Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm, nhấn vào icon thêm thủ tục ở góc trái màn hình

 • Hệ thống hiển thị màn hình tạo hồ sơ  

Bước 2: Chọn thủ tục 600d: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch covid) 

 • Hệ thống hiển thị dạng lưới kê khai các tờ khai

Bước 3:  Kê khai tờ khai D02-LT (tờ khai bắt buộc)

 • Nhấn nút Thêm lao động ở từng loại khai báo tương ứng

 • Hệ thống hiển thị popup chọn người lao động, bao gồm tất cả người lao động đã được thêm vào hệ thống

 • Tích chọn người lao động cần kê khai => nhấn Lưu

 • Hệ thống hiển thị thông tin cần kê khai của 1 người lao động, nhập các trường bắt buộc và NSD nhấn Tiếp theo để chuyển sang màn hình tờ khai TK1-TS

Ngoài ra còn có các chức năng khác như sau:

 • Xem tờ khai: xem thông tin người lao động đã them trên mẫu D02-LT
 • Hủy bỏ: hủy bỏ thao tác kê khai thủ tục
 • Lưu và đóng: lưu thông tin đã kê khai của người lao động và đóng lưới kê khai

Bước 4: Kê khai mẫu tờ khai TK1-TS => Nhấn Tiếp theo, chuyển sang màn hình tờ khai D01-TS

Ngoài ra còn có các chức năng khác như sau:

 • Xóa: xóa người lao động trong tờ khai TK1-TS
 • Thêm lao động: thêm người lao động vào TK1-TS (chỉ thêm được người lao động chưa có trong mẫu TK1-TS)
 • Xem tờ khai: xem thông tin người lao động đã thêm trên mẫu TK1-TS
 • Hủy bỏ: hủy bỏ thao tác kê khai thủ tục
 • Lưu và đóng: lưu thông tin đã kê khai của người lao động và đóng lưới kê khai

Bước 5: Kê khai tờ khai D01-TS

 • D01-TS là tờ khai không bắt buộc, có thể kê khai hoặc không
 • Thực hiện kê khai như sau:

+ Nhấn Thêm lao động

+ Hệ thống hiển thị popup chọn người lao động (chỉ hiển thị danh sách đang kê khai ở tờ khai chính D02-LT) => tích chọn người lao động, nhấn Lưu

   + Nhập các thông tin bắt buộc, nhấn Tiếp theo để chuyển sang màn hình giấy tờ đính kèm

Ngoài ra còn có các chức năng khác như sau:

 • Xóa: xóa người lao động trong tờ khai D01-TS
 • Thêm lao động: thêm người lao động vào D01-TS
 • Xem tờ khai: xem thông tin người lao động đã them trên mẫu D01-TS
 • Hủy bỏ: hủy bỏ thao tác kê khai thủ tục
 • Lưu và đóng: lưu thông tin đã kê khai của người lao động và đóng lưới kê khai

Bước 6: Thêm giấy tờ kèm theo

 • File đính kèm không bắt buộc, có thể them đính kèm hoặc không theo yêu cầu của cơ quan BHXH
 • Nhấn Tải lên => hệ thống mở thư mục lưu trữ file trên máy tính => chọn file cần đính kèm      

Bước 7: Nhấn Ký và gửi để ký gửi hồ sơ đến cơ quan BHXH (cắm USB Token vào máy để thực hiện ký) => hệ thống thông báo “Ký gửi thành công hồ sơ”

Bước 8: Đơn vị theo dõi và tra cứu kết quả nộp hồ sơ tại màn hình danh sách đơn vị như sau:

 • Nhấn đúp vào hồ sơ đã gửi cơ quan BHXH (trạng thái là Gửi BHXH thành công) => hệ thống hiển thị popup thông tin kết quả hồ sơ
 • Đơn vị nhấn icon  để load lại kết quả hồ sơ