Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm, nhấn vào icon thêm thủ tục ở góc trái màn hình

 • Hệ thống hiển thị màn hình tạo hồ sơ  

Bước 2: Chọn thủ tục 603: Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

 • Hệ thống hiển thị dạng lưới kê khai các tờ khai

Bước 3:  Kê khai tờ khai D03-TS (tờ khai bắt buộc)

 • Nhấn nút Thêm lao động ở từng loại khai báo tương ứng
 • Hệ thống hiển thị popup chọn người lao động, bao gồm tất cả người lao động đã được thêm vào hệ thống
 • Tích chọn người lao động cần kê khai => nhấn Lưu

 • Hệ thống hiển thị thông tin cần kê khai của 1 người lao động, nhập các trường bắt buộc

+ Chọn Nhóm đối tượng, Loại đối tượng theo danh mục

+ Phương án TM: Tăng mới tham gia

+ Phương án ON: Tăng tham gia tiếp

+ Thời hạn thẻ (số tháng): ghi số tháng thẻ BHYT có giá trị sử dụng (chỉ áp dụng đối với người tham gia theo hộ gia đình và người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân hỗ trợ một phần mức đóng).

+ Sử dụng thẻ từ ngày: Ghi ngày đầu tiên của tháng bắt đầu tham gia đóng BHYT

+ Tiền trợ cấp hoặc số tiền đóng: Ghi tiền lương, trợ cấp hoặc số tiền đóng

+ Số biên lai: ghi ngày biên lai thu tiền hoặc ngày văn bản phê duyệt đối tượng có hiệu lực.

Ngoài ra còn có các chức năng khác như sau:

 • Xem tờ khai: xem thông tin người lao động đã them trên mẫu D03-TS
 • Hủy bỏ: hủy bỏ thao tác kê khai thủ tục
 • Lưu và đóng: lưu thông tin đã kê khai của người lao động và đóng lưới kê khai

NSD nhấn Tiếp theo để chuyển sang màn hình tờ khai TK1-TS

Bước 4: Kê khai mẫu tờ khai TK1-TS => Nhấn Tiếp theo, chuyển sang màn hình tờ khai D01-TS

Ngoài ra còn có các chức năng khác như sau:

 • Xóa: xóa người lao động trong tờ khai TK1-TS
 • Thêm lao động: thêm người lao động vào TK1-TS (chỉ thêm được người lao động chưa có trong mẫu TK1-TS)
 • Xem tờ khai: xem thông tin người lao động đã thêm trên mẫu TK1-TS
 • Hủy bỏ: hủy bỏ thao tác kê khai thủ tục
 • Lưu và đóng: lưu thông tin đã kê khai của người lao động và đóng lưới kê khai

Bước 5: Kê khai tờ khai D01-TS (nếu có)

 • Trường hợp báo tăng muộn từ 1 tháng trở lên cần kê khai D01-TS
 • Thực hiện kê khai như sau:

+ Nhấn Thêm lao động

+ Hệ thống hiển thị popup chọn người lao động (chỉ hiển thị danh sách NLĐ đang kê khai ở tờ khai chính D03-TS) => tích chọn người lao động, nhấn Lưu

   + Nhập các thông tin bắt buộc, nhấn Tiếp theo để chuyển sang màn hình giấy tờ đính kèm

Ngoài ra còn có các chức năng khác như sau:

 • Xóa: xóa người lao động trong tờ khai D01-TS
 • Thêm lao động: thêm người lao động vào D01-TS
 • Xem tờ khai: xem thông tin người lao động đã them trên mẫu D01-TS
 • Hủy bỏ: hủy bỏ thao tác kê khai thủ tục
 • Lưu và đóng: lưu thông tin đã kê khai của người lao động và đóng lưới kê khai

Bước 6: Thêm giấy tờ kèm theo

 • File đính kèm không bắt buộc, có thể them đính kèm hoặc không theo yêu cầu của cơ quan BHXH
 • Thực hiện tải file đính kèm như sau:

      + Nhấn Tải lên => hệ thống mở thư mục lưu trữ file trên máy tính => chọn file cần đính kèm

Bước 7: Nhấn Ký và gửi để ký gửi hồ sơ đến cơ quan BHXH (cắm USB Token vào máy để thực hiện ký) => hệ thống thông báo “Ký gửi thành công hồ sơ”

Bước 8: Đơn vị theo dõi và tra cứu kết quả nộp hồ sơ tại màn hình danh sách đơn vị như sau:

 • Nhấn đúp vào hồ sơ đã gửi cơ quan BHXH (trạng thái là Gửi BHXH thành công) => hệ thống hiển thị popup thông tin kết quả hồ sơ
 • Đơn vị nhấn icon  để load lại kết quả hồ sơ