năng khác như: Xóa; Xem mẫu

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau:

Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D02-TS khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu 

 Bước 4 : Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

 Hoặc có thể thực hiện các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

3. Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

Chỉ đc tạo bằng chức năng “Lập TK1-TS” ở màn hình tờ khai D02-LT , người dùng nhập giá trị 2 cột Nội dung thay đổi yêu cầu, Hồ sơ kèm theo:

Hoặc có thể thực hiện các tác vụ Xóa; Xem mẫu

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau:

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu TK1-TS của từng người lao động, bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu

Hướng dẫn sử dụng CyberCare: Đăng ký, điều chỉnh IVAN (Mục đơn vị)

Chức năng Đơn vị trong phần mềm CyberCare hỗ trợ người dùng quản lý thông tin đơn vị sử dụng bảo hiểm xã hội điện tử cũng như thực hiện các thủ tục đăng ký, điều chỉnh và gia hạn IVAN. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách đăng ký và điều chỉnh IVAN khi sử dụng CyberCare.

Giao diện chức năng đơn vị
Giao diện chức năng Đơn vị của CyberCare

1. Đăng ký IVAN

Trong trường hợp đơn vị chưa đăng ký sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH với cơ quan BHXH thì cần đăng nhập hệ thống và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào chức năng Đơn vị →  Chọn nút Đăng ký IVAN trên thanh công cụ.

Bước 2: Hệ thống hiển thị cửa sổ Đăng ký sử dụng IVAN → Nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc → Nhấn tải phần mềm ký số CyberSign và thực hiện cài đặt phần mềm (nếu đã cài đặt CyberSign thì bỏ qua bước này) → Nhấn Thêm chứng thư để thực hiện ký số điện tử.

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu lại thông tin, hoặc nhấn “Ký và gửi BH” để hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng IVAN với BHXH. Hoặc nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động và trở lại màn thông tin đơn vị.

Bước 4: Kiểm tra email, nhận mail “Xác nhận đăng ký tham gia giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của BHXH” và thực hiện xác thực theo hướng dẫn trong email.

đăng ký IVAN

2. Điều chỉnh IVAN

Đơn vị đã đăng ký sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH với cơ quan BHXH nhưng cần thay đổi, điều chỉnh thông tin thì thực hiện đăng nhập hệ thống, sau đó làm theo từng bước:

Bước 1: Vào chức năng Đơn vị →  Nhấn Điều chỉnh IVAN

Bước 2: Hệ thống hiển thị cửa sổ Điều chỉnh IVAN → Nhập đầy đủ các trường thông tin cần điều chỉnh → Nhấn tải phần mềm ký số CyberSign và thực hiện cài đặt phần mềm (nếu đã cài đặt thì bỏ qua bước này) → Nhấn Thêm chứng thư để thực hiện ký số điện tử.

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu lại thông tin. Hoặc nhấn “Ký và gửi BH” để hoàn tất thủ tục Điều chỉnh thay đổi thông tin đăng ký sử dụng IVAN với BHXH. Hoặc nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động và trở lại màn thông tin đơn vị.

điều chỉnh IVAN

Bước 4: Kiểm tra email, nhận mail “Xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử” và thực hiện xác thực theo hướng dẫn trong email.

>> Hướng dẫn sử dụng CyberCare: Các thao tác với chức năng Người lao động

3. Ngưng sử dụng IVAN

Trong trường hợp đơn vị muốn ngưng sử dụng IVAN thì vào mục Đơn vị trên thanh menu chính của CyberCare và tiến hành như sau:

Tìm và chọn nút Ngưng IVAN trên thanh công cụ → Hệ thống hiển thị cửa sổ Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ IVAN → Kiểm tra thông tin đơn vị, chọn ngày ngừng IVAN và nhập lý do ngừng → Nhấn Lưu để lưu lại thông tin, hoặc nhấn “Ký và gửi BH” để hoàn tất thủ tục ngưng sử dụng IVAN với BHXH, hoặc nhấn “Đóng” để hủy bỏ thao tác → Kiểm tra email, nhận mail “Xác nhận ngừng giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” và thực hiện xác thực theo hướng dẫn trong email.

Ngưng sử dụng IVAN

4. Ngưng sử dụng IVAN khác

Tiến trình thực hiện ngưng sử dụng IVAN khác thực hiện theo hướng dẫn:

Bước 1: Vào chức năng Đơn vị →  Nhấn Ngưng IVAN khác

Bước 2: Hệ thống hiển thị cửa sổ Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ IVAN → Kiểm tra thông tin đơn vị, chọn ngày ngừng IVAN và nhập lý do ngừng.

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu lại thông tin, hoặc nhấn “Ký và gửi BH” để hoàn tất thủ tục ngưng sử dụng IVAN với BHXH. Hoặc nhấn “Đóng” để hủy bỏ thao tác.

Bước 4: Kiểm tra email, nhận mail “Xác nhận ngừng giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” và thực hiện xác thực theo hướng dẫn trong email.

4.1 Kiểm tra lịch sử giao dịch

Để tra cứu kết quả đăng ký hoặc xem lại quá trình thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký, ngừng sử dụng IVAN, người dùng vào nút Lịch sử GD trong chức năng Đơn vị → Hệ thống hiển thị cửa sổ Lịch sử giao dịch chứa toàn bộ thông tin Đăng ký, điều chỉnh, ngưng IVAN.

Ngưng IVAN của nhà khác

Khi cần xem chi tiết giao dịch của 1 lần giao dịch, nhấn icon “+” ở cột Hành động để mở hộp thoại tra cứu:

Ngưng sử dụng IVAN của nhà khác
 • Nhấn “Tra cứu” để thực hiện gửi yêu cầu tra cứu các bước xử lý hồ sơ.
 • Nhấn “Tải lại” để hiển thị kết quả tra cứu của cơ quan BHXH trả về.

Hướng dẫn sử dụng CyberCare: Các thao tác với chức năng Người lao động

Chức năng Người lao động trong phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý các thông tin về lao động đang kê khai cũng như đã kê khai. Dưới đấy là hướng dẫn chi tiết các thao tác có thể thực hiện trong chức năng Người lao động của hệ thống. 

1. Tìm kiếm thông tin lao động 

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, click vào mục Người lao động. Ngay trên màn hình hiển thị, thực hiện lần lượt các bước:

Bước 1: Hoàn thành một trong các trường thông tin về điều kiện tìm kiếm. Ví dụ, tìm kiếm NLĐ theo tên thì nhập tên vào trường “Tìm kiếm theo tên”, tìm kiếm toàn bộ NLĐ đang nghỉ thai sản thì chọn Thai sản trong “Trạng thái hoạt động”. 

Bước 2: Nhấn nút Tìm kiếm, khi đó, hệ thống hiển thị Danh sách người lao động theo điều kiện tìm kiếm tương ứng.

tìm kiếm thông tin lao động

2. Chỉnh sửa thông tin lao động

2.1 Tạo hoặc thêm mới

Tại giao diện chính của mục Người lao động, bên góc phải màn hình có chức năng “Thêm mới”. Trong trường hợp cần bổ sung người lao động vào danh sách quản lý trên hệ thống thì chọn chức năng này, hệ thống sẽ chuyển tới cửa sổ Quản lý người lao động. 

Cửa sổ Quản lý người lao động bao gồm 2 tab: Tab Thông tin nhân sự và Tab Thành viên gia đình, cần hoàn thiện các thông tin ở hai Tab này.

Lưu ý:

 • Ở Tab Thông tin nhân sự, nếu người lao động đã có Số BHXH, chỉ cần nhập số BHXH → Nhấn icon Tìm kiếm → Hệ thống tự động lấy thông tin người lao động đã có trên hệ thống dữ liệu BHXH.
 • Trường hợp người lao động chưa có Số BHXH thì bắt buộc nhập đầy đủ các thông tin Tab Thành viên gia đình, hoặc có thể nhập Mã hộ gia đình →  nhấn Đồng bộ Mã hộ gia đình để lấy thông tin thành viên từ hệ thống dữ liệu BHXH.

Sau khi đã hoàn thiện các thông tin cần thiết, nhấn nút “Lưu” để thêm mới lao động thành công. Ngược lại, nhấn nút “Trở lại” để hủy thao tác.

Quản lý người lao động 1
Quản lý người lao động 2
quản lý người lao động 3

2.2. Thay đổi thông tin lao động 

Để thay đổi, chỉnh sửa hay bổ sung thông tin còn thiếu của lao động, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện chính của mục Người lao động, cột “Hoạt động” trong Bảng thống kê lao động, chọn icon Sửa tại dòng tương ứng với lao động cần sửa.

Thay đổi thông tin lao động

Bước 2: Hệ thống hiển thị cửa số Quản lý người lao động, gồm 2 tab: Tab Thông tin nhân sự và Tab Thành viên gia đình với các trường thông tin đã có của người lao động được chọn. Nhập các thông tin cần chỉnh sửa, thay đổi.

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành việc chỉnh sửa hoặc ấn Trở lại để hủy bỏ thao tác.

2.3. Xóa lao động 

Trong trường hợp cần xóa thông tin lao động khỏi danh sách quản lý có hai cách để thực hiện trên hệ thống:

Cách 1: Chọn icon Xóa tại cột “Hoạt động” trong Bảng thống kê lao động (phù hợp để xóa 01 lao động)

Chọn icon Xóa ở dòng tương ứng lao động cần xóa → xuất hiện Hộp thoại xác nhận: Bạn có chắc không? → Chọn CÓ để xóa lao động thành công hoặc nhấn HỦY để hủy thao tác.

Xóa lao động

Cách 2: Chọn nút Xóa ở góc phải màn hình, trên thanh công cụ (phù hợp để xóa 01 hoặc nhiều hoặc tất cả lao động)

Tại cột đầu tiên (trước cột STT) trong Bảng thống kê lao động, tích chọn một hoặc nhiều dòng tương ứng các lao động cần xóa → Hoàn tất chọn, ấn nút Xóa trên thanh công cụ → Hộp thoại xác nhận xuất hiện → Chọn CÓ để hoàn thành việc xóa hoặc chọn HỦY để hủy bỏ thao tác.

Xóa lao động
Xóa lao động

3. Tra cứu mã số BHXH

Tra cứu nhanh chóng mã số BHXH của một hoặc nhiều lao động trên hệ thống thông qua 02 cách sau:

Cách 1: Chọn icon Tra cứu tại cột “Hoạt động” trong Bảng thống kê lao động (phù hợp để tra cứu mã số của 01 lao động)

Chọn icon Tra cứu ở dòng tương ứng lao động cần tra cứu → Hệ thống hiển thị thông báo đã tra cứu và có tích tại cột số BHXH, đồng thời cập nhật Mã số BHXH nhận được từ trang tra cứu mã số BHXH của BHXH Việt Nam vào cột Số BHXH của người lao động.

Tra cứu mã số BHXH

Cách 2: Chọn nút TC mã BHXH ở góc phải màn hình, trên thanh công cụ (phù hợp để tra cứu mã số BHXH của 01 hoặc nhiều hoặc tất cả lao động)

Tại cột đầu tiên (trước cột STT) trong Bảng thống kê lao động, tích chọn một hoặc nhiều dòng tương ứng các lao động cần tra cứu → Hoàn tất chọn, ấn nút “TC mã BHXH” trên thanh công cụ → Hệ thống hiển thị thông báo đã tra cứu và có tích tại cột số BHXH đồng thời cập nhật Mã số BHXH nhận được từ trang tra cứu mã số BHXH của BHXH Việt Nam vào cột Số BHXH của người lao động.

Tra cứu thông tin BHXH

4. Cập nhật trạng thái của người lao động

Trong trường hợp cần cập nhật, thay đổi trạng thái của người lao động, ví dụ từ Hoạt động sang Nghỉ ốm hay Thai sản,..thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Nhấn label Trạng thái tại cột Trạng thái trong Bảng thống kê lao động. Lưu ý, chọn đúng dòng tương ứng lao động cần cập nhật. 

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình Chọn trạng thái với 4 ô tích chọn: Hoạt động – Thai sản – Nghỉ ốm – Nghỉ việc → Chọn 1 trong 4 ô → Nhấn Lưu thông tin để thay đổi trạng thái thành công hoặc nhấn Hủy bỏ để hủy thao tác.

Cập nhật trạng thái người lao động

5. Tính năng Nhập Excel và Xuất Excel 

5.1 Nhập Excel

Tính năng này giúp người dùng đẩy được thông tin của nhiều lao động lên hệ thống bằng file Excel thay vì nhập tay thủ công. Thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chọn nút Nhập Excel trên thanh công cụ 

Bước 2: Nhấn Chọn file →  Hiển thị ra thư mục lưu trữ file → chọn file → Nhấn Import

Lưu ý: Người dùng nhấn Tải file mẫu để download file mẫu và nhập các thông tin người lao động theo file mẫu quy định, hệ thống chỉ nhận file mẫu để Nhập excel.

Bước 3: Nhấn Lưu thông tin để lưu danh sách người lao động, hoặc nhấn “Hủy bỏ” để hủy thao tác. 

Nhập Excel

5.2 Xuất Excel

Tính năng này giúp người dùng xuất Danh sách người lao động ra file Excel để lưu trữ hoặc sử dụng cho các mục đích khác. Thực hiện xuất Excel trên hệ thống theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Chọn nút Xuất Excel trên thanh công cụ 

Bước 2: Màn hình hiển thị thư mục lưu trữ file → nhập lại tên file nếu muốn và nhấn Save để lưu file.

Xuất Excel

Hướng dẫn kê khai thủ tục 600d – Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid 19

Trước những tác động do dịch Covid 19 gây ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các địa phương tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Để thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hướng của dịch Covid 19, các đơn vị thực hiện kê khai thủ tục 600d. Các tờ khai chính trong thủ tục 600d bao gồm:

D02-LT:  Mục đích để đơn vị kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.

D01-TS: Mục đích để tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia như thông tin hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh,… làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

TK1-TS: Kê khai các thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thành viên Hộ gia đình khi không có mã số BHXH; Kê khai khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu …

CT-DK: Tài file đính kèm với hồ sơ

Mô tả, hướng dẫn tạo mới thủ tục 600d

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

Tạo mới thủ tục 600d

Bước 2: Tại màn hình quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

Có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã, tên thủ tục => nhấn icon Tìm kiếm hoặc lựa chọn trong droplist Thu, Số thẻ, Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ

thực hiện tìm kiếm thủ tục

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

Thêm mới mã thủ tục

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục với thành phần hồ sơ gồm các tab tờ khai: D02-LT, D01-TS, TK1-TS, CT-DK

Hướng dẫn kê khai tờ khai D02-LT

Để thực hiện kê khai tờ khai D02-LT người dùng thực hiện theo các bước sau:

Kê khai tờ D02-LT

 Bước 1: Chọn kỳ kê khai

Bước 2: Chọn người lao động cần kê khai, bằng cách sau:

+ Tìm kiếm bằng tên người lao động tại text tìm kiếm => nhấn icon Tìm kiếm

+ Chọn theo trạng thái người lao động trong dropdown list: Tất cả | Hoạt động | Thai sản | Nghỉ ốm | Nghỉ việc

Bước 3: Trỏ chuột vào người lao động, chọn nghiệp vụ: Tăng LĐ; Giảm LĐ để tạo danh sách người lao động trên Bảng theo từng đầu mục

Bước 4: Nhập các trường thông tin bắt buộc

Bảng mô tả từng trường dữ liệu kê khai tờ khai D02-LT

STT Tên cột Bắt buộc nhập Mô tả Ghi chú
  Họ tên BẮT BUỘC Lấy thông tin từ hồ sơ người lao động  
  Mã số BHXH   Mã số BHXH của người lao động, lấy thông tin từ hồ sơ người lao động (nếu có )   -Nếu người lao động có mã số BHXH: Thì chỉ cần nhập thông tin tờ khai D02-LT -Ngược lại: Nếu chưa có mã số BHXH: Yêu cầu nhập đầy đủ D02-LT và lập tờ khai TK1-TS
  Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc BẮT BUỘC Lấy thông tin từ hồ sơ người lao động, cho phép sửa lúc kê khai    
  Nơi làm việc BẮT BUỘC Lấy thông tin từ hồ sơ người lao động, cho phép sửa lúc kê khai  
5 Thời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXH (tháng /năm)   Lấy mặc định là tháng hiện tại Cho phép sửa – Đối với trường hợp người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu tăng mới hoặc chuyển đến làm việc tại đơn vị; – Đối với trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, các khoản phụ cấp,…) thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu điều chỉnh mức đóng; – Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) thì ghi thời điểm tháng, năm bắt đầu truy đóng.  
6 Thời điểm đơn vị kết thúc  đóng BHXH (tháng /năm)   Lấy mặc định là tháng hiện tại Cho phép sửa – Đối với người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị và trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, cáckhoản phụ cấp,…) thì không ghi vào cột này (bỏ trống); – Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (bao gồm: truy đóng cộng nối thời gian, hoặc truy đóng, truy giảm tiền lương làm căn cứ đóng) chỉ đến tháng trước tháng lập Mẫu D02-LT thì ghi thời điểm kết thúc (tháng, năm) truy đóng.
7 Phương án điều chỉnh BẮT BUỘC Mặc định là phương án : TV – Tăng quỹ HTTT Không cho phép sửa  
8 Hệ số/ mức lương BẮT BUỘC Lấy thông tin từ người lao động Cho phép sửa Tiền lương đóng BHXH Chú ý: theo chuẩn BHXH thì cột này chỉ được nhập số tiền không nhập hệ số
10 Phụ cấp CV   Phụ cấp chức vụ Chỉ điền hệ số. Những đơn vị có phụ cấp CV theo mức lương điền vào cột phụ cấp lương.
11 Phụ cấp TNVK   Phụ cấp thâm niên vượt khung đầu kỳ (%)  
12 Phụ cấp TN Nghề   Phụ cấp thâm niên nghề đầu kỳ (%)  
13 Phụ cấp lương     chỉ điền số tiền, KHÔNG nhập hệ số
14 Phụ cấp bổ sung      
17 Ghi chú       Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV (ghi rõ thời hạn HĐLV từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm) hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương…; trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì ghi chú cụ thể.
  Ngày tháng năm sinh      
  Giới tính      
  Số CMND/HC/TCC      
  Nhà quản lý   Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm  
  Chuyên môn kỹ thuật bậc cao   Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm  
  Chuyên môn kỹ thuật bậc trung   Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm  
  Khác   Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm  
  Ngành nghề nặng nhọc độc hại / Ngày bắt đầu   Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu làm trong ngành nghề nặng nhọc  
  Ngành nghề nặng nhọc độc hại / Ngày kết thúc   Ghi ngày, tháng, năm kết thúc làm trong ngành nghề nặng nhọc  
  Ngày bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn   Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn  
  Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn / Ngày bắt đầu   Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ xác định thời hạn  
  Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn   Ghi ngày, tháng, năm kết thúc HĐLĐ xác định thời hạn  
  Hiệu lực HĐLĐ khác   Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ khác  
  Hiệu lực HĐLĐ khác   Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ khác  
18 Tỷ lệ đóng BẮT BUỘC Tỷ lệ đóng BHXH dựa trên mức lương đóng BHXH (Thông thường tỷ lệ này là 32% ) Lấy thông tin từ người lao động, có thể chỉnh sửa khi kê khai
19 Tính lãi     Tích chọn trên phần mềm nếu có truy thu.
20 Đã có sổ     Tích chọn trên phần mềm nếu đã có sổ
21 Mức hưởng BHYT     Theo danh mục mức hưởng BHYT
23 Mã vùng sinh sống     K1: Nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật; K2: Nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.; K3: Nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật.
 Nếu không thuộc 1 trong 3 khu vực trên thì để trống mục này
24 Mã vùng lương tối thiểu   Mã vùng lương tối thiểu Theo danh mục mã vùng LTT:

Bước 5 : Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.
thực hiện nhập các trường thông tin

Ngoài ra, còn có các chức năng: Xóa; Xem mẫu; Lập TK1-TS

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đang lập mẫu

B1: Tích chọn người lao động

B2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Các chức năng khác

Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D02-LT khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu

Lập TK1-TS:  Dùng để lập biểu mẫu TK1-TS khi người lao động không có Mã số BHXH, bằng cách sau:

B1: Tích chọn người lao động

B2: Nhấn Lập TK1-TS => người lao động tự động lên danh sách TK01 tại tab Mẫu TK1-TS

Xóa người lao động

Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Nội dung lập bảng kê: hồ sơ làm căn cứ tham gia BHYT, BHXH

Để thực hiện kê khai tờ khai D01-TS người dùng thực hiện theo các bước sau:

Kê khai tờ khai D01-TS

Bước 1: Chọn người lao động cần kê khai, Chỉ được chọn người lao động có trên danh sách D02-LT

Bước 2: Nhấn “Chọn lao động” Hoặc tích chọn người lao động => Nhấn nút “Chọn LĐ” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau :

STT Tên cột Bắt buộc Mô tả Ghi chú
1                     Họ tên BẮT BUỘC Họ tên người lao động  
2                     Mã số BHXH   Mã số BHXH của người lao động  
3                     Tên, loại văn bản BẮT BUỘC Tên của văn bản đính kèm VD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…
4                     Số văn bản BẮT BUỘC Số hiệu văn bản Vd: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                     Ngày ban hành BẮT BUỘC Ngày/Tháng/Năm ban hành văn bản  
6                     Cơ quan ban hành BẮT BUỘC Cơ quan ban hành văn bản (UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …; Công ty A …)
7                     Trích yếu văn bản BẮT BUỘC Ghi nội dung trích yếu văn (V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
8                     Trích lược nội dung cần thẩm định BẮT BUỘC Ghi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm định VD: Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Bước 4 : Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Ngoài ra, còn có các chức năng: Xóa; Xem mẫu

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau:

xóa người lao động

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

Chỉ đc tạo bằng chức năng “Lập TK1-TS” ở màn hình tờ khai D02-LT , người dùng nhập giá trị 2 cột Nội dung thay đổi yêu cầu, Hồ sơ kèm theo:

Kê khai tờ TK1-TS

Có các tác vụ Xóa; Xem mẫu

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau:

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu TK1-TS của từng người lao động, bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu

Hướng dẫn kê khai tờ khai CT-DK

Để thực hiện kê khai tờ khai CT-DK người dùng tiến hành thực hiện theo các bước:

Kê khai tờ khai CT-DK

Bước 1: Nhấn “ Chọn file”

Bước 2:  Hiển thị ra thư mục lưu trữ file => chọn file, có thể chọn 1 hoặc nhiều file 1 lúc => Nhấn open

Bước 3: Nhập Tên chứng từ đính kèm với từng file tải lên

Ngoài ra, còn có các chức năng: Xóa

 • Xóa: dùng để xóa file trên danh sách đã tải lên, bằng cách Nhấn icon Xóa

Hướng dẫn kê khai thủ tục 600c – Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH (Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)

Thủ tục 600c dùng để đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất). Các tờ khai chính trong thủ tục 600c bao gồm:

D02-TK1:  Mục đích để đơn vị kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.

D01-TS: Mục đích để tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia như thông tin hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh,… làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

TK1-TS: Lập khi lao động chưa có sổ BHXH

CT-DK: Chứng từ đính kèm, trong trường hợp cần đính kèm các giấy tờ liên quan thì người dùng sẽ vào mục này đính kèm file.

Mô tả, hướng dẫn tạo mới thủ tục 600c

Để thực hiện tạo mới thủ tục 600c, người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

trang quản lý thủ tục

Bước 2: Tại màn hình quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục 

 • Có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã, tên thủ tục => nhấn icon Tìm kiếm hoặc lựa chọn trong droplist Thu, Số thẻ, Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ
Tìm kiếm thủ tục 600c

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

Thêm mới dưới mã thủ tục

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục với thành phần hồ sơ gồm các tab tờ khai: D02-LT, D01-TS, TK1-TS, CT-DK

Hướng dẫn kê khai tờ khai D02-LT

Để thực hiện kê khai tờ khai D02-LT, người dùng thực hiện theo các bước sau:

kê khai tờ D02-LT

Bước 1: Chọn kỳ kê khai

Bước 2: Chọn người lao động cần kê khai, bằng cách sau:

+ Tìm kiếm bằng tên người lao động tại text tìm kiếm => nhấn icon Tìm kiếm

+ Chọn theo trạng thái người lao động trong dropdown list: Tất cả | Hoạt động | Thai sản | Nghỉ ốm | Nghỉ việc

Bước 3: Trỏ chuột vào người lao động, chọn nghiệp vụ: Tăng LĐ; Giảm LĐ để tạo danh sách người lao động trên Bảng theo từng đầu mục

Bước 4: Nhập các trường thông tin bắt buộc

Bảng mô tả từng trường dữ liệu kê khai tờ khai D02-LT

STTTên cộtBắt buộc nhậpMô tảGhi chú
1         Họ tênBẮT BUỘCLấy thông tin từ hồ sơ người lao động 
2         Mã số BHXH Mã số BHXH của người lao động, lấy thông tin từ hồ sơ người lao động (nếu có ) -Nếu người lao động có mã số BHXH: Thì chỉ cần nhập thông tin tờ khai D02-LT-Ngược lại: Nếu chưa có mã số BHXH: Yêu cầu nhập đầy đủ D02-LT và lập tờ khai TK1-TS
3         Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việcBẮT BUỘCLấy thông tin từ hồ sơ người lao động, cho phép sửa lúc kê khai  
4         Nơi làm việcBẮT BUỘCLấy thông tin từ hồ sơ người lao động, cho phép sửa lúc kê khai 
5Thời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXH(tháng /năm) Lấy mặc định là tháng hiện tạiCho phép sửa– Đối với trường hợp người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu tăng mới hoặc chuyển đến làm việc tại đơn vị;- Đối với trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, các khoản phụ cấp,…) thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu điều chỉnh mức đóng;- Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) thì ghi thời điểm tháng, năm bắt đầu truy đóng. 
6Thời điểm đơn vị kết thúc  đóng BHXH(tháng /năm) Lấy mặc định là tháng hiện tạiCho phép sửa– Đối với người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị và trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, cáckhoản phụ cấp,…) thì không ghi vào cột này (bỏ trống);- Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (bao gồm: truy đóng cộng nối thời gian, hoặc truy đóng, truy giảm tiền lương làm căn cứ đóng) chỉ đến tháng trước tháng lập Mẫu D02-LT thì ghi thời điểm kết thúc (tháng, năm) truy đóng.
7Phương án điều chỉnhBẮT BUỘCMặc định là phương án : TV – Tăng quỹ HTTTKhông cho phép sửa 
8Hệ số/ mức lươngBẮT BUỘCLấy thông tin từ người lao độngCho phép sửaTiền lương đóng BHXHChú ý: theo chuẩn BHXH thì cột này chỉ được nhập số tiền không nhập hệ số
10Phụ cấp CV Phụ cấp chức vụChỉ điền hệ số.Những đơn vị có phụ cấp CV theo mức lương điền vào cột phụ cấp lương.
11Phụ cấp TNVK Phụ cấp thâm niên vượt khung đầu kỳ (%) 
12Phụ cấp TN Nghề Phụ cấp thâm niên nghề đầu kỳ (%) 
13Phụ cấp lương  chỉ điền số tiền, KHÔNG nhập hệ số
14Phụ cấp bổ sung   
17Ghi chú   Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV (ghi rõ thời hạn HĐLV từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm) hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương…; trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì ghi chú cụ thể.
 Ngày tháng năm sinh   
 Giới tính   
 Số CMND/HC/TCC   
 Nhà quản lý Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Chuyên môn kỹ thuật bậc cao Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Chuyên môn kỹ thuật bậc trung Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Khác Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
 Ngành nghề nặng nhọc độc hại / Ngày bắt đầu Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu làm trong ngành nghề nặng nhọc 
 Ngành nghề nặng nhọc độc hại / Ngày kết thúc Ghi ngày, tháng, năm kết thúc làm trong ngành nghề nặng nhọc 
 Ngày bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn 
 Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn / Ngày bắt đầu Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ xác định thời hạn 
 Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn Ghi ngày, tháng, năm kết thúc HĐLĐ xác định thời hạn 
 Hiệu lực HĐLĐ khác Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ khác 
 Hiệu lực HĐLĐ khác Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ khác 
18Tỷ lệ đóngBẮT BUỘCTỷ lệ đóng BHXH dựa trên mức lương đóng BHXH (Thông thường tỷ lệ này là 32% )Lấy thông tin từ người lao động, có thể chỉnh sửa khi kê khai
19Tính lãi  Tích chọn trên phần mềm nếu có truy thu.
20Đã có sổ  Tích chọn trên phần mềm nếu đã có sổ
21Mức hưởng BHYT  Theo danh mục mức hưởng BHYT
23Mã vùng sinh sống  K1: Nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật;K2: Nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.;K3: Nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật. Nếu không thuộc 1 trong 3 khu vực trên thì để trống mục này
24Mã vùng lương tối thiểu Mã vùng lương tối thiểuTheo danh mục mã vùng LTT:

Bước 5 : Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Ký và gửi BH

Hoặc người dùng có thể lựa chọn các tác vụ khác như:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Ngoài ra, còn có các chức năng: Xóa; Xem mẫu; Lập TK1-TS

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đang lập mẫu

 • Bước 1: Tích chọn người lao động
 • Bước 2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu
Xóa người lao động

Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D02-LT khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu

Lập TK1-TS:  Dùng để lập biểu mẫu TK1-TS khi người lao động không có Mã số BHXH, bằng cách sau:

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Lập TK1-TS => người lao động tự động lên danh sách TK01 tại tab Mẫu TK1-TS

Lập TK1-TS

Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Nội dung lập bảng kê: hồ sơ làm căn cứ tham gia BHYT, BHXH

Kê khai tờ D01-TS

Bước 1: Chọn người lao động cần kê khai, Chỉ được chọn người lao động có trên danh sách D02-TS

Bước 2: Nhấn “Chọn lao động” Hoặc tích chọn người lao động => Nhấn nút “Chọn LĐ” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau :

STTTên cộtBắt buộcMô tảGhi chú
1                Họ tênBẮT BUỘCHọ tên người lao động 
2                Mã số BHXH Mã số BHXH của người lao động 
3                Tên, loại văn bảnBẮT BUỘCTên của văn bản đính kèmVD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…
4                Số văn bảnBẮT BUỘCSố hiệu văn bảnVd: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                Ngày ban hànhBẮT BUỘCNgày/Tháng/Năm ban hành văn bản 
6                Cơ quan ban hànhBẮT BUỘCCơ quan ban hành văn bản(UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …;Công ty A …)
7                Trích yếu văn bảnBẮT BUỘCGhi nội dung trích yếu văn(V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
8                Trích lược nội dung cần thẩm địnhBẮT BUỘCGhi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm địnhVD:Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Ngoài ra, còn có các chức năng: Xóa; Xem mẫu

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau:

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Thực hiện thao tác xóa

Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D01-TS khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu

Bước 4 : Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có thể sử dụng các tác vụ khác sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

Lưu ý: Chỉ đc tạo bằng chức năng “Lập TK1-TS” ở màn hình tờ khai D02-LT , người dùng nhập giá trị 2 cột Nội dung thay đổi yêu cầu, Hồ sơ kèm theo:

Kê khai tờ khai TK1-TS

Tại giao diện còn có các tác vụ Xóa; Xem mẫu

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau:

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Xóa người lao động

Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu TK1-TS của từng người lao động, bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu

Hướng dẫn kê khai tờ khai CT-DK

Để thực hiện kê khai tờ khai CT-DK người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn “ Chọn file”

Bước 2:  Hiển thị ra thư mục lưu trữ file => chọn file, có thể chọn 1 hoặc nhiều file 1 lúc => Nhấn open

Bước 3: Nhập Tên chứng từ đính kèm với từng file tải lên

Ngoài ra, còn có các chức năng: “Xóa” dùng để xóa file trên danh sách đã tải lên, bằng cách Nhấn icon Xóa

Xóa file trên danh sách